okt 232013
 

Installation av Vitec Säljstöd i Windows 8

I handledningen för installation (se Filarkivet) av Vitec Säljstöd finns nedanstående information:

win8 inst komplettering

Detta fungerar inte i Windows 8/8.1

Nedanstående åtgärd görs efter att installationen är genomförd på en Windows 8 maskin.

För att hitta till rätt kataloger som skall delas ut, gå till Capitex mappen där du valde att installera Vitec Säljstöd och dubbelklicka på filen WINSYS32.CII och välj att öppna filen med Anteckningar.

win8 inst komplettering 02

Vanligtvis finns installationen på dessa sökvägar:

C:\Program (x86)\Capitex
C:\Program\Capitex

Det som är intressant är de fält som visar vilka mappar som skall delas ut med fulla rättigheter.

win8 inst komplettering 03

I detta exempel skall du alltså gå till C:\ProgramData\Capitex\40EQD0K98TABHLVN. Här finns följande mappar:

win8 inst komplettering 04

När dessa 3 mappar är utdelade med full behörighet går du tillbaka till WINSYS32.CII och byter ut den lokala sökvägen till nätverkets sökväg.

win8 inst komplettering 05

Byts till

win8 inst komplettering 06

Välj att spara ändringarna.

För att komma åt mkClient på din klient dator måste även Capitex mappen eller där du valt att installera Säljstöd delas ut med fulla rättigheter.

Normalt ligger installationen på dessa sökvägar:

C:\Program (x86)\Capitex
C:\Program\Capitex

Den rödmarkerade mappen skall delas ut med fulla rättigheter.

Tänk på!

Att brandväggar, virusprogram kan blockera åtkomsten och kan därför behöva kompletteras med regler. Hur detta utförs hänvisar vi till produktens manualer.