sep 032013
 

Överföringsstatus marknadsplatser

Vitec kundservice få en hel del samtal/e-post med frågor av typ ”mitt objekt syns inte på Hemnet”, och ”är objektet raderat nu”. Denna information kan du som användare själv söka fram direkt i Vitec Säljstöd. I de fall Hemnet support behöver ett ”ID” för att kunna felsöka finns detta att utläsa här.

I Vitec Säljstöd finns en ”spårningsfunktion” för att se vilken status ett objekt har på nätet. Denna funktion når du via vyn ”Alla objekt – Översikt”:

Överföringsstatus marknadsplatser

För att komma åt funktionen krävs att du på din Vitec Säljstödsinloggning har ett lösenord. Det anger du enklast via menyn Hjälp – Om Vitec Säljstöd – och sedan klicka på ditt namn och sedan ange lösenord enligt bilden nedan:

Överföringsstatus marknadsplatser

 

Genom att markera ett objekt i listan till vänster och välja fliken ”Överföringsstatus” kopplas Vitec Säljstöd upp mot Vitecs servrar för att visa status i realtid. Informationen visas för de marknadsplatser som kan väljas i licensen. Nedanstående bild visar hur HemnetID kan hittas:

overfaringsstatus_id

I exemplet ovan kan vi se att objektet raderades från Hemnet samt datum för åtgärden. Det skall heller inte visas på Blocket Mäklare och/eller HittaHem.se då dessa val inte gjorts på objektets sida ”Internetuppgifter”.

I nedanstående exempel har något inte fungerat vid överföringen. Överföringen till Blocket Mäklare gav ett felmeddelande. Under Kontaktuppgifter vid fel finns uppgifter om lämpliga åtgärder om objektet trots flera försök (testa alltid att försöka igen) inte publiceras:

Överföringsstatus marknadsplatser