okt 292013
 

Hur lägger man upp en ny användare i Vitec Säljstöd

För att lägga upp en ny användare i Vitec Säljstöd, gör enligt följande:

Välj menyn ”Listor”

2013-10-29 11-39-24

Välj ”Övriga listor”, ”Användare/kontaktpersoner” samt ”Användare med uppgifter för Systemansvarig”

2013-10-29 11-45-09

Välj knappen ”Ny användare/kontaktperson”

2013-10-29 13-18-45

Följande fönster visas:

2013-10-29 13-32-00

Börja att mata in uppgifterna för användaren (välj de uppgifter som behövs):

2013-10-29 13-39-23

Namn: För och efternamn

Avdelning: Exempelvis Bostadsrätter eller Villa på större kontor. De flesta mäklarkontor fyller inte i något här.

Befattning: Exempelvis Mäklare eller Mäklarassistent.

Kategori: Här matar de flesta in Fastighetsmäklare.

Kontaktperson: Kontaktperson innebär att användaren är valbar på objekt och kunder. Bör vara ibockad för de flesta.

Tillåt inloggning: Användaren har rätt att logga in i Vitec Säljstöd. Väljs för samtliga som aktivt kommer att köra Säljstöd.

Användarkod: Denna skapas automatiskt av initialerna av För och Efternamn. Kan ändras vid behov. En del av objektnumret.

Visas på internet/Visitkort: En bock här innebär att användaren förs över via marknadsplatsöverföring för att användning på kontorssida/nätbeskrivning. Obs. En del hemsidor/nätbeskrivningar bygger på andra lösningar.

Sorteringsordning: Används om man vill bestämma den inbördes ordningen över anställda på en webbsida.

 

När en bock sätts vid ”Tillåt inloggning” förändras inmatningen och ger fler valmöjligheter.

2013-10-29 13-54-00

2013-10-29 13-55-10

Inloggningsnamn: Detta skapas automatiskt av en kombination av för och efternamn. Ändra vid behov. Används vid programstart.

Lösenord: Valfritt. Dock ett krav för att använda en del tjänster i Vitec Säljstöd och för Vitec App. Bör fyllas i!

I Vitec Säljstöd finns tre olika rättighetsnivåer. Dessa bestämmer vad som användaren kan göra/visa i programmet.

Administratörsrättigheter: Användaren kan göra val/inställningar som är gemensamma för samtliga på kontoret.

Rätt till samtliga ärenden: Med denna vald kan användaren se övriga användarens objekt och kunder i Vitec Säljstöd. Är den inte vald ser användaren endast egna uppgifter.

Dags att fylla i kontakt och ekonomiska uppgifter:

2013-10-29 14-04-40

Via ”Modullicenser” bestämmer man vilka moduler som användaren skall kunna använda. Finns lediga licenser väljs samtliga som standard. Bocka ur moduler som användaren inte skall kunna använda. Finns inga ledig licenser kan en bock inte sättas. Bocka ur motsvarande modul för någon annan användare som inte arbeta kvar eller ta kontakt med Vitec för fler licenser.

2013-10-29 14-10-07

I arbetsflödet till vänster finns möjligheter att mata in mer uppgifter om användaren. De vanligaste är ”Budget”, ”E-postutskick” (inställning krävs för att användaren skall kunna e-posta från Säljstöd), ”Bilder” (för bild på objektbeskrivning och annan marknadsföringsmaterial) samt ”Provision” (för statistikrapporter).

2013-10-29 14-14-47