Dec 052014
 

Nedanstående beskrivning visar hur du kan exporteras säljare och köpare till ett textdokument för vidare utskick i Outlook (eller till en extern part).

Gå till Listor -> CRM Kundvård –> Julkortslista

Klicka på ”fält”.

export_personer_01

Välj ”lägg till fält”.

Ny dyker en lång lista upp i listans högra del.

Skrolla ner lite i listan och du ser mappen ”Personer”, tryck på ”+” för att expandera ut denna.

export_personer_02

När du expanderat ut denna så hittar du fler alternativ.

export_personer_03

Expandera ut Köpare (eller säljare om det är dom du ska ha en lista för) som jag vill ha en lista för.

Då kommer du till fler alternativ som har med köparen och göra. Skrolla ner tills du hittar mappen ”E-postadress”, i detta exempel så har vi redan klickat på ”+” och ser då ”E-postadress” Dubbelklickar på fältet för att lägga till det i listan.

Nu finns fältet i listan.

För varje köpare i ditt system så finns det en rad i denna lista nu. Om det inte finns en e-post angiven på köparen så är det blankt i listan.

export_personer_04

Dubbelklickar man på en köpare så kommer du in på köparen på objektet och kan komplettera med uppgiften.

Nu är listan skapad. Dags att exportera denna till en textfil.

Du kan även spara listan för framtida bruk genom att klicka på ikonen Lista längst upp till vänster (inte menyn Lista utan knappen Lista). Välj ”Spara som” och skriv vad du vill kalla din lista. Listan finns nu sparad och är nåbar i framtiden via menyn Listor.

export_personer_05

Dags att exportera innehållet i listan. Välj att  markera alla och sedan väljer funktionsknappen ”Utför” och där väljer jag ”Exportera Listdata”

export_personer_06

En dialogruta för exporten presenteras. Klicka på ”Bläddra” för att bestämma var filen du namnger ska sparas någonstans på din dator.

export_personer_07

I exemplet nedan så har vi valt skrivbordet och namnger filen ”min_textfil”. Tryck på spara för slutföra inställningen.

export_personer_08

Har du gjort punkterna ovan ser du en adress i fältet där filen ligger när allt är klart och du ser även att ”Exportera-knappen” tänts upp.

Klicka ur allt utom ”E-postadress” i fältordning.

export_personer_09

Tryck nu på ”Exporter” för att starta exporten.

Att kopiera in exporten i ditt e-postprogram

Listan som skapas i din textfil kan du nu välja att öppna och markera allt i denna via Ctrl+a och sedan kopiera ctrl+c

export_personer_10

Öppna ditt e-postprogram, exempelvis Outlook och ställ dig på ”Till:” och klistra in alla e-post med Ctrl+v. Om du inte vill att mottagarna ska se varandra så välj ”Hemlig kopia” istället för ”Till”. Ditt e-postprogram kommer automatiskt känna av e-postadresserna.

export_personer_11

Alternativet till att klistra in e-postadresserna i ditt e-postprogram är att skicka hela exportfilen till en extern partner som sköter utskicken åt dig.