Frågor och svar likvidavräkning

Frågor och svar likvidavräkning

Vitec produktsupport får mycket frågor om inmatning och beräkning i likvidavräkningen. Nedan kommer lite tips som kan vara bra att du kontrollerar innan du kontaktar oss.   Försäljning föregående år, tillträde detta år (under Ekonomi) Glöm inte att gå in på ”Ekonomi” på objektet för att uppdatera objektet med korrekta uppgifter. Det räcker att gå […]

FAQ dokument överlåtelseavtal samt köpekontrakt

FAQ dokument överlåtelseavtal samt köpekontrakt

FAQ dokument överlåtelseavtal samt köpekontrakt Vitec kundservice har sammanställt en FAQ med vanliga frågor och svar om Vitec Säljstöds blanketter överlåtelseavtal samt köpekontrakt. Sedan en tid tillbaka har samtliga Vitecs Mäklarprogram uppdaterade avtalsmallar för överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter. Läs mer i Mäklarsamfundets information om bakgrunden och syftet: Bakgrund och syfte FAQ överlåtelseavtal (14-02-14) FAQ […]

Komprimering av arkivdokument

I Vitec Säljstöd lagras arkivdokument antingen i databasen eller i en katalog med filer innehållande data för arkivdokumenten. Om du lagrar många och stora arkivdokument i databasen eller har data på disk kommer det naturligtvis att ta upp utrymme. Komprimering av arkivdokument används för att komprimera bilddata som lagras i äldre arkivdokument (som sparats i […]

Lägg till bilagor för Lantbruk eller Storhus

Lägg till bilagor för Lantbruk eller Storhus

På objektbeskrivningarna i Vitec Säljstöd för Lantbruk och Storhus finner du extra sidor längst ner i beskrivningen, vilket innebär att du kan hämta pdf-filer från disk eller objekt/internt företag och få dem som bilagor i beskrivningen. Du kan även byta ordning på bilagorna. Öppna upp objektbeskrivningen på ett Lantbruk eller ett Storhus. Gå längst ner i […]

Anpassa logotyp till matchningsmejl

Anpassa logotyp till matchningsmejl

Det nya e-postbrevet inleds med plats för ditt företags logotyp. Första användaren som efter uppdateringen till 5.71 startar ett matchningsutskick kommer att få en upplysning på skärmen om att logotyp måste väljas. Har du administratörsrättigheter kommer dialogrutan att se ut som på bilden nedan, och då kan du även genomföra valet själv. Antagligen har du […]

Ställa in dokumentlayout

Ställa in dokumentlayout

Med layout menas dokumentens utseende när det gäller sidhuvud, adressplacering, titelrad, ramar och sidfot. Skapa ett nytt dokument från ett objekt eller en person. I listan ”Alla objekt – översikt” kan du t ex markera ett objekt och välja fliken dokument och sedan dubbelklicka på ”Faktura – neutral”. Nu skapas dokumentet och redigeringsfönstret öppnas. Nu kan du välja att skriva […]

Etiketter till Säljstödsutskrifter

Etiketter till Säljstödsutskrifter

Fråga: I Säljstöd finns möjlighet att skriva ut etiketter i form av A4 blad med 3 kolumner med 8 rader i varje, totalt 24 etiketter. För att få ett etikettark som passar gäller det att tänka på toppmarginal, bottenmarginal samt vänstermarginal. Svar: Vitec föreslår ett etikettark som heter Zweckform 3422 och där varje etikett är 3,5 x […]

Information om Energideklaration

Information om Energideklaration

Den 1 juli träder en ny lag ikraft med ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats men även av att det har funnits ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer. En röd tråd i de nya […]