aug 132012
 

I Vitec Säljstöd finns möjligheten att lägga in egna statusar. Mäklarkontor som vill kunna använda egna statusar i produkten Beslutsstöd behöver göra en inställning i Vitec Säljstöd. För att utföra inställningen krävs ”Administrativa rättigheter” i Säljstöd.

Välj menyn ”Inställningar” och valet ”Gemensamma inställningar” och ”Administrera status”.

Ändra namn

Valfritt. Är ni nöjda med nuvarande namn, hoppa över denna punkt.

Markera den status som skall namnändras. Välj ”ABC ikonen” till höger. Mata in det nya namnet.

Koppla egna statusar med befintliga

För att egna statusar skall kunna visas i Beslutsstöd behöver en koppling utföras. Denna koppling görs en gång och gäller för samtliga som kör mot Säljstödsinstallationen.

Markerar vilken status som skall kopplas

Tryck på ikonen för koppling (se pil)

Välj i listan vilken av de befintliga statusarna som skall användas

Bekräfta ert val med OK. Repeterar för övriga egna statusar

Koppla ifrån egna statusar

Om ni inte längre vill visa egna statusar i Beslutsstöd kan dessa kopplas bort

Markera vilken status som skall kopplas bort. Välj ikonen för att koppla ifrån status

 

Ersätta egna statusar med levererade

Med denna funktion kan du ersätta markerad egen status med en befintlig status. Detta val kan inte ångras.

 När inställningarna är klara krävs en överföring till marknadsplats.