maj 252016
 

Kan ej logga in Vitec Säljstöd (Cant find c:\User\) samt x antal fel på diverse chillifiler18_4_2013_11_40_4196_Dot_net

Bakgrund

Ibland händer det att Vitec Säljstöd Office inte startar av olika anledningar. En av anledningarna är när man får ett fel som lyder Cant find c:\User\(Användare), samt klagar på flera chili filer i olika benämningar. Detta fel beror på att det finns en fil som inte kan registreras i Windowsfunktionen .NET. Ominstallation av Säljstöd Office kommer inte fungera. Inte heller installation till annan plats/mapp.

Lösning

Lösningen är att lägga in en fil manuellt på rätt plats. Är du inte bekant med hur man kopierar filer i utforskaren, ta hjälp av din tekniker.

 • Gå in i din installationsmapp för Säljstöd Office. Ligger oftast under.
  • C:\Program Files (x86)\Vitec
   eller
  • C:\Program Files (x86)\Capitex

Alternativt den mapp som du valde vid den nya installationen om någon ändring gjordes. Det går även att hitta till mappen genom att högerklicka på Säljstöds ikonen på skrivbordet, välj ”Egenskaper” och klicka på knappen ”Öppna filsökväg” under fliken ”Genväg” som borde vara vald som standard.

 • Nu skall du klicka dig vidare till mappen ”Program” Där efter nästa mapp som heter ”Runtime” Nu bör du befinna dig här (ev Capitex istället för Vitec). C:\Program Files (x86)\Vitec\Program\Runtime
 • Leta reda på filen ” regtlibv12.exe”. Högerklicka på denna fil och välj ”Kopiera”
 • Gå nu till Windowsmappen och Microsoft.NET Framework mapparna. Du hittar dom här:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\

Vi skall klistra in filen i båda mapparna. Om vi börjar med C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\ så finns det flera versioner av Microsoft.NET. I skrivandets stund så är det version 4 som gäller. Men kan komma att ändras i framtida uppdateringar. Gå in i mappen v4.x.xxxx Sifforna efter v4. Kan komma att ändras.

dotnet_1_160525

Gå in i mappen

dotnet_2_160525

 • Högerklicka på valfritt ställe där det är fritt. Dvs. inte på någon mapp eller fil och välj ”klistra in”. Nu finns filen ”reglibv12.exe” med i denna mapp.
 • Nu backar vi tillbaka i katalogstrukturen och gör likadant för den andra mappen C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 (i skrivandets stund). ”Samma utförande som ovan
 • Starta nu Säljstöd Office så kommer filerna att registreras på i vanlig ordning.
maj 252016
 

Användarbild

För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Säljstöd.

I användarkortet, som du kan nå genom att klicka på ”Hjälp” – ”Om Vitec Säljstöd…” och sedan på ditt namn vid ”Inloggad användare”, hittar du platsen för användarbild under ”Internetuppgifter” och sedan ”Bilder”.

mäklarbild

Klicka på bilden för större variant

Det går att hämta flera bilder hit för olika ändamål så det du behöver tänka på när det gäller bild till nätbeskrivningen är att bildkategori ska vara ” Porträtt” och att kryssrutan ”Till internet” ska vara markerad.

Kontrollera på sidan ”Användaruppgifter” att Ska visas på Internet/Visitkort är ibockat.

mäklarbild

Klicka på bilden för större version

Du måste göra en marknadsplatsöverföring så att bilden blir åtkomlig via internet.

nov 062014
 

Fråga:

Jag vill byta telefonnummer i Vitec Säljstöd, på företagets uppgifter eller/och för en användare.

 


Svar:

För företaget

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för företaget

byta_telefonnummer_1

Uppdatera telefonnummer till företaget och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_2

För användaren

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för den inloggade användaren

byta_telefonnummer_3

Uppdatera telefonnummer för den inloggade användaren och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_4

 

 

aug 292014
 

Starka lösenord i Vitec SäljstödStarka lösenord i Vitec Säljstöd

Viktigt om Lösenord

För att använda tjänsten fastighetsutdrag krävs ett lösenord. Likaså för tjänsterna Överföringsstatus, Utdragsrapport för fastighetsutdrag, Leveransrapport för sms, Vitec App, Beslutsstöd och Driftservice.

