dec 052013
 

Minska databasens storlek i Vitec Säljstöd

I denna textguide visar vi hur man minskar databasens storlek. Denna funktion är viktig att köra efter att man optimerat andra delar i programmet (rensat bilder, arkiverat objekt m fl).

Under tiden databasunderhållet körs kan ingen annan användare vara inne i Vitec Säljstöd. För att kunna komma åt funktionen för databasunderhåll krävs att den inloggade användaren har Systemrättigheter i Vitec Säljstöd

Innan man kör ett databasunderhållsjobb bör man alltid se till att man har en färsk säkerhetskopia.

Välj menyn Inställningar, Systeminställningar, Databas och Administration och uppdatering.

Minska databasens storlek

Välj knappen ”Starta guiden för databasunderhåll”.

Minska databasens storlek

Bocka ur allt utom ”Minska databasens storlek (frigör utrymme som inte används) och ”Rensa transaktionslogg”

Minska databasens storlek

Tryck på knappen ”Starta”

När underhållsjobbet är klart visas resultat av åtgärden.

Minska databasens storlek

Optimeringen är klar. Tryck på knappen ”Klar” för att avsluta. Övriga användare kan nu starta upp Vitec Säljstöd.

Databasunderhållet kan schemaläggas i Vitecs Säljstöds kalenderfunktion.

jun 102013
 

Felsökningsguide

kontakt med servernOm Vitec Säljstöd inte kan få kontakt med servern vid uppstart kan nedanstående felmeddelande förekomma. Nedanstående felsökningsguide är till för att hjälpa till vid felsökning.

 

 

 

Kan ej ansluta till databasen

Typ : Generellt fel

Felkod : -2147467259

Källa : CServerContext.OpenConnection (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server)

Utökad information : Ogiltigt attribut för anslutningssträng (-2147467259, 0) (Source : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (State : 01S00)

[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Antingen finns inte SQL Server eller så nekas åtkomst. (-2147467259, 17) (Source : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) (State : 08001)

 1. Fråga: Fungerar det för de andra på kontoret?
  Ja -> Gå till punkt 3
  Nej -> Gå till punkt 2
 2. Fråga: Finns det någon skillnad i anslutningssätt mellan uppringaren och uppringarens kollegor?
  Kör uppringaren via trådlöst nätverk, prova att köra via en fast nätverkskabel. Om uppringaren redan kör vi en fast kabel, prova att byta kabel och eventuellt koppla in den nya kabeln i ett annat uttag i väggen eller routern. Kontakta Vitec efter att det är testat och om felet skulle kvarstå. – KLART –
 3. Fråga: Kommer de åt servern över huvudtaget?
  Ja -> Gå till punkt 4
  Nej -> Kontrollera nätverket – Klart –
 4. Fråga: Får ni samma fel på servern?
  Ja -> Kontrollera att SQL-servern är startad (Kontrollpanelen -> Administrations verktyg -> Tjänster -> SQL Server (CAPITEX)). Om den inte är startad, starta den och testa programmet på servern igen. Om den är startad måste tekniker hos Vitec göra en djupare felsökning – Klart –
  Nej -> Gå till punkt 5
 5. Fråga: Stäng av brandväggen på servern. Kvarstår problemet på klienterna?
  Ja -> Tekniker hos Vitec måste göra en djupare felsökning – KLART –
  Nej -> Ni måste öppna port 1433 för SQL-servern i brandväggen -KLART –
feb 142013
 

Databasens storlek

Säljstöd sparar som standard allt i en SQL databas. Hur stor denna är kan man se på följande sätt:

Välj menyn ”Inställningar” och ”Systeminställningar”

2013-02-14 15-54-57
I flödet till vänster väljer du ”Databasserver”.

Kontrollera ”db_size” till höger. I vårt exempel är databasen ca 53 MB stor.

2013-02-14 15-58-02
Det är inte säkert att allt sparas i databasen. Det finns en inställning i Vitec Säljstöd där man kan ställa in att vissa typer av data (exempelvis bilder och dokument) skall hamna utanför SQL databasen. Dessa hamnar som krypterade filer direkt i filsystemet under Vitec Säljstöds datamapp. Det kan ibland vara svårt att hitta denna mapp och i vissa fall har man ingen tillåtelse att se mappen på en server.

