maj 252016
 

Användarbild

För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Säljstöd.

I användarkortet, som du kan nå genom att klicka på ”Hjälp” – ”Om Vitec Säljstöd…” och sedan på ditt namn vid ”Inloggad användare”, hittar du platsen för användarbild under ”Internetuppgifter” och sedan ”Bilder”.

mäklarbild

Klicka på bilden för större variant

Det går att hämta flera bilder hit för olika ändamål så det du behöver tänka på när det gäller bild till nätbeskrivningen är att bildkategori ska vara ” Porträtt” och att kryssrutan ”Till internet” ska vara markerad.

Kontrollera på sidan ”Användaruppgifter” att Ska visas på Internet/Visitkort är ibockat.

mäklarbild

Klicka på bilden för större version

Du måste göra en marknadsplatsöverföring så att bilden blir åtkomlig via internet.

apr 102013
 

Planritningar, hur kopplar man planritningar till objektet?

I Vitec Säljstöd finns möjligheten att koppla planritningar till objektet. Dessa planritningar kommer sedan över till internet via marknadsplatsöverföringen.

Det finns två olika sätt att koppla på en planritningar, som bildfil eller som PDF. Vilken variant som du väljer beror hur grundmaterialet har levererats till dig.

Planritningar som bild

Välj vilket objekt som planritningen skall kopplas till. Gå till fliken för ”Bilder” alternativt öppna objektet och välj ”Bilder” i arbetsflödet.

Planritning

När bilden är hämtad, ändra bildkategorin till ”Planlösning”.

Planritning som PDF

Välj vilket objekt som planritningen skall kopplas till. Öppna objektet. Tryck på + vid ”Internetuppgifter”. Välj ”Filer till Internet..”

Planritning

Välj att hämta in PDF filen.

Planritning

Planlösningen finns nu kopplad under ”Filer till Internet…” och kommer att överföras vid nästa marknadsplatsöverföring.

Planritning

 

mar 182013
 

Bilder och filer i bakgrunden för snabbare arbetsflöde

För att snabba upp hanteringen av bilder och filer från lokal dator till server hämtas dessa i en bakgrunden. Genom att köra i bakgrunden behöver man inte vänta medan bilderna förs över utan kan arbeta med annat under tiden. När ”hämtningen” är klar, får du meddelande om detta.

Inställning

Funktionaliteten är inställningsbar på samtliga nivåer, d v s på gemensam, företags- och användarnivå . Förinställt är inställningen ”på”, d v s bilderna/filerna hämtas i  bakgrunden. Vill du av någon anledning att funktionen inte skall användas vid hämtning av bilder och filer, bockar ur valet ”Hämta bilder och filer från mapp på datorn i bakgrunden”.

Hämta bilder och filer i bakgrunden

Hämta/Klistra in bilder

Eftersom det är fråga om ny funktionalitet, visas nedanstående dialog första gången du har valt att hämta bilder/filer efter programuppdateringen.

Hämta bilder och filer i bakgrunden

Du kan här också välja att inte visa meddelandet igen.
När du klickat OK i dialogen ovan, körs funktionen igång. En ikon visas längst ned till höger i programfönstret.

När ”hämtningen” utförts visas följande resultatdialog:

Hämta bilder och filer i bakgrunden

Även denna dialog kan du välja att inte visa igen. Ångrar du dig kan du gå till ”Egna inställningar” – ”Hämta bilder och filer” och kryssa i ”Visa dialog med resultat när bilder/filer hämtats”.

Det är inte enbart ”lyckade” hämtningar som visas i dialogen, utan även ev fel som uppstår under hämtningen. T ex om du valt att hämta bilder med ett format som Säljstöd inte stödjer, så visas det här:

Hämta bilder och filer i bakgrunden

 

feb 132013
 

I Vitec Säljstöd lagras bilder antingen i databasen eller i en katalog med bildfiler. Om du lagrar många och stora bilder i databasen eller har data på disk kommer det naturligtvis att ta upp utrymme.