Från denna version kräver vi ett s k ”starkt lösenord” för dig som inte har ett lösenord i din användarprofil. Saknas lösenord när du ska använda någon av ovanstående tjänster visas en informationsruta med text vad som gäller. Väljer du att svara Ja på frågan om du vill ange ett lösenord, visas en dialogruta där du kan ange detta.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Du anger lösenordet två gånger för att säkerställa att du skrivit rätt. Krav är att lösenordet ska vara;

 • Minst åtta tecken långt
 • Innehålla tecken från tre av följande fyra teckengrupper
 1. Versaler
 2. Gemener
 3. Siffror
 4. Specialtecken (övriga).

När du loggar in i Säljstöd känner programmet av om du har ett ”nytt” lösenord eller ett ”gammalt” (från en tidigare version). Är det ett gammalt lösenord, krävs inte ”starkt lösenord” d v s vi gör inte någon skillnad på gemener och versaler. Är det ett nytt lösenord (registrerat i version 6.7b eller senare) måste lösenordet anges exakt som det gjordes när det registrerades.

I användarkortet har textboxen för lösenord ersatts av en knapp. För att ange/byta lösenord klickar du alltså på knappen. Du får då upp samma dialogruta som visas då du väljer att ange lösenord i samband med att du t ex ska göra ett fastighetsutdrag. Men om du byter lösenord, måste du först ange ditt gamla lösenord först. Detta för att försvåra för en annan användare att byta ditt lösenord.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Dialogrutan som visas vid uppstart då du har licens för ”Appen” och inte har ett lösenord har kompletterats med en text som beskriver vilka regler som numera gäller för lösenord, d v s minst åtta tecken osv.

okt 292013
 

Hur lägger man upp en ny användare i Vitec Säljstöd

För att lägga upp en ny användare i Vitec Säljstöd, gör enligt följande:

Välj menyn ”Listor”

2013-10-29 11-39-24

Välj ”Övriga listor”, ”Användare/kontaktpersoner” samt ”Användare med uppgifter för Systemansvarig”

2013-10-29 11-45-09

Välj knappen ”Ny användare/kontaktperson”

2013-10-29 13-18-45

Följande fönster visas:

2013-10-29 13-32-00

Börja att mata in uppgifterna för användaren (välj de uppgifter som behövs):

2013-10-29 13-39-23

Namn: För och efternamn

Avdelning: Exempelvis Bostadsrätter eller Villa på större kontor. De flesta mäklarkontor fyller inte i något här.

Befattning: Exempelvis Mäklare eller Mäklarassistent.

Kategori: Här matar de flesta in Fastighetsmäklare.

Kontaktperson: Kontaktperson innebär att användaren är valbar på objekt och kunder. Bör vara ibockad för de flesta.

Tillåt inloggning: Användaren har rätt att logga in i Vitec Säljstöd. Väljs för samtliga som aktivt kommer att köra Säljstöd.

Användarkod: Denna skapas automatiskt av initialerna av För och Efternamn. Kan ändras vid behov. En del av objektnumret.

Visas på internet/Visitkort: En bock här innebär att användaren förs över via marknadsplatsöverföring för att användning på kontorssida/nätbeskrivning. Obs. En del hemsidor/nätbeskrivningar bygger på andra lösningar.

Sorteringsordning: Används om man vill bestämma den inbördes ordningen över anställda på en webbsida.

 

När en bock sätts vid ”Tillåt inloggning” förändras inmatningen och ger fler valmöjligheter.

2013-10-29 13-54-00

2013-10-29 13-55-10

Inloggningsnamn: Detta skapas automatiskt av en kombination av för och efternamn. Ändra vid behov. Används vid programstart.

