mar 132013
 

Detta är ett av flera avsnitt i hjälpen om dubblettsökning/dubblettsammanslagning. På huvudsidan för hjälp om dubbletthantering hittar du hela innehållsförteckningen.

Dubblettsökning finns för både personer och företag. Följande text beskriver hanteringen när det gäller personer, men det fungerar på precis samma sätt med företag (endast sökkriterierna skiljer sig något åt).

För att du ska kunna hålla registret i Säljstöd så korrekt och aktuellt som möjligt finns en inbyggd funktion som hjälper dig att undvika dubbelregistrering. När du sparar en person (eller ett företag) görs en sökning i registret efter eventuella dubbletter och om samma person hittas kan du slå ihop denna med din ursprungliga person, så att bara den ena behålls. Målet är ju att en och samma person aldrig ska förekomma mer än en gång i systemet.

Inställningar

Sökningen görs utifrån de uppgifter som finns på personen i sökögonblicket, och enligt inställningarna som du hittar under ”Inställningar” – ”Systeminställningar” – ”Dubblettsökning”. Dessa inställningar gäller bara vid registrering av personer och företag. Inställningarna för objekt, områden och bostadsrättsföreningar finns i stället under ”Inställningar” – ”Systeminställningar” – ”Dubblettkontroll”.

2013-03-13 14-49-39

Det som för personer kommer att kontrolleras vid sökningen är, enligt standardinställningen:

2013-03-13 15-44-53

När görs sökningen?

Dubblettsökning utförs om du matar in eller ändrar en personuppgift (någon av dem som anges i inställningarna, t ex ett telefonnummer) och sedan sparar personen. Finns det inga dubbletter märker du inte av sökningen särskilt mycket (förutom att du kan se en ikon som blinkar till nere till höger i programfönstret). Om sökningen ger träff däremot, så får du upp en guide på skärmen där de eventuella dubbletterna presenteras. Guiden behandlas närmare i avsnittet Guiden ”Slå ihop dubbletter”.

Sök efter dubbletter från personkort och listor

I alla personkort finns en knapp uppe i verktygsraden som heter ”Sök dubbletter”.

dubblettsokning_personkort_sok_dubbletter

Knappen ”Sök dubbletter” i personkortet

Denna kan du använda när som helst för att ta reda på om det finns dubbletter av en person. Du kan även starta sökningen från valfri personlista genom att markera en person och klicka på ”Utför – Sök dubbletter”.

Sök dubbletter i listor via "Utför"

Sök dubbletter i listor via ”Utför”