dec 192017
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2017-12-19

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 8.0c

 • Boendekalkylen är uppdaterad med nya basbelopp skiktgränser, fastighetsskatt för 2018
  • Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr
  • Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr
  • Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr
  • Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr
  • Fastighetsskatt ändras takbeloppet från 7 687 kr till 7 812 kr

Klicka på bilden för större exemplar

dec 162016
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2016-12-14

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 7.7i

 • Årsuppdatering av Boendekalkyl med nya belopp för basbelopp, kommunal fastighetsavgift, skiktgränser.
 • Ordna brevmallar. Finns nu en ny flik i mall-kontrollen som heter ”Företags mallar”. Den hanterar den inloggade användarens huvudföretags mallar. Det krävs minst företagsadminrättigheter för att lägga dit eller ta bort mallar.

 

 

jan 292016
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2016-01-28

Vitec Säljstöd Office

I denna version finns uppdaterade församlingar och kommunalskattesatser för 2016. Boendekalkylen är uppdaterad med ändrade gränser för grundavdrag och jobbskatteavdrag för löntagare och pensionär. Egenavgifterna är förändrade för personer födda före 1937 och personer födda 1938-1950. Nya budgetsiffror är inlagda

Basbelopp och Statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar statlig inkomstskatt med 20 % kommer inte att räknas upp för inkomståret 2016., utan förblir 430 200 kr.
Den övre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar 25 % räknas upp som vanligt 2016 vilket medför att den övre skiktgränsen blir 625 800 kr.

Egenavgifter
Egenavgifterna har uppdaterats för 2016. Allmän löneavgift är sänkt från 10,15 % till 9,65 %. Arbetsmarknadsavgift är sänkt från 2,64 % till 0,10 %. Se tabell i programmet.

Förvaltningsutgifter
Tidigare hade man rätt att göra avdrag på 1 000 kr för förvaltningskostnader. Detta har slopats från 2016.

Jobbskatteavdrag
Nya gränser för jobbskatteavdrag har lagts in. För de som har arbetsinkomster över ca 50 000 kr/månad kommer jobbskatteavdraget att trappas av.

Kommunal fastighetsavgift
Maxavgiften 7 262 kr höjs till 7 412 kr från 1 jan 2016.
Hyreshus, bostäder är höjt från 1 243 kr till 1 268 kr/lägenhet.

Pensionsavdraget slopas
Rätten att göra avdrag för premie för pensionsförsäkring med ett fast belopp om 1 800 kr slopas från 2016.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till ca 10 000 kr/månad. Skatten sänks även för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kr/månad.

Särskild löneskatt för äldre
En särskild löneskatt på 6,15 % införs på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Även de som bedriver aktiv näringsverksamhet och har fyllt 65 vid årets ingång kommer att omfattas av den särskilda löneskatten på 6,15 %.
När det gäller aktiv näring omfattas även de som inte fyllt 65 men som uppburit hel ålderspension av den nya löneskatten.

Uppdaterade dokument
På begäran av Mäklarsamfundet har vi ändrat tilläggsklausulen gällande villkor om avstyckning i följande dokument:
– Köpekontrakt branschgemensamt
– Köpekontrakt Lantbruk
– Köpekontrakt Storhus.

Matchning i Vitec Express – inställning i Säljstöd Office
Vitec Express blir mer och mer Komplett och många användare arbetar nu här med olika funktioner. I Vitec Express kan du lägga upp spekulanters önskemål och utföra matchningar. Matchningsfunktionen i Express bygger dock på att det finns koordinater angivna, så att systemet kan matcha spekulantens önskemål om område. Detta behöver förberedas i Säljstöd. Enklast lägger du in koordinater genom att rita upp en polygon för varje definierat område. I Säljstöd ser du tydligt vilka områden som har polygoner utritade. Vitec Express tar endast hänsyn till dessa områden vid matchningar som utförs i Express.

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd Office 7.5

Nyhetsbrev i PDF format innehållande nyheterna i Vitec Säljstöd Office version 7.5pdf-64-64

nov 192015
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2015-11-19

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Förmedlingsuppdrag-Hemnets nya priser. I förmedlingsuppdragen finns nu en uppdaterad bilaga Annonsering på Hemnet med nya priser som gäller från 1 december 2015.
 • Kapitalvinstblanketter för 2016 är inlagda.
 • Inställning vid budgivning-du kan nu välja vem som ska få information om nya bud via sms/e-post om du kör express.
 • Boendekalkyl är framrullad ett år.
 • Basbelopp, skiktgränser, fastighetsavgift är uppdaterade för 2016.
 • Kundkännedom uppdragsgivare och köpare. Dessa har uppdaterats med textändringar.
 • Köpekontrakt och överlåtelseavtal har uppdaterats med att du kan bifoga pdffiler.
 • Köpekontrakt byggnad arrenderad mark finns nu även för storhus.
 • Driftservice.Rättning av fel om man sparade vid fältet lämnar i sälsjtöd.
 • Driftservice. Översyn har gjorts av dubblettsammanslagning.
 • Förmedlingsuppdrag-rutor för distansavtalslagen skrivs ut även om uppdragsgivare saknas
 • Driftservice. Ändring har gjorts som ser till att id för aktuell datamiljö inte genereras om, vid tillfälligt avbrott i kommunikationen mellan klient och server
 • Faktura förmedlingsprovision. Rättning har gjorts av beräkning för momspliktigt belopp när man valt tillägg som inte är momspliktiga.
nov 202014
 