Radera arkiverade bilder används för att ta bort de bilder som hör till arkiverade objekt. Detta kan vara lämpligt att göra om det blir prestandaproblem i systemet eller om databasen eller det använda diskutrymmet har vuxit för mycket. Det kommer naturligtvis att innebära att bilderna inte finns kvar, så använd detta med försiktighet. Börja med att göra en säkerhetskopia av databasen. Se till att databasens logg inte är full.

Databasserver
Om databasservern är MSDE kan den hantera maximalt 2 GB data och eftersom bilder kan ta upp stor plats kan du välja att arkiverade bilder ska raderas från databasen för att slippa gå över till Microsoft SQL Server med en gång. Via menyn Inställningar, Systeminformation, Databasserver kan du se vilken typ av databasserver som används i er installation.

OBS! Om bilderna lagras på disk kommer det inte att nämnvärt påverka databasens storlek att ta bort arkiverade bilder. Däremot frigörs diskutrymme på servern.

Data på disk
Om ni har ställt in att bilder ska lagras på disk kommer denna funktion att minska det diskutrymme som krävs för att lagra bilderna men inte minska det utrymme som databasen använder.

Hur du går till väga för att radera arkiverade bilder
1. Gör en säkerhetskopia av databasen.

2. Klicka på Visa statistik, för att få reda på hur många och stora bilder det finns som är huvudbilder/inte är huvudbilder.

3. Välj om du vill ta bort alla arkiverade bilder eller bara de som inte är huvudbilder. Klicka på respektive knapp.

4. Om bilderna sparas i databasen gör du även detta:
Därefter behöver du minska databasens storlek så att den tar mindre plats på hårddisken. Det gör du via menyn Inställningar, Systeminställningar. Välj sedan Databas, Administration och Uppdatering. Klicka på Starta guiden för databasunderhåll.

feb 132013
 

I Vitec Säljstöd lagras bilder antingen i databasen eller i en katalog med bildfiler. Om man lagrar många och stora bilder i databasen eller har data på disk kommer det naturligtvis att ta upp utrymme. Moderna digitalkameror kan ta mycket högupplösta och detaljerade bilder som man gott kan komprimera utan att det påverkar utseendet på t ex en objektbeskrivning som skrivs ut på A4 eller A3-papper.

Bildkomprimering används för att packa ihop bilder om det blir prestandaproblem i systemet eller om databasen har vuxit för mycket. Det kommer att i vissa lägen försämra bildernas kvalitet, så använd komprimeringen med försiktighet. Gör en säkerhetskopia av databasen först. Se till att databasens logg inte är full.

Databasserver

Om databasservern är MSDE kan den hantera maximalt 2 GB data och eftersom bilder kan ta upp stor plats kan bilderna behöva komprimeras för att slippa gå över till Microsoft SQL Server med en gång. Via menyn Inställningar, Systeminformation, Databasserver kan du se vilken typ av databasserver som används i er installation.

Data på disk

Om ni har ställt in att bilder ska lagras på disk kommer denna funktion att minska det diskutrymme som krävs för att lagra bilderna men inte minska det utrymme som databasen använder.

Kör bildkomprimeringen på servern

Kör inte bildkomprimeringen från en dator i nätverket som har låg bandbredd till servern, utan starta bildkomprimeringen på servern för bästa prestanda. Det kommer annars att belasta nätverket mycket.

Inställningen för bildhanteringen påverkar resultatet

Det finns en gemensam inställning för bildhantering. Där kan man välja att kompimera bilder som är större än en viss gräns. Om resultatet av bildkomprimeringen i detta fönster blir större än den inställda gränsen, kommer bilden att skalas om och komprimeras ytterligare en gång.

Hur du går till väga för att komprimera bilder

1. Gör en backup av databasen.

2. Vissa bilder kanske inte behöver vara kvar, så innan komprimeringen görs kanske du väljer att ta bort bilder på de objekt som ni har arkiverat, se Radera arkiverade bilder.

