jan 072013
 

När en Viteckund går in i, lämnar eller byter mäklarkedja händer det att kundnumret hos Vitec behöver bytas. På så sätt kan man fortsätta att använda sin tidigare Vitecinstallation men med ett nytt kundnummer. Byte av 1357587277_folder_homekundnummer sker genom att en licensfil (licens32.dat) byts ut i installationen på servern. Denna fil erhålls av Vitec kundservice.

Detta hjälpavsnitt är tänkt att hjälpa dig med de förändringar som behövs vid kundnummerbyte.

Tänk på nedanstående punkter:

  • Uppdatera företagsinställningarna (e-postadress, hemsida, kontorsnamn, kedjeunika inställningar)
  • Användarens inställningar (e-postadress)
  • Utskriftsegenskaper (logotype, sidhuvud, sidfot)
  • Objektexport/import (partnerkopplingar som Diakrit, ADservice mfl, användarnamn)
  • Visningslistor, skyltar, matchningsbrev m m
  • Hemsidan (länkar tillsalu objekt, sålda objekt m m)