Versionshistorik Vitec Säljstöd 6.9

Nyheter

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Kapitalvinstblanketter för 2015 är inlagda.
 • Boendekalkylen är framrullad ett år. Nya basbelopp och kommunal fastighetsavgift för 2015 är inlagda.
 • Anpassning för Express. I denna version har ändringar gjorts för visning och bud för att detta ska fungera i Express.Objekt har förinställt visa inte på marknadsplats om du kör Express. Detta beroende av att när du kör Express överförs objekten direkt till marknadsplats.
 • Om du inte har ett starkt lösenord inmatat på användaruppgifterna kommer du att få en uppmaning att göra detta när du startar programmet.
 • Överföringsstatus. Knapp till sidan överföringsstatus finns nu i kortet internetuppgifter.
 • FMF ny logotyp. För dig som tillhör FMF finns en ny branschförbundslogga.
 • Fastighetsutdrag. När du kör via bärbar dator och hämtar fastighetsutdrag är vissa sidor för stora vilket gör att man inte ser knappar för att gå vidare i guiden. Vi har nu fördelat information på fler sidor vilket gör att du kommer att se knapparna även när du kör via bärbar dator
 • Användarinställningar. Vi har utökat valet att användaren ska visas på internet till att även gälla på kontorsnivå.
 • Tilläggsklausuler i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal. Mäklarsamfundet har gjort en revidering av tilläggsklausulerna i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal.
 • Adresser till inskrivningskontor och lantmäterikontor. Vi har uppdaterat adresser till vissa inskrivningskontor. Du måste importera dessa under Arkiv-importera myndigheter.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9

pdf-64-64Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd version 6.9

Publiceringsdatum: 2014-11-20

jan 222013
 

Boendekalkyl1358884169_ooo_calc_tpl

Basbeloppet för 2013 är 44 500 kr. Det förhöjda basbeloppet är 45 400 kr. Den nedre skiktgränsen är 413 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 591 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent.

Den kommunala fastighetsavgiften för en villa är max 7 074 kr för 2013.

Höjt schablonavdrag för uthyrning av bostad

Det fasta schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från 21 000 kr till 40 000 kr.

Hyr du ut hela eller delar av din privata villa (eller fritidshus) innebär detta att du kan hyra ut för 50 000 kr per år skattefritt eftersom du även får göra avdrag med 20 % av hyresinkomsten.

Höjningen motiveras av att det snabbaste sättet att öka utbudet av bostäder, enligt regeringen, är att stimulera privatpersoner att hyra ut bostäder.

Det höjda schablonavdraget ska liksom tidigare även omfatta försäljning av produkter från privatbostaden, t ex ved eller bär.

Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter

För att stimulera nyproduktion av hyreshus har fastighetsavgiften för hyreshusenheter sänkts till 1 210 kr per lägenhet. Den maximala fastighetsavgiften för hyreshus har sänkts från 0,4 till 0,3 % av taxeringsvärdet.

Befrielse från fastighetsavgift för nybyggda bostäder

För att ytterligare stimulera nybyggnation av bostäder har regeringen föreslagit en utvidgning av nedsättningen av fastighetsavgift för nybyggda bostäder. Idag är nybyggda bostäder befriade från fastighetsavgift i fem år. Därefter betalas halv fastighetsavgift i fem år.

Enligt regeringens förslag ska nybyggda bostäder istället slippa fastighetsavgiften helt i 15 år. Ändringen gäller för byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare, d v s för byggnader som färdigställs 2012 eller sen

Obs! Bostadsfastigheter som befinner sig i minskning av fastighetsavgiften enligt de gamla reglerna (ingen avgift de fem första åren och halv avgift de därpå följande fem åren) berörs inte av de nya reglerna, utan får även fortsättningsvis avgiftsminskning enligt de gamla reglerna.

Höjt grundavdrag för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år har höjts. Höjningen innebär som mest ca 1 300 kr per år i sänkt skatt. För de pensionärer som enbart har garantipension innebär förslaget en skattesänkning på ca 500 kr per år.

Återigen en dags karenstid i sjukförsäkringen från 2013

Från 1 januari 2013 sänks den kortaste möjliga karenstiden i sjukförsäkringen för landets egenföretagare med enskild firma och handelsbolag återigen till en enda dag. Idag är den kortaste karenstiden 7 dagar och den karensen har i stort sett alla företagare idag. I vanliga fall är det inte möjligt att överhuvudtaget byta till kortare karenstid, när man fyllt 55 år.

Men de fyra första månaderna under 2013 gäller ett undantag till följd av att det åter ska gå att välja en enda karensdag från 2013. Egenföretagare som fyllt 55 år kan alltså bara välja att byta till den kortaste karensen på en dag om de bestämmer sig före 30 april 2013.

Förenklad fastighetstaxering 2012

Alla småhus har fått nya taxeringsvärden vid den förenklade fastighetstaxeringen 2012. Dessa taxeringsvärden gäller till och med 31 december 2014. Bara för sådana småhusfastigheter som är nybildade eller förändrade kommer Skatteverket att göra särskild fastighetstaxering 2013 och 2014. När du gör fastighetsutdrag hämtas de nya taxeringsvärdena in i programmet.