apr 022013
 

Detta är ett av flera avsnitt i hjälpen om matchning. På huvudsidan för hjälp om matchning hittar du hela innehållsförteckningen.

Under ”Verktyg” och ”Matcha” finns det något som heter Provmatchning och som du kan använda innan du ska på intag.

verktyg_matcha_provmatcha

En guide startar där du först ska välja objektkategori.

Val av objektkategori i guiden för provmatchning

Val av objektkategori i guiden för provmatchning

Sedan fyller du i den information du har om bostaden.

Inmatning av uppgifter om den bostad som ska provmatchas

Inmatning av uppgifter om den bostad som ska provmatchas

När provmatchningen är klar får du upp en lista med de kunder du har i registret som kan tänkas vara intresserade av objektet. Denna lista kan du exempelvis e-posta och/eller skriva ut. Det görs alltså aldrig några utskick eller spekulantkopplingar när du provmatchar, bara en analys.

Tänk på att ju mer specifik du kan vara när du matar in bostadens egenskaper, desto mer rättvisande kommer resultatlistan att bli. Du kanske får färre kunder i resultatlistan, men det är desto troligare att de verkligen är intresserade av objektet.