maj 272013
 

Hemnets förändringar från 1 juli, hur hanteras dessa i Vitec Säljstöd?

Det börjar komma frågor till Vitec kundservice om hur mäklarna ska hantera Hemnets förändringar from 1 juli.Vi har försökt sammanställa det viktigaste i nedanstående text.

Fram till att Vitec släpper en extra version någon gång i vecka 24 (veckan innan midsommar) hanteras detta manuellt. Det är text till förmedlingsuppdraget samt en bilaga som påverkas. Innehållet i villkorstexten finns i e-postet som Hemnet skickat ut.

Det finns två stycken olika sätt texten kan läggas in på i Vitec Säljstöd:

Alt 1 – Texten läggs in direkt i förmedlingsuppdraget för respektive användare och därefter sparas

Hemnets förändringar

Alt 2 – Villkoret läggs in under Gemensamma inställningar – Utskrifter – Tilläggsvillkor, förmedlingsuppdrag

Hemnets förändringar

Hemnets förändringar

Text hamnar sedan under Särskilda villkor:

Hemnets förändringar

Bilagan kan Vitec Säljstöd inte hantera innan extra versionen kommer ut. Mäklarna hantera bilagan fram tills extra versionen släpps. Fråga har kommit om det går att använda funktioner för sidotjänster. Det går inte att lägga hela dokument här utan blir endast en sammanställning av sidotjänster.