maj 292015
 

Kom i gång med Vitec Onlineklient och optimera din upplevelse

Vitec Driftservice ger dig möjlighet att arbeta i Vitec Säljstöd Office med servern och databasen i molnet och ansluta mot Vitecs Onlineserver med hjälp av en lokal klient och en Internetuppkoppling.

För att komma igång med Vitec Driftservice ska du följa de steg som beskrivs i den här snabbguiden.

Innan du påbörjar installationen av Vitecs Onlineklient, kör Windows update för att säkerställa att du har uppdaterade Windowskomponenter. Är Windows inte uppdaterat kan det hända att installationen misslyckas och få göras om.

Gå till http://vsshostingclient.maklare.vitec.net från den dator du vill installera från

Klicka på ”Kör”

2015-05-29_13-44-35

Beroende på vilken webbläsare man använder så öppnas eller sparas filen på lite olika sätt. Efter filen är nedladdad, öppna den nedladdade filen.

I nästa läge kommer det upp varningsrutor (exemplet nedan är från Internet Explorer). Klicka på ”Kör/Run” alternativt ”Ja/Yes” tills rutan för klientinstallationen kommer upp.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_002

Fyll i kundnummer och Accessnyckel (som e-postats till kontaktpersonen på kontoret), klicka sedan på ”installera klient”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_004

Vill man installera programmet på en annan sökväg än den angivna, klicka då på den länkade sökvägen för att ändra installationssökväg. Vill du använda föreslagen sökväg tryck ”Installera klient” direkt.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_003

Vänta ett litet tag medan servern kontaktas för installation. Installationsprogrammet ansluter nu till servern.

Installationen startar. Vänta till installationen är klar. Tiden det kan ta beror på uppkopplingshastighet samt din datorns kapacitet.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_005

När installationen är klar, klicka på OK.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_006

Har du haft Vitec Säljstöd tidigare på din dator kan den nya installationen skrivit över din tidigare installation. Du har då två ikoner på skrivbordet. Den genväg som skall användas heter numer ”Vitec Säljstöd Office”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_007

 

Första uppstarten

När man startar programmet med den nya genvägen kommer man mötas av rutan nedan.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_008

När inloggningsrutan kommer upp, logga in med samma uppgifter som innan installationen.

Optimera din upplevelse av Onlineklienten

Om din anslutning mot Vitec Komplett/Driftsservice är långsamt/segt kan orsaken vara flera. En sämre uppkoppling till Internet, långa svarstider på din uppkoppling, andraslowprogram/bakgrundsprocesser som körs vid sidan om Vitec Säljstöd eller en hårt belastad server hos Vitec.

Vitec har skrivit ihop ett antal råd hur du själv på några minuter kan optimera din upplevelse av din nya Onlineklient. Ett av tipsen som bör kontrolleras/åtgärdas är att bocka ur en inställning i Internet Explorer (oavsett om du använder denna Webbläsare när du surfar). Denna inställning i Internet Explorer påverkar prestandan kraftigt negativt om den är ibockad.

Tips hur du optimerar hastigheten för Vitec Onlineklient