feb 132013
 

I Vitec Säljstöd lagras arkivdokument antingen i databasen eller i en katalog med filer innehållande data för arkivdokumenten. Om du lagrar många och stora arkivdokument i databasen eller har data på disk kommer det naturligtvis att ta upp utrymme.

Komprimering av arkivdokument används för att komprimera bilddata som lagras i äldre arkivdokument (som sparats i Vitec Säljstöd version 3.33 och tidigare). Detta kan vara lämpligt att göra om det blir prestandaproblem i systemet eller om databasen eller det använda diskutrymmet har vuxit för mycket. Kvalitén på bilderna i arkivdokumenten kommer inte att försämras.

Databasserver

Om databasservern är MSDE kan den hantera maximalt 2 GB data och eftersom arkivdokument kan ta upp stor plats kan du välja att komprimera dessa för att slippa gå över till Microsoft SQL Server med en gång. Via menyn Inställningar, Systeminformation, Databasserver kan du se vilken typ av databasserver som används i er installation.

OBS! Om arkivdokumenten lagras på disk kommer det inte att nämnvärt påverka databasens storlek att komprimera arkivdokument. Däremot frigörs diskutrymme på servern.

Data på disk

Om ni har ställt in att arkivdokument ska lagras på disk kommer denna funktion att minska det diskutrymme som krävs för att lagra arkivdokumenten men inte minska det utrymme som databasen använder.

Hur du går till väga för att radera arkiverade bilder

1. Klicka på Komprimera arkivdokument. Låt programmet köra klart.

2. Om arkivdokumenten sparas i databasen gör du även detta:
Därefter behöver du minska databasens storlek så att den tar mindre plats på hårddisken. Det gör du via menyn Inställningar, Systeminställningar. Välj sedan Databas, Administration och Uppdatering. Klicka på Starta guiden för databasunderhåll.

Nov 012012
 

På objektbeskrivningarna i Vitec Säljstöd för Lantbruk och Storhus finner du extra sidor längst ner i beskrivningen, vilket innebär att du kan hämta pdf-filer från disk eller objekt/internt företag och få dem som bilagor i beskrivningen. Du kan även byta ordning på bilagorna.

Öppna upp objektbeskrivningen på ett Lantbruk eller ett Storhus.

Gå längst ner i blanketten.

Blanketten Objektbeskrivning finns alltid med i listan. Via knappen ”Hämta filer från disk” respektive ”Hämta filer från objekt/internt företag” kan fler PDF filer bifogas.

Hämta filer från disk

Via denna knapp kan filer hämtas från valfri enhet kopplad till datorn. Ett urval aktiveras som enbart visar filer med filändelsen PDF.

Markerar önskad fil/er som skall kopplas och välj ”Öppna”.

Hämta filer från objekt/internt företag

Via denna knapp kan PDFfiler hämtas från objektets journal eller/och från det interna företaget (PDF filer som är kopplade på det interna företag). Här hämtar vi in en informations PDF under fliken ”Internt företag”.

Exempel på hur det kan se ut efter att hämtat in PDF filer från disk samt från det interna företaget.

Via pilarna till höger om listan kan ordningen på sidorna i det färdiga dokumentet förändras.

När dokumentet skrivs ut kommer utskriften att skrivas ut med samtliga sidor. Vid e-post skapas en ny PDF fil med samtliga sidor.

jun 202012
 

Detta tips och trix tipsar dig om hur du få din logotype att visas i Capitex Säljstöd.

Vi börjar med att hämta in logotypen till Säljstöd.

I menyraden, gå till ”Inställningar” – ”Gemensamma inställningar”.

De inställningar som finns här påverkar alla användare i systemet. Du måste ha minst administratörsrättigheter för att kunna ändra i de gemensamma inställningarna. Dubbelklicka på mappen Utskrifter. Här finns de inställningar som styr dina utskrifter och dokument.

Klicka sedan på ”Lägg till” och leta därefterupp ditt digitala original på din hårddisk, server eller kanske på diskett.Dubbelklicka på logotype-filen.Du kan skicka in ett tryckt original till oss som vi scannar in (tilläggstjänst). Du får i retur endiskett som du kan använda till programmet. Utskrifterna kan dock inte alltidjämföras med ett tryckt original.

Din logotype finns nu i listan över logotyper. Som bilden nedan visar kan man ha flera logotyper parallellt i programmet.

Hur du ställer in vilken logotype som skall visas på vilken blankett kan du läsa mer om i ytterligare ett tips som du hittar en länk till längst ner på sidan.