Lösenord: Valfritt. Dock ett krav för att använda en del tjänster i Vitec Säljstöd och för Vitec App. Bör fyllas i!

I Vitec Säljstöd finns tre olika rättighetsnivåer. Dessa bestämmer vad som användaren kan göra/visa i programmet.

Administratörsrättigheter: Användaren kan göra val/inställningar som är gemensamma för samtliga på kontoret.

Rätt till samtliga ärenden: Med denna vald kan användaren se övriga användarens objekt och kunder i Vitec Säljstöd. Är den inte vald ser användaren endast egna uppgifter.

Dags att fylla i kontakt och ekonomiska uppgifter:

2013-10-29 14-04-40

Via ”Modullicenser” bestämmer man vilka moduler som användaren skall kunna använda. Finns lediga licenser väljs samtliga som standard. Bocka ur moduler som användaren inte skall kunna använda. Finns inga ledig licenser kan en bock inte sättas. Bocka ur motsvarande modul för någon annan användare som inte arbeta kvar eller ta kontakt med Vitec för fler licenser.

2013-10-29 14-10-07

I arbetsflödet till vänster finns möjligheter att mata in mer uppgifter om användaren. De vanligaste är ”Budget”, ”E-postutskick” (inställning krävs för att användaren skall kunna e-posta från Säljstöd), ”Bilder” (för bild på objektbeskrivning och annan marknadsföringsmaterial) samt ”Provision” (för statistikrapporter).

2013-10-29 14-14-47

 

sep 172013
 

Inloggningsdialog vid uppstart av Vitec Säljstöd

Fråga: Vid uppstart av Vitec Säljstöd kommer det upp en dialogruta med en fråga om användarnamn och lösenord. Vad skall jag mata in?

Svar: Vitec Säljstöd levereras vid nyinstallation alltid med en användare med namn ”System”. Lösenordet är tomt/blankt. Denna användare är till för att kunna logga in och lägga upp de användare som skall köra Vitec Säljstöd. Det bör inte användas dagligen utan enbart för Systemunderhåll. Lämpligtvis sätts ett lösenord på detta konto för att förhindra inloggning av andra.

Inloggningsdialog

jan 042013
 

Ändra tillhörighetskoppling

Detta är en handledning för hur man ändrar tillhörighetskoppling till internt företag både på objekt och användare. Det krävs minst administratörsrättigheter i Säljstöd för att kunna göra dessa ändringar.

Fastighetsutdrag

Om man som användare är kopplad till mer än ett internt företag bör man kontrollera vilket internt företag som objektet kommer att kopplas till när man hämtar nytt fastighetsutdrag. Vid hämtningen ligger det senast valda interna företaget fördefinierat i guiden. Kontrollera vilket internt företag som visas i rullistan och ändra vid behov:
Ändra tillhörighetskoppling

Koppling objekt – internt företag

För att ändra koppling till internt företag på ett objekt ”högerklickar” du på objektet i en lista och välj ”Egenskaper”:

Ändra tillhörighetskoppling

Ställ dig på fliken ”Tillhörighet” och välj ”Hämta”:

Ändra tillhörighetskoppling

 

Du får då upp en lista på interna företag som du som användare är kopplad till. Markera det interna företag du vill ändra till och klicka OK:

Ändra tillhörighetskoppling

Du får då upp en ruta där du kryssar i att detta interna företaget ska vara huvudföretag, klicka därefter OK:

andra_rattigheter05

Objektet kommer nu vara kopplat till två interna företag. För att ta bort kopplingen till det ”gamla” interna företaget markerar du företaget i listan (står ”Nej” under Huvudföretag) och väljer Ta bort. Du får då upp en ruta där du väljer att ta bort kopplingen mellan objektet och markerat internt företag, klicka OK:

andra_rattigheter06

Nu har du ändrat tillhörighet mellan objekt och internt företag.

