jan 292016
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2016-01-28

Vitec Säljstöd Office

I denna version finns uppdaterade församlingar och kommunalskattesatser för 2016. Boendekalkylen är uppdaterad med ändrade gränser för grundavdrag och jobbskatteavdrag för löntagare och pensionär. Egenavgifterna är förändrade för personer födda före 1937 och personer födda 1938-1950. Nya budgetsiffror är inlagda

Basbelopp och Statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar statlig inkomstskatt med 20 % kommer inte att räknas upp för inkomståret 2016., utan förblir 430 200 kr.
Den övre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar 25 % räknas upp som vanligt 2016 vilket medför att den övre skiktgränsen blir 625 800 kr.

Egenavgifter
Egenavgifterna har uppdaterats för 2016. Allmän löneavgift är sänkt från 10,15 % till 9,65 %. Arbetsmarknadsavgift är sänkt från 2,64 % till 0,10 %. Se tabell i programmet.

Förvaltningsutgifter
Tidigare hade man rätt att göra avdrag på 1 000 kr för förvaltningskostnader. Detta har slopats från 2016.

Jobbskatteavdrag
Nya gränser för jobbskatteavdrag har lagts in. För de som har arbetsinkomster över ca 50 000 kr/månad kommer jobbskatteavdraget att trappas av.

Kommunal fastighetsavgift
Maxavgiften 7 262 kr höjs till 7 412 kr från 1 jan 2016.
Hyreshus, bostäder är höjt från 1 243 kr till 1 268 kr/lägenhet.

Pensionsavdraget slopas
Rätten att göra avdrag för premie för pensionsförsäkring med ett fast belopp om 1 800 kr slopas från 2016.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till ca 10 000 kr/månad. Skatten sänks även för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kr/månad.

Särskild löneskatt för äldre
En särskild löneskatt på 6,15 % införs på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Även de som bedriver aktiv näringsverksamhet och har fyllt 65 vid årets ingång kommer att omfattas av den särskilda löneskatten på 6,15 %.
När det gäller aktiv näring omfattas även de som inte fyllt 65 men som uppburit hel ålderspension av den nya löneskatten.

Uppdaterade dokument
På begäran av Mäklarsamfundet har vi ändrat tilläggsklausulen gällande villkor om avstyckning i följande dokument:
– Köpekontrakt branschgemensamt
– Köpekontrakt Lantbruk
– Köpekontrakt Storhus.

Matchning i Vitec Express – inställning i Säljstöd Office
Vitec Express blir mer och mer Komplett och många användare arbetar nu här med olika funktioner. I Vitec Express kan du lägga upp spekulanters önskemål och utföra matchningar. Matchningsfunktionen i Express bygger dock på att det finns koordinater angivna, så att systemet kan matcha spekulantens önskemål om område. Detta behöver förberedas i Säljstöd. Enklast lägger du in koordinater genom att rita upp en polygon för varje definierat område. I Säljstöd ser du tydligt vilka områden som har polygoner utritade. Vitec Express tar endast hänsyn till dessa områden vid matchningar som utförs i Express.

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd Office 7.5

Nyhetsbrev i PDF format innehållande nyheterna i Vitec Säljstöd Office version 7.5pdf-64-64

nov 272015
 

Inställningar för mottagare av bud i Vitec Express och Säljstöd

Vi har nu anpassat våra program så det går att ställa in samma inställningar i både Express och säljstöd. Nedan beskrivs vilka inställningar du kan  göra:

Inställningar vem som ska få SMS då nya bud läggs.

Du kan ställa in till vilka kontakter programmen ska skicka sms till. Du hittar det på följande platser:

budinstallning01

Säljstöd Office – gå till sidan Egna inställningar (1) i menyalternativet Inställningar och välj Budgivning

Du når även inställningen i budkortet i  Säljstöd.

Express – I Utförmenyn på spekulantsidan på objektet, välj Inställning budgivning för ansvarig mäklare

budinstallning02

budinstallning01b

  1. Mottagare av nytt bud

budinstallning04

Här ställer du in vilka spekulanter och andra intresserade som ska få information vid sms/e-post när nytt bud läggs i en budgivning. Observera att inställningen gäller per mäklare.

  1. Och dessutom till

budinstallning05

Säljaren (här ingår t ex dödsbo, dödsbodelägare, företag och firmatecknare) Säljarens kontaktperson t ex ombud, god man

feb 122013
 

Budgivning

Den här texten beskriver hur du sköter budgivningen inne i Säljstöd.

Vill du hellre läsa om ”Budgivning internet” kan du klicka här.

Kompletterande texter:
Så lägger du till knappen ”Budgivning” i verktygsraden på ett objekt

Andra relaterade texter:
Funktioner i Vitec App
Frågor & svar om Vitec App
Kom igång med Vitec App
Handledning Säljarens sida
Ny mäklarlag

Budgivningen i Säljstöd når du antingen via översikten eller inne i registerkortet. I översikten väljer du att klicka vid högsta bud i faktarutan alternativt vid visa bud vid fliken budgivning.

