sep 172013
 

Inloggningsdialog vid uppstart av Vitec Säljstöd

Fråga: Vid uppstart av Vitec Säljstöd kommer det upp en dialogruta med en fråga om användarnamn och lösenord. Vad skall jag mata in?

Svar: Vitec Säljstöd levereras vid nyinstallation alltid med en användare med namn ”System”. Lösenordet är tomt/blankt. Denna användare är till för att kunna logga in och lägga upp de användare som skall köra Vitec Säljstöd. Det bör inte användas dagligen utan enbart för Systemunderhåll. Lämpligtvis sätts ett lösenord på detta konto för att förhindra inloggning av andra.

Inloggningsdialog