 

Koppling användare – internt företag

Du kan även göra detta på användarna där du går till väga på i princip samma sätt. Skillnaden är att en användare kan vara kopplad till flera interna företag, men enbart ett kan vara ens huvudföretag. För att ändra huvudföretag på en användare utgår du från en lista med användare som du når via Listor – Övriga listor – Användare med…:

andra_rattigheter07

Högerklicka på användaren i listan, välj Egenskaper och fliken Tillhörighet. Antingen hämtar du in ytterligare ett internt företag som användaren saknar koppling till eller, för att ändra huvudföretag, kan du högerklicka på det redan kopplade interna företaget som inte är huvudföretag och sedan välja ”Öppna tillhörighetskoppling” och kryssa i Huvudföretag:

andra_rattigheter08

 

 

okt 182012
 

Du har väl inte missat menyn ”Hjälp” i Vitec Säljstöd? Där finns ett antal viktiga funktioner som du kan ha nytta av.

Vi vill lyfta fram några av funktionerna.

Begär fjärrhjälp startar ett fjärrstyrningsprogram som gör det möjligt att dela ut din skärm till Vitecs kundservice. Genom att läsa upp koden som visas kan kundservice se ditt Vitec Säljstöd och utbilda eller felsöka.

Nyheter i denna programversion visar vad som är förändrat i installerad version. Versionsnyheterna visas vid installation men här kan alla användare och inte enbart den som installera se vad som är nytt.

Testa bandbredd är ett prestandatest för att se vilken hastighet ditt Vitec Säljstöd har mot er egen server. Ett enkelt sätt att testa det interna nätverket på kontoret. Används även av kundervice för att undersöka frågor av typen ”det går segt”.

Om Vitec Säljstöd är ett sätt att snabbt kunna nå den inloggade användarens inställningar samt företagsinställningar. Klicka på ditt namn eller företagsnamn för att kunna visa och ändra.

sep 182012
 

Det inträffar ibland att någon på kontoret slutar och att du då behöver ändra om bland användarna i Vitec Säljstöd. Detta tips och trix ska belysa ämnet och visa hur du ska gå till väga. Du bör läsa hela artikeln innan du börjar. För att nedanstående ska fungera behöver du vara inloggad som användare SYSTEM eller vara en användare som har systemrättigheter.

På vårt fiktiva företag finns en användare som heter Stefan Pettersson. Han är mäklare men har nu slutat. Användaren Stefan har ett antal moduler/licenser som är kopplade till honom och som ska frigöras, exempelvis för en eventuell nyanställd.

Ett vanligt misstag är att man går in på Stefans mäklarkort och byter ut namnet till en ny persons. Det finns flera anledningar till varför man inte ska göra så. I stället för att räkna upp dessa så förklarar vi hur du bör göra.

Börja med att välja menyn ”Listor och Övriga listor”. Välj listan som heter ”Användare med uppgifter för systemansvarig”.

Börja sedan med att lägga upp den nya användaren genom att klicka på knappen ”Ny användare/kontaktperson”. Välj därefter att dubbelklicka på Stefans namn för att öppna upp hans mäklarkort.
Se bild ovan

Ta bort kryssen vid ”Kontaktperson” och ”Tillåt inloggning”. Du får då upp nedanstående dialog.

Obs: För att ta bort inloggningsmöjligheter till Budgivning Internets adminsida måste ”Tillåt inloggning” bockas ur.

I vårt exempel har vi valt att Magnus Johnsson ska stå som ägare. Tryck på knappen ”Ersätt” när du valt den nya ägaren. Bekräfta dialogrutan med ”Ja”.

Öppna nu den nya användarens uppgifter och kontrollera att rätt moduler blir ikryssade. Stefans tidigare moduler/licenser är nu frisläppta och kan kopplas till den nya användaren. För att kontrollera att allt har fungerat tittar vi på ett av Stefans gamla objekt. Öppna upp objektets egenskaper. Dessa hittar ni enklast genom att högerklicka på objektet ute i en lista. Där står mycket riktigt Magnus som ägare. Se bild nedan.