3. Klicka på Visa statistik, för att få reda på hur många och stora bilder det finns av vald bildkategori, som överstiger den storleksgräns som är vald. Om du inte kryssar för någon bildkategori och inte väljer storleksgräns så visas statistik för alla bilder i systemet.

4. Välj vilket filformat du vill komprimera från, t ex BMP.

5. Välj vilket filformat bilderna ska sparas i. Några tips för det:

 • JPG är ett bildformat med många färger där bilden komprimeras så att den tar liten plats på disk, detta kan ge vissa förluster i bildkvalitet. Passar bra för bilder från digitalkamera. Använd inte detta format för ritningar/planlösningar med tunna linjer. JPG formatet stödjer att man sparar i valfri kvalitet. Lägre kvalitet ger bilder med mer synliga pixlar/punkter. Högre kvalitet ger bättre bilder men större filstorlek på hårddisken, ett lämpligt värde kan vara ca 90%.
 • GIF kan bara ha 256 olika färger. Inte bra för fotografier. Bättre för ritningar/planlösningar. Exakt komprimering som inte förstör bilden, mer än att förvanska färgerna.
 • PNG är ett nyare filformat för bilder med många bra egenskaper:
 1. Kan hantera många olika färger.
 2. Kan visa linjer och streck (på t ex ritningar) utan att det blir hack i linjerna.
 3. Komprimerar bilden utan kvalitetsförlust men ger ofta större filer än JPG.

6. Om det finns bilder med hög upplösning, många bildpunkter (eller pixlar), kan man minska det utan att det påverkar bilden för normala utskrifter. Lämpligt värde kan vara maximal bredd 1024 x höjd 768.

7. Klicka på Starta komprimering. En kontroll görs av om det är några andra användare inloggade i Vitec Säljstöd. I så fall får du ett meddelande om det. Det kan ta många minuter att komprimera bilderna, beroende på hur många stora bilder det finns och nätverkets prestanda (bandbredd till servern).

8. Om det tar aldeles för lång tid kan du avbryta en pågående komprimering genom att klicka på Avbryt.

9. Endast om bilder sparas i databasen:

Därefter behöver du minska databasens storlek så att den tar mindre plats på hårddisken. Det gör du via menyn Inställningar, Systeminställningar. Välj sedan Databas, Administration och uppdatering i trädet. Klicka på Starta guiden för databasunderhåll.

 

nov 052012
 

För tryckning eller utskrift av högupplösta bilder erfordras normalt att bilden skapas med minst 150 dpi upp till 300 dpi. För bilder som skapas enbart för visning på datorskärmen i skala 1:1 är det ingen idé att använda en högre upplösning än 96 dpi eftersom skärmen inte har högre upplösning. Om bilden i ett dokument ska kunna förstoras vid visningen på skärmen måste den dock vara skapad i en högre upplösning för att den inte ska bli grynig.

För en del av Vitec Säljstöds tjänster krävs en miniminivå på bildens upplösning. Exempelvis för att skicka en bild till  Mäklarlabbet  krävs en upplösning på  2000 x 3000  pixlar, dvs 6 MP.

 Högupplösta bilderOBS! Använder du en ”dålig lina” och väljer att ladda upp många högupplösta bilder så rekommenderar vi dig att göra flera beställningar och ladda upp få bilder i varje beställning. Detta för att undvika en timeout (för lång överföringstid) vid tunga och långsamma överföringar. 

Rekommendationen är att inte aktivera storleksbegränsning när bilder hämtas in till Vitec Säljstöd. Är du osäker hur stora bilder du har i Mäklarsystemet kan du kontrollera detta (bredd och höjd).

