Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 8.0c

Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 8.0c

Publiceringsdatum: 2017-12-19 Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 8.0c Boendekalkylen är uppdaterad med nya basbelopp skiktgränser, fastighetsskatt för 2018 • Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr • Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr • Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr • Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr • Fastighetsskatt ändras […]

Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 8.0

Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 8.0

Publiceringsdatum: 2017-10-09 Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 8.0 Hemnet. I förmedlingsuppdraget har text från Hemnet kompletterats. Gäller även text under inställningar. Kapitalvinst. Rättning av att kapitaltillskott inte visades när juridisk person sålde bostadsrätt. Inmatning av provision i Express uppdaterades inte såvida man inte klickade på provisionskortet. Detta är rättat    

Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 7.9d

Versionshistorik Vitec Säljstöd Office 7.9d

Publiceringsdatum: 2017-08-23 Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 7.9d Hemnet -annonsering. Dokumentet är anpassat så att priser före 1 juli tagits bort. Förmedlingsuppdrag. Text om ARN ändrad till FRN i allmänna villkor och distansavtalslagen. Ägarfråga. Lagrum ändrat