BudOversikt

 

I registerkortet väljer du Budgivning antingen i verktygsraden eller i arbetsflödet.

ValjBudgivning

Lägga till ny budgivare

NyBudgivare

 

Under Lägg till budgivare väljer du person att lägga bud för. Du kan välja Ny person eller Hämta person.

Klicka på Hämta person. Nedan visas exempel på Hämta person.

 BudHamtaPerson

När du har klickat på OK öppnas följande dialogruta.

NyttBud

I fältet Bud anger du spekulantens bud på objektet. Du kan även göra interna noteringar som hamnar i budlistan samt Noteringar/villkor som visas i budförteckningen. Om du vill meddela säljare och budgivare klickar du på knappen Spara och meddela budgivare om nytt bud. Om mottagen har mobiltelefon skickas sms i första hand, därefter e-post och sist brev.

Om du vill lägga upp flera bud för samma budgivare klickar du på Nytt bud.

NyttBudLista

I den högra delen av fönstret anger du statusen på budgivaren d v s om han är med i budgivningen, har hoppat av eller stannat. Under Bud kan du ange om budet är felaktigt.

I nya mäklarlagen finns inte krav att du måste upprätta en boendekalkyl däremot ska du erbjuda en kalkyl. Detta kan du markera här.

Du kan även ange om budgivaren har lånelöfte, i vilken bank och till vilket belopp. Inmatat lånelöfte och belopp överförs till Bearbeta spekulanter.

I rutan Interna noteringar kan du fylla i noteringar som följer med budet och visas i budlistan.

I rutan Noteringar/villkor kan du fylla i noteringar som följer med budet och visas i budförteckningarna.

Budgivare

Budhistorik

Du kan välja på att se varje budgivares högsta bud eller hela budhistoriken. 

BudHistorik

Skicka meddelande

Under rubriken skicka meddelande väljer du om du vill meddela budgivare om nytt bud eller Kommunicera med budgivarna. Det är även här som du avslutar och arkiverar budgivningen.

Skriv ut

Under Skriv ut kan du skriva ut budlista, budförteckning och budförteckning spekulant.

BudListaPrint

När du klickar på knappen Egenskaper kan du vid fliken Utskriftsval välja vad som ska visas i budlistan.

BuListaPrintProps
BudListaPrintPrev

 

Det finns två budförteckningar som tagits fram av Mäklarsamfundet. Budförteckning lämnas till säljare och köpare senast på tillträdesdagen. I denna budförteckning redovisas budgivarens namn och kontaktuppgifter.

Budförteckning spekulant kan lämnas till de spekulanter som avgivit de tre högsta buden och begär att få en förteckning. Förteckningen innehåller då de tio i tidsföljd senast avgivna buden. Det räcker här med att budgivarens initialer, buden i kronor samt eventuella övriga erbjudanden anges.

BudFort

jun 132012
 

Fråga: Det finns en branschöverenskommelse att införa jämförelsepris i bostadsbeskrivningarna under en försöksperiod som sträcker sig fr.o.m. 1 april t.o.m. årsskiftet 31 dec 2011. Hur fungerar detta?

Svar: Det ni behöver göra för att ha tillgång till jämförelsestatistiken är att skriva under ett avtal med Värderingsdata. Värderingsdata erbjuder licensen kostnadsfritt under provperioden, vilket även inkluderar fem fria värderingar per kontor samt åtkomst till deras ”list-tjänst” för bostadsrätter, vilket också framkommer i avtalet. Detta gäller alltså endast för objekt som är belägna inom tullarna i Stockholm. Har du fler funderingar om Värderingsdata? Kontakta Per Bergstrand på tel: 0300-735 70 eller per@varderingsdata.seHur fungerar det i Vitec Säljstöd?

1. Knappen för Jämförelsepris visas för samtliga kunder som har laddat ner Säljstöd 5.43.

2. För att få info måste man ha licens för Värderingsdata.

3. Det är vissa församlingar i Stockholm som ingår i projektet.

4. Värderingsdata känner av vilka dessa är och är det ett objekt som ingår i den församlingen visas informationen när man trycker på knappen (finns vid fältet Övrigt i Säljstöd)

5. Om objektet inte ingår i församlingarna visas det en text om detta.

6. Informationen listas under ”Övrigt” på bostadsbeskrivningen. Mer information om Jämförelsepriser hittar du här, på Mäklarsamfundets webbplats:http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=4620

maj 102012
 

Lägga till knappen Budgivning i verktygsraden

Öppna ett objektkort för valfri objektkategori (t ex fritidshus).

Högerklicka i verktygsraden och välj ”Lägg till funktionsknapp” -> ”Budgivning”. Knappen läggs då tillbaka  och placeras sist i verktygsraden.

Om du vill placera om knappen högerklickar du över knappen ”Budgivning” och flyttar med hjälp av de blå pilarna.

Gör om stegen ovan för alla andra objektkategorier (villa, tomt, bostadslägenhet o s v).