mar 222016
 

Om ett objekt med status ”Under intag” inte kommer ut på nätet/marknadsplatserna/partnerkoppling finns några punkter som bör kontrolleras.question-mark-1019993_640

Har objektet en huvudhandläggare?

huvudhandlaggare160322
Har objektet visa eller visa inte på internetuppgifter?Är objektet arkiverat eller inte?

Har objektet ett internt företag med huvudtillhörighet, Ja?

Kontrollera sedan inställningar för marknadsplatsöverföringen:

marknadsplatsoverforing_inst_160322