jun 202012
 

Med layout menas dokumentens utseende när det gäller sidhuvud, adressplacering, titelrad, ramar och sidfot. Skapa ett nytt dokument från ett objekt eller en person.

I listan ”Alla objekt – översikt” kan du t ex markera ett objekt och välja fliken dokument och sedan dubbelklicka på ”Faktura – neutral”. Nu skapas dokumentet och redigeringsfönstret öppnas.

Nu kan du välja att skriva ut, förhandsgranska eller e-posta ditt dokument. Men först kontrollerar du layout på utskriften, detta gör du genom att klicka på knappen ”Egenskaper” i verktygsraden.

I Egenskaper för utskriftsdokumentet klickar du på fliken Layout. Vi börjar med sidhuvudet, här finns olika val för hur du vill att det ska se ut längst upp på dokumentet. Väljer du logotyp får du ytterligare ett val under fil. Du har också möjlighet att välja placering för ditt  sidhuvud, till vänster, höger eller i mitten. Vill du att utrymmet skall vara tomt, t ex om du skriver ut på papper med förtryckt logotyp väljer du alternativet <Ingen>

Du kan även välja adressplacering för ditt dokument samt byta färg på titelraden. Klicka bara på färgboxarna för att byta till en annan färg.

I samma ruta kan du välja olika sidfötter till dokumentet. Det finns en som är anpassad för kvittenser och fakturor, men det finns även ett par andra som följer med programmet. Vill du att utrymmet skall vara tomt väljer du alternativet <Ingen>.

Nu är det dags att spara inställningarna så att du slipper göra om samma sak varje gång du skriver ut. Kryssar du i den översta bockrutan sparar du inställningarna för nya fakturor i programmet (eller för den aktuella utskriften du har öppnat). Den andra bockrutan betyder att u sparar inställningarna för alla nya utskrifter i programmet. Med bockrutan ”Visa denna dialog innan utskrift” menas att du kan ställa in om du vill att denna ruta (egenskapsrutan) skall visas varje gång du skriver ut eller e-postar i framtiden. Har du bestämt dina layouter en gång för alla kan det ju vara onödigt att få fram egenskapsrutan varje gång! Längst ner kan du spara en skrivskyddad kopia av ditt dokument om du bockar för i rutan. Ett extra dokument sparas i Journalen, ett arkivdokument som du inte kan ändra i. Du kan också skapa arkivdokumentet direkt från dokumentets verktygsrad om du vill det.

Till sist kan du titta på ditt layoutval på fliken Granska layoutval. Klicka på OK för att bekräfta dina val om du är nöjd.