1. Inställning bildstorlek

2. Kontrollera bildstorlek

Inställning bildstorlek till Vitec Säljstöd

 

Gå högst upp

Kontrollera bildstorlek på kopplade bilder

Gå högst upp

sep 182012
 

Med denna modul kan du överföra större bilder än 374 x 249 pixlar via marknadsplatsöverföringen. Att överföra stora bilder ingår idag som standard i Vitec Säljstöd. Genom att överföra stora bilder har du möjlighet att arbeta med högre bildkvalitet på beskrivningar på marknadsplatserna.  Med stora bilder kan du själv påverka den storlek som bilderna kommer att föras över till marknadsplatserna med. Tänk på att objektbeskrivningen på marknadsplatserna måste vara anpassad för att visa större bilder och kan kräva ett visst beskrivningspaket/tjänst.

INSTÄLLNINGAR
Öppna ”Inställningar – Gemensamma inställningar” i menyraden.
Klicka på plustecknet framför ”internet” och sedan på ”Marknadsplatsöverföring”.

Här finns nu ett nytt alternativ; Bildskalning. För att modulen Stora bilder ska kunna användas ska rutan för ”Skala inte om bilder automatiskt” vara markerad. Det finns sedan ytterligare två alternativ. Du kan antingen behålla bildernas originalstorlek (d v s den storlek som bilden hade när den lades in i Säljstöd), eller välja en annan storlek på bilderna (t ex 800 x 800). Försök att undvika alltför stora bilder som ger långa laddningstider. Bäst inställning är att ställa in den storlek som er hemsidas objektbeskrivning är anpassad för. Detta ger bäst kvalité på bilderna.

UPPDATERA OBJEKTEN PÅ INTERNET
För nya bilder som du lägger in i Säljstöd kommer denna funktion att fungera med automatik. Objekt som redan ligger på marknadsplatserna kommer inte att påverkas. För att uppdatera även dessa med stora bilder gör enligt följande. Öppna objektet i Säljstöd. Gå till sidan med minibilderna. Dra den sista bilden och lägg den först. Stäng objektet (viktigt). Öppna objektet och dra den första bilden till sista platsen igen. Överför därefter objektet och bilderna kommer att överföras som stora bilder enligt ditt val under inställningar.

aug 292012
 

Det finns en funktion i Säljstöd Fastighetsmäklare gör det möjligt att skanna bilder direkt till bildsidan i programmet. Detta tipset visar hur.

1. Öppna upp objektet och gå till sidan för bilder. I snabbmenyn till vänster väljer du alternativet Hämta, och sedan Från skanner.

2.  Nu försöker programmet hitta en inkopplad skanner som stöds av standarden TWAIN. Om Säljstöd hittar en sådan visas den i en lista tillsammans med eventuell annan utrustning som du har. I vårt exempel har vi en skanner från Canon vid namn FB330P. Vi markerar denna och trycker på knappen Välj.

3. Nu startas ditt skannerprogram upp automatiskt. I vårt fall har vi ett program som heter CanonCraft installerat, men du kan få upp ett helt annat program och hur det ser ut varierar från fall till fall.

4. Skanna in din bild med de funktioner som ditt skannerprogram har. När bilden är inskannad kommer en miniatyr av det du skannat in att visas. I vårt exempel har vi valt att skanna in en bild på en ordförandeklubba som vi tänkte skulle illustrera en budgivning.

5. Välj att skanna in nästa bild om du har fler bilder eller tryck på Spara om du vill spara den bild du nyligen skannade in. När du väljer Spara kommer en dialogruta upp där du ger bilden ett namn. Formatet JPG med inställd kvalitetsfaktor behöver du normalt sett inte ändra på. När du gjort dina val trycker du på OK.

6.  När bilden är sparad kommer en text med ”Sparad” att visas över bilden. Välj om du vill skanna igen eller stänga skanningsrutinen. När du nu tittar i din bildlista hittar du din inskannade bild. Nu har du möjlighet att välja vad det är för typ av bild, samt om den ska föras över till internet. Naturligtvis kan du även öppna upp den i bildredigeraren för vidare

aug 272012
 

Något som de flesta av våra fastighetsmäklarekommer i kontakt med i Säljstöd är bildhanteringen. I detta tips förklarar vi hur man ställer in programmet på bästa sätt och hur man får utmaximal kvalitet.

