jan 042013
 

Ändra tillhörighetskoppling

Detta är en handledning för hur man ändrar tillhörighetskoppling till internt företag både på objekt och användare. Det krävs minst administratörsrättigheter i Säljstöd för att kunna göra dessa ändringar.

Fastighetsutdrag

Om man som användare är kopplad till mer än ett internt företag bör man kontrollera vilket internt företag som objektet kommer att kopplas till när man hämtar nytt fastighetsutdrag. Vid hämtningen ligger det senast valda interna företaget fördefinierat i guiden. Kontrollera vilket internt företag som visas i rullistan och ändra vid behov:
Ändra tillhörighetskoppling

Koppling objekt – internt företag

För att ändra koppling till internt företag på ett objekt ”högerklickar” du på objektet i en lista och välj ”Egenskaper”:

Ändra tillhörighetskoppling

Ställ dig på fliken ”Tillhörighet” och välj ”Hämta”:

Ändra tillhörighetskoppling

 

Du får då upp en lista på interna företag som du som användare är kopplad till. Markera det interna företag du vill ändra till och klicka OK:

Ändra tillhörighetskoppling

Du får då upp en ruta där du kryssar i att detta interna företaget ska vara huvudföretag, klicka därefter OK:

andra_rattigheter05

Objektet kommer nu vara kopplat till två interna företag. För att ta bort kopplingen till det ”gamla” interna företaget markerar du företaget i listan (står ”Nej” under Huvudföretag) och väljer Ta bort. Du får då upp en ruta där du väljer att ta bort kopplingen mellan objektet och markerat internt företag, klicka OK:

andra_rattigheter06

Nu har du ändrat tillhörighet mellan objekt och internt företag.

 

Koppling användare – internt företag

Du kan även göra detta på användarna där du går till väga på i princip samma sätt. Skillnaden är att en användare kan vara kopplad till flera interna företag, men enbart ett kan vara ens huvudföretag. För att ändra huvudföretag på en användare utgår du från en lista med användare som du når via Listor – Övriga listor – Användare med…:

andra_rattigheter07

Högerklicka på användaren i listan, välj Egenskaper och fliken Tillhörighet. Antingen hämtar du in ytterligare ett internt företag som användaren saknar koppling till eller, för att ändra huvudföretag, kan du högerklicka på det redan kopplade interna företaget som inte är huvudföretag och sedan välja ”Öppna tillhörighetskoppling” och kryssa i Huvudföretag:

andra_rattigheter08