Viktigt! Att vara ägare till ett objekt innebär inte samma sak som att man är handläggare eller kontaktperson på ett objekt. På Stefans objekt och kunder står fortfarande Stefan som handläggare/kontaktperson. Glöm inte att ta bort krysset på visitkort under Internetuppgifter. Om inte det görs kommer personen att ligga kvar på kontorssidan (om denna administreras via Vitec).

Samma sak gäller arkiverade affärer. Om Stefan fortfarande har aktuella objekt bör du gå in på respektive objekt och byta till en ny handläggare/kontaktperson. Uppgifterna i arkivregistret bör inte ändras. Det kan vara bra att se att det var Stefan som sålde objektet en gång i tiden. Vill du trots allt massuppdatera handläggare finns en funktion för detta under menyn Inställningar, Gemensamma inställningar samt Ersätt handläggare. Denna funktion ska du köra innan du tar bort användaren som kontaktperson, i vårt fall Stefan. När användaren inte längre har ett kryss för kontaktperson kan du inte komma åt dennes namn längre. Exempel på hur en massuppdatering ser du på nedanstående skärmbild. Vår rekommendation är dock att inte köra denna utan att manuellt uppdaterar eventuella intag/till salu objekt som Stefan står på. Du kan ändra handläggare på flera poster i listan samtidigt genom att markera ett antal objekt i listan. Sedan väljer du i snabbmenyn till vänster, valet ”Utför”, samt ”Övrigt” och ”Handläggare”, samt ”Ändra handläggare”.

aug 292012
 

Ny licensfil via Internetuppdateringen

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera programmet” för att ladda ner en ny licens.

Välj knappen Sök uppdatering nere till höger för att kontrollera din nuvarande licens mot vårt kundregister

Du ser dina licensförändringar under fliken med samma namn.

Obs: Välj inte ”Starta nedladdning” då denna hämtar en ev ny version (läs mer längre ner för programuppdatering). När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad. Stäng fönstret. Klart!

 

Uppdatering av befintligt Säljstöd

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera programmet” för att ladda ner en ny version. Klicka nu på ”Sök uppdateringar”. När sökningen är klar klickar du på ”Starta nedladdning”

När detta är klart får du starta om programmet för att programmet ska bli installerad. Är ni flera på kontoret behöver samtliga vara urloggade ur Capitex Säljstöd för att uppdatering skall ske.

 

Uppdatering av ny modul i Säljstöd

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera Capitex Säljstöd” för att ladda ner en ny licens.

Klicka nu på fliken ”Sök uppdateringar” till vänster om Licenförändringar. Välj sedan knappen ”Sök uppdateringar#  När sökningen är klar klickar du på ”Starta nedladdning”.

När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad
Efter omstarten bör ni först köra en ny Programuppdatering via Internet för att se till att hämta hem eventuella programfilerna till den modul ni hämtat licensfilen för

Starta därefter åter om Vitec Säljstöd.

Nu är det dags att gå igenom vilka användare som har rätt att köra vilka moduler i VitecSäljstöd. Användarna hittar du via menyn Listor, Övriga listor samt Användare med uppgifter för Systemansvarig. Observerar att ni måste vara inloggade som användare SYSTEM eller en användare med Systemrättigheter för att kunna se menyalternativet. Öppna upp den användare som skall kunna köra den nya modulen och se till att ett kryss finns för modulen som avses.

Uppdatering av ny användare

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera Capitex Säljstöd” för att ladda ner en ny licens. Välj inte ”Starta nedladdning” då denna hämtar en ev ny version

När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad
Nu är det dags att lägga upp den nya användaren  i Vitec Säljstöd. Inställningar för användarna hittar du via menyn Listor, Övriga listor samt Användare med uppgifter för Systemansvarig.Observerar att ni måste vara inloggade som användare SYSTEM eller enanvändare med Systemrättigheter för att kunna se menyalternativet
Tryck nu på knappen för ”Ny användare/kontaktperson”.

 

TipsLäs mer här hur du lägger upp en ny användare