Från det att ett fotografi tas eller en bild skapas så kan det vara en lång väg ut på webben. Närman går via Säljstöd finns det ett par punkter där bilden kan skalas om/förändras/försämras.

Inställningar innan du kopplar bilder till Säljstöd

Under menyn Inställningar väljer du Systeminställningar och alternativet Bildhantering. Du måste ha systemrättigher i Säljstöd för att komma åt nedanstående inställning.

Den inställning som du nu gör kommer attgälla för alla som kör mot samma programinstallation. Den viktigaste inställningen är den om Aktivera storleksbegränsning. Denna är som standard aktiverad. Finns ett bock här spelar det ingen roll hur hög upplösning dinbild har i digitalkameran, den blir ändå nerskalad rejält i storlek/kvalitet. Samtliga bilder som hämtas in till Säljstöd som är större i filstorlek än storleksbegränsningens inställning kommer att minskas ner till i detta fall 1024 x 1024 pixlar. Bilden skalas givetvis proportionerligt. Rutinen körs alltid, oavsett hur bilden hämtas in i Säljstöd. Det spelar alltså ingen roll om man klistrar in via klippbordet, hämtar filen från disk eller importerar den från ett annatsystem.

Viktigt: Har du en äldre dator eller en hårddisk som nästan är full är det bra med en storleksbegränsning. Detsamma om du sitter och jobbar uppkopplad mot en server som står utanför kontoretsväggar. Arbetar du på distans är det också viktigt att hålla bildstorleken nere.

Har du ledigt utrymme på hårddisken (serverns hårddisk iditt nätverk) och har en server i egna lokaler kan du ta bort krysset för storleksbegränsning. Bilden blir som i kameran, exempelvis 12 megapixel. Har du en objektbeskrivning på nätet som visar bilder i större storlek än max bredd och max höjd ställer ni in hemsidans bildstorlek här. Detta för att undvika att bilder skalas upp vid överföringen till marknadsplatserna. Är bilderna på nätbeskrivningen mindre än inställningen för max bredd och höjd i denna inställning (vanligast är det så) behöver du inte ändra inställningen för max bredd och höjd.

Kontrollera redan kopplade bilder

Ändringen du gjort med inställningen ovan gäller nya bilder som kopplas till Säljstöd. När det gäller redan kopplade bilder är de inte påverkade av inställningen du gjort ovan. Om du vill kontrollera hur stor bildstorleken är på en bild kan man göra detta när du är inne på sidan för bilder. Detta gör man med knappen Bildinformation. Knappen ligger när du valt ett objekt och visar tumnagel/miniatyrbilderna. Markera en bild och välj den blåa knappen Bildinformation:

1. Markera den bild du vill titta på

2. Välj Bildinformation i snabbmenyn

3. Informationen visar hur stor din bild är

Här kan vi se att markerad bild är 480 x 360 pixlar. Bilder som kopplas till säljstöd bör inte vara under 640 x 480 pixlar. Upplösningen72 pixlar/tum räcker bra för att visa bilden på enbildskärm. Däremot är upplösningen 72 pixlar/tum inte tillräckligför att skriva ut på skrivaren med bra resultat. En bild bör förutskrift vara 300 pixlar/tum.  Bilden i exemplet ovan är i låg upplösning och bör bytas ut för att få bättre kvalité på utskrifter du gör, exempelvis objektbeskrivningar.

Bilder till Internet

När ditt objekt med tillhörande bild skickas över till internet trycker programmet ihop bilden ännu mer för att anpassa denför webben. Denna inställning hittar du under menyn Inställningar och sedan Internet och Marknadsplatsöverföring. Bilden kommer att bli cirka 800 x 800 pixlar (eller det som ni ställer in) när den skickas över från Säljstöd till mottagningsservern för marknadsplatsöverföringen.  Bilden skalas samtidigt om till 72 dpi (optimerad för visning på skärm) Skriver du ut en objektbeskrivning på internet kommer bilden att ha sämre kvalitet än när du skriver ut den från Vitec Säljstöd.

