sep 062013
 

Gård på Hemnet

För att ett objekt skall publiceras och vara sökbar under ”Gård” (330) på Hemnet krävs följande i Vitec Säljstöd.

Lägg upp objektet som ett Lantbruk. Detta kräver Lantbruksmodulen. Objektets symbol är en röd traktor.

Gård på Hemnet

Under ”Objekttyp, areal”, och ”Inriktning” välj Fritid

Tips: Om objektet skall vara sökbart på Hemnet som Villa, Fritidshus och Gård välj följande inriktningar:

Gård på Hemnet

Överför objektet till Hemnet.

När objektet är publicerat på Hemnet kan objektet sökas som gård.

Gård på Hemnet

Att känna till:

Lantbruk med inriktning Spannmål  kommer att hamna på Hemnet under typkod 310 även om lantbruket även har inriktning fritid

Lantbruk med inriktning Skog, Hästgård kommer att hamna på Hemnet som 320 p g a att skog prioriteras högre.

Lantbruk med inriktning Fritid endast kommer att hamna som 330.