feb 182013
 

Här har du möjlighet att välja på vilket sätt och med vilken prioritet som du vill kommunicera. I exemplet nedan har vi valt E-post i första hand och i andra hand Brev. För dem som inte har någon e-postadress registrerad kommer ett brev att skrivas ut på skrivaren. Du väljer sedan till vilken adress adresseringen skall göras. Är det bara personer bland arrangörer och inbjudna som är markerade i guiden är endast detta val möjligt medan nedre delen av bilden öppnas upp om det finns företag valda.

kommunicera2