När bilden har skickats över tillsammans med objektet är det sedan objektbeskrivningen på nätet som bestämmer i vilken kvalité bilden skall visas. Denna inställning kan du inte påverka med någon inställning. Vill du ha en högre kvalité så är det beställning som behöver göras till den som programmerat din beskrivning på nätet.

Viktigt: Bilder på nätet blir alltid sämre än den bild som du ser i ditt Vitecprogram. Detta beror på att nätbeskrivningen visar bilden i lägre kvalité för att bilden skall gå snabbt att ladda för besökarna.

Optimalt bildflöde

Bäst kvalité på dina bilder får du om bilden i Photoshop eller annat redigeringsprogram anpassas till samma pixelstorlek som finns i bildinställningarna (se längst upp). Har man en storleksbegränsing aktiverad i Säljstöd och max storlek på 1024 x 1024 blir det bäst kvalité om bilden från början levereras i 1024 x 1024 pixlar och en filstorlek på under 500 kb.  Vill man ha ut bilden på marknadsplatserna i bästa kvalité levereras istället bilden i den storlek som man har ställt in under stora bilder (se ovan). I vårt exempel 800 x 800 pixlar och en filstorlek under 500 kb.

Avaktiveras storleksbegränsning kommer bilden in i ”kamerakvalité” till Säljstöd. Utskrifter på den egna skrivaren kommer att bli bra. Vid överföring till nätet kommer bilden att skalas ner till de inställningar som är gjorda under bilder till internet. Bildkvalitén kommer inte att bli lika bra på nätet som i ditt Vitecprogram.

Sammanfattningsvis:

Är bilden bra i Säljstöd är det oftast på nätbeskrivningen som ändringen behöver göras. En förändring som görs av det företag som gjort din beskrivning.

Är bilden dålig i Säljstöd. Kontrollera om storleksbegränsning är aktiverad. Sitter du med servern på ditt egna kontor kan du avaktiverar bocken. Tänk på att nya bilder kommer att ta upp större plats på serverns hårddisk. Är du uppkopplad mot en server utanför dina väggar, låt storleksbegränsningen vara aktiverad. Det kommer att gå för långsamt att jobba i Säljstöd då bilderna blir för tunga. Att bilderna är dåliga kan även beror på att bilderna från början är dåliga. De flesta bilder blir bättre om man ordna skärpa, kontrast och färger innan bilderna kopplas till Säljstöd. Säljstöds bildredigerare är inte avancerad jämfört med fristående program.

Bäst är om bilden finns i två upplagor. En för webb och en för tryck. Hämta endast in bilder för webb till Vitec och spara bilden för tryck/annonser utanför Vitec och skicka dessa till ”tryckeriet” utanför Vitec Säljstöd.

Till fotografen

 • Leverera bilden i 2 uppsättningar. En för webben med maxstorlek 800 x 800 pixlar, 72 dpi och filstorlek under 500 kb. Dessutom en för tryck i 300 dpi och i valfri disk och pixelstorlek
 • Redigerar bilderna så att de är klara och inte behöver justeras i Vitec Säljstöd
 • Bilder görs om till färgrymden sRGB. Är bilden i AdobeRGB eller annan färgrymd görs den om när bilden kopplas till Säljstöd (undantag om inställningen för storleksbegränsningen har valts bort)
 • Bilderna kommer alltid att bli i sämre kvalité när de visas på nätet. Det innebär inte att du har gjort ett mindre bra jobb. Tekniken fungerar så
 • Vid frågor, hör av dig till kundservice.saljstod@vitec.se innan du levererar dina bilder så gå vid igenom bildflödet enskilt