Kontrollera om ”Lagra data på disk” är aktiverat

Välj menyn ”Inställningar”, ”Systeminställningar”, ”Databas” och ”Lagra data på disk”

2013-02-14 16-01-04
Kontrollera om ”Tillåt systemet att lagra data på disk” är ikryssat

2013-02-14 16-08-38
Är denna ibockad används data på disk och för att få en samlad bild av den totala storleken behöver en kontroll köras.

Välj ”Analysera aktuell situation” nere till höger.

2013-02-14 16-11-57
Först analyseras uppgifterna som ligger i databasen (de vet vi redan och kan bortse ifrån). Analysen fortsätter sedan med ”Analysera data på disk”.

2013-02-14 16-14-47
När analysen är klar finns en slutsumma. Lägg ihop denna med den du fick på db_zize ovan.

2013-02-14 16-15-53
Vårt exempel gav en db_zize på 52.8 MB + 370 MB data på disk. Vår Säljstödsinstallation har ca 423 MB data.

 

 

jun 202012
 

För att göra en reparation av Capitexinstallationen kan Säljstöd startas upp med en växel, /repair. Nedanstående text förklarar steg för steg hur denna gå till.

Högerklicka på Capitexikonen i startmenyn och välj egenskaper.

Se till att hela textfältet ”Mål” är blåmarkerat därefter högerklicka på den blåa raden och välj Kopiera. Då du gjort detta kan du klicka på knappen ”Avbryt”

Klicka på startmenyn och välj ”Kör”. Högerklicka därefter i det vita fältet och välj ”Klistra in”

Då sökvägen står i det vita fältet skriver du ” /repair”. Observera att det är ett mellanslag innan snedstrecket. Tryck därefter på ”OK”

Du kommer att få upp ett svart fönster, tryck därefter på valfri tangent utom tangentkombinationen ”Ctrl + C”

Reparationen startar och kan ta allt mellan 10-30 minuter beroende på hur snabb din dator är

Under ”Steg 1” Kan du få upp dialogrutor om att reparationen inte kan registrera eller avregistrera programkomponenter. Filnamnet finner du efter det sista bakåtvända snedsträcket. Observera att filnamnet kan visas uppdelat på två rader om inte hela sökvägen inklusive filnamn får plats på en rad.

I bilden nedan är filnamnet ”pdfcreactivex.dll”, denna fil går inte att avregistrera och därför kommer dialogrutan alltid att visas vid avregistrering om du har möjlighet att spara pdf-filer i säljstödsprogrammet.

Skriv ALLTID ner vilken fil som dialogrutan hänvisar till för att vi ska kunna göra en felsökning om problemet skulle kvarstå efter reparationen

Då reparationen ska du åter igen trycka på valfri tangent, då stängs det svarta fönstret.

Nu kan du starta säljstödet som vanligt igen

jun 142012
 

Alla program kan ge uppkomst till olika felkoder. Det som du själv kan göra för att åtgärda felkoden är att kontrollera Säljstöds databas. Detta går till enligt nedan.

Viktigt! Se till att ingen annan användare har Vitec Säljstöd startat. Du behöver ha Systemrättigheter i Säljstöd. Saknar du detta, logga in i Säljstöd med användarnamn System. Innan du kör databaskontroller bör du ta säkerhetskopia av programmet.

Välj menyn Inställningar och Systeminställningar
Expandera Databas genom att trycka på + (plustecknet)
Välj Administration och uppdatering

Klicka på knappen ”Starta guiden för databasunderhåll”. Har du en server som kör en inköpt version av SQL server kan du utföra samma underhållsjobb där istället.

Bocka i kryssen enligt den gula markeringen ovan. Välj sedan knappen Starta. Datorn kommer nu att arbeta i 1-10 minuter.

När databasen är kontrollerad är det dags att köra sista steget, ”databaskonsistenskontroll”.

Databaskonsistanskontroll hittar du till vänster i trädet:

Klicka i valen till höger på bilden ovan. Starta sedan kontrollen genom att längre ner på skärmen tycka på knappen ”Åtgärda problem”.

Nu arbetar datorn under några minuter. När kontrollen är klar kör du samma databaskonsistenskontroll igen.

När allt är klart, startar om Vitec Säljstöd. Nu kan övriga användare startar upp sitt Säljstöd.