jun 072013
 

1382538039_kuserHär hittar du länkar till alla avsnitt om dubbletthanteringen i Vitec Säljstöd. Allra bäst flöde får du om du läser avsnitten i ordningsföljd, men det går också att välja ut och läsa enstaka delar.

Dubblettsökning och dubblettsammanslagning (ingår i Vitec Säljstöd)

Dubblettsökning
Guiden ”Slå ihop dubbletter”
Dubblettsammanslagning utan detaljerad jämförelse
Så fungerar dubblettsammanslagningen

Guiden ”Dubblettsammanslagning” (tilläggsmodul)

Så använder du guiden
Så går sammanslagningen till