Nov 062014
 

Fråga:

Jag vill byta telefonnummer i Vitec Säljstöd, på företagets uppgifter eller/och för en användare.

 


Svar:

För företaget

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för företaget

byta_telefonnummer_1

Uppdatera telefonnummer till företaget och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_2

För användaren

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för den inloggade användaren

byta_telefonnummer_3

Uppdatera telefonnummer för den inloggade användaren och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_4