aug 292014
 

Starka lösenord i Vitec SäljstödStarka lösenord i Vitec Säljstöd

Viktigt om Lösenord

För att använda tjänsten fastighetsutdrag krävs ett lösenord. Likaså för tjänsterna Överföringsstatus, Utdragsrapport för fastighetsutdrag, Leveransrapport för sms, Vitec App, Beslutsstöd och Driftservice.

Från denna version kräver vi ett s k ”starkt lösenord” för dig som inte har ett lösenord i din användarprofil. Saknas lösenord när du ska använda någon av ovanstående tjänster visas en informationsruta med text vad som gäller. Väljer du att svara Ja på frågan om du vill ange ett lösenord, visas en dialogruta där du kan ange detta.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Du anger lösenordet två gånger för att säkerställa att du skrivit rätt. Krav är att lösenordet ska vara;

  • Minst åtta tecken långt
  • Innehålla tecken från tre av följande fyra teckengrupper
  1. Versaler
  2. Gemener
  3. Siffror
  4. Specialtecken (övriga).

När du loggar in i Säljstöd känner programmet av om du har ett ”nytt” lösenord eller ett ”gammalt” (från en tidigare version). Är det ett gammalt lösenord, krävs inte ”starkt lösenord” d v s vi gör inte någon skillnad på gemener och versaler. Är det ett nytt lösenord (registrerat i version 6.7b eller senare) måste lösenordet anges exakt som det gjordes när det registrerades.

I användarkortet har textboxen för lösenord ersatts av en knapp. För att ange/byta lösenord klickar du alltså på knappen. Du får då upp samma dialogruta som visas då du väljer att ange lösenord i samband med att du t ex ska göra ett fastighetsutdrag. Men om du byter lösenord, måste du först ange ditt gamla lösenord först. Detta för att försvåra för en annan användare att byta ditt lösenord.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Dialogrutan som visas vid uppstart då du har licens för ”Appen” och inte har ett lösenord har kompletterats med en text som beskriver vilka regler som numera gäller för lösenord, d v s minst åtta tecken osv.