jun 102013
 

Felsökningsguide

kontakt med servernOm Vitec Säljstöd inte kan få kontakt med servern vid uppstart kan nedanstående felmeddelande förekomma. Nedanstående felsökningsguide är till för att hjälpa till vid felsökning.

 

 

 

Kan ej ansluta till databasen

Typ : Generellt fel

Felkod : -2147467259

Källa : CServerContext.OpenConnection (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server)

Utökad information : Ogiltigt attribut för anslutningssträng (-2147467259, 0) (Source : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (State : 01S00)

[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Antingen finns inte SQL Server eller så nekas åtkomst. (-2147467259, 17) (Source : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (State : 08001)

 1. Fråga: Fungerar det för de andra på kontoret?
  Ja -> Gå till punkt 3
  Nej -> Gå till punkt 2
 2. Fråga: Finns det någon skillnad i anslutningssätt mellan uppringaren och uppringarens kollegor?
  Kör uppringaren via trådlöst nätverk, prova att köra via en fast nätverkskabel. Om uppringaren redan kör vi en fast kabel, prova att byta kabel och eventuellt koppla in den nya kabeln i ett annat uttag i väggen eller routern. Kontakta Vitec efter att det är testat och om felet skulle kvarstå. – KLART –
 3. Fråga: Kommer de åt servern över huvudtaget?
  Ja -> Gå till punkt 4
  Nej -> Kontrollera nätverket – Klart –
 4. Fråga: Får ni samma fel på servern?
  Ja -> Kontrollera att SQL-servern är startad (Kontrollpanelen -> Administrations verktyg -> Tjänster -> SQL Server (CAPITEX)). Om den inte är startad, starta den och testa programmet på servern igen. Om den är startad måste tekniker hos Vitec göra en djupare felsökning – Klart –
  Nej -> Gå till punkt 5
 5. Fråga: Stäng av brandväggen på servern. Kvarstår problemet på klienterna?
  Ja -> Tekniker hos Vitec måste göra en djupare felsökning – KLART –
  Nej -> Ni måste öppna port 1433 för SQL-servern i brandväggen -KLART –
jun 142012
 

En vanlig fråga till supportavdelningen är hur man kan arbeta på distans. Vi skall försöka ge ett kort sammanfattning på frågan om att kunna nå Vitec Säljstöd  hemifrån. Det finns tre vägar att välja mellan:

1. Ni låter en lokal tekniker installera en VPN router på kontoret. Pris ca 2000-3000 kronor för hårdvaran plus installationen. Sedan kan ni med hjälp av en funktion som finns i Windows, VPN (virtuellt privat nätverk), hemma ställa in en uppkoppling mot kontorets VPN router. Ni kan installera Vitec Säljstöd hemma på samma sätt som man installera en nätverksklient på jobbet (mkclient) men allt data hamnar på jobbet så att det bara finns en version av ert register. Inga avgifter till Vitec men kräver en lokal tekniker som kan fixa inställningarna plus VPN routern. Inga löpande kostnader. Hör med er lokala tekniker för att gå vidare med denna lösning.

2. Lägg ut driften av Vitec Säljstöd på ett hostingföretag. Säljstöd körs alltid på hostingföretagets server och ni kopplar upp dit både från jobbet och från hemmet (eller vad ni sitter i världen). På datorn ni kopplar upp ifrån behövs en programvara som ni få från hostingföretaget. Ofta förekommer någon form av inloggning motsvarande den som Internetbankerna brukar använda sig av (koder, dosa). Ofta tar hostingföretaget betalt per användare. Telecomputing och Donator är några av många företag i denna bransch. Även Vitec erbjuder hostingtjänster.

3. Installera ett fjärrstyrningsprogram som Gotomypc eller motsvarande på servern eller på din dator på jobbet. Lämna denna påslagen när du gå hem (skärmen kan du givetvis slå av). Gå in från valfri dator och gå till http://www.gotomypc.com (eller motsvarande programs inloggningssida) och logga in med ditt konto. Ett tillfälligt program installeras i datorn du kopplar upp ifrån. Nu kan du fjärrstyra din server eller arbetsdator och göra allt som du kan göra på jobbet. När uppkopplingen är klar avinstalleras programet autoamtiskt.

jun 142012
 

Fråga: Vilka portar i brandväggen behöver vara öppnade för att kopplingen mot ADservice/Fox skall fungerar?

Svar: ADService använder FTP som överföringsmetod. För aktiv FTP måste portarna 20-21 vara öppna i brandväggen för alla klienter (datorer) som använder Vitec Säljstöd och funktionen objektexport. Det går att i Vitec Säljstöd under Egna inställningar, Objektexport ändra så att programmet endast behöver port 21, passiv FTP öppen, men det hjälpte inte i alla brandväggar.