Logotype som bakgrundsbild på skärmen

Om du vill kan du använda din egen logotype som bakgrundsbild i Säljstöd istället för den som levereras med programmet. För att hämta in denna gör du på följande sätt.

Välj menyn Inställningar och Gemensamma inställningar. Välj Gränssnitt ochBakgrundsbild

Du få då upp följande val på skärmen.

Du kan ändra bakgrundsbild på Arbetsytan (som du ser när inga fönster är öppna) samt Navigationen (menyn till vänster som inte alla använder). Det finns ett antal levererade bilder att välja på som standard. Du kan även hämta in din egen logotype genom att klicka på den gula mappikonen. Bläddra därefter fram till din företagslogotype eller annan lämplig bild. Tänk på att bilden du väljer är gemensam så alla på kontoret kommer att se denna bild

Logotype på din hemsida/nätbeskrivning

Logotypen som du kopplar till Säljstöd kan inte användas rakt av till internet och din hemsida. Har behöver du skicka in din logotype via e-post till den säljare du har haft kontakt med vid köpet av hemsidan eller nätbeskrivningen.

jun 202012
 

Detta tips gäller enbart Windows Vistas 64-bitars version och inte för den mer vanligt förekommande 32-bitars versionen.

Om det inte går att e-posta eller att skapa PDF filer i Säljstöd och datorn har Windows Vista 64-bitarsversion behövs en manuell inställning.

 1. Installera PDF-konverteraren genom att starta Säljstöd med parametern /OS (START-knappen och KÖR. Skriv c:\capitex\win32\capitex.exe /OS
 2. Öppna Windows Kontrollpanel och gå in i Skrivare och faxar/Printers and Faxes.
 3. Högerklicka på Capitex PFD Converter
 4. Välj Egenskaper/Properties
 5. Klicka på fliken Portar/Ports
 6. Skapa en ny lokal skrivarport. Döp den t ex till CPXPDF
 7. Kryssa i den nya porten för Capitex PDF Converter
 8. Klicka på fliken Avancerat/Advanced
 9. Välj radio-knappen Buffra utskriftsjobb så att utskriften i programmet slutförs snabbare/Spool print documents so program finishes printing faster
 10. Ta bort krysset från kryss-rutan Aktivera avancerade utskriftsfunktioner/Enable advanced printing features.
 11. Klicka på OK

jun 202012
 

Julkort i Vitec Säljstöd

Julkort eller etiketter till säljare och köpare för att skicka julkort är en vanlig fråga till Vitec kundservice.

Börja med att i Säljstöd välja menyn ”Listor” och listan ”Kundvård”. (Denna lista saknas i vissa Säljstödsvarianter.) Välj listan ”Julkortslista”.

Julkort

I listan kommer nu samtliga objekt som har ett kontraktsdatum under år 2008 upp. Detta kan du se genom att kontrollera att det står = detta år under kolumnen kontraktsdatum.

Julkort

Markera personerna du vill skicka till eller välj direkt knappen ”Skriv ut”, ”Övrig listutskrift” och alternativet ”Etikett”. För att markera enskilda personer använd tangentbordets Shift och/eller Ctrl och markera med musen.

Julkort

Välj vilka du vill skriva ut etikett för (samtliga eller markerade). Välj sedan ”Skriv ut på skrivaren”.

Julkort

I nästa dialogruta kan du välja om det är säljarna eller köparna som etiketten ska skrivas ut för. I nedanstående exempel har vi valt ”Säljare”. Under Adresstyp väljer du vilken adress som etiketten ska skrivas ut för. Förinställt är ”Ordinarie adress”.

Julkort

Dags för det sista steget, utskriften. Säljstöd skriver ut på etiketter anpassade till laserskrivare. Etikettarken finns under många namn, ett är Zweckform 3422. Viktigt är att det ska vara 8 etiketter x 3 och att de har en storlek som är 35 mm x 70 mm. Skriv gärna ut adresser på ett vanligt papper och ta med dig detta till bokhandeln eller ditt kontorsvaruhus. De kan då hjälpa dig så att du får rätt etiketter.

 

jun 202012
 

Med layout menas dokumentens utseende när det gäller sidhuvud, adressplacering, titelrad, ramar och sidfot. Skapa ett nytt dokument från ett objekt eller en person.

I listan ”Alla objekt – översikt” kan du t ex markera ett objekt och välja fliken dokument och sedan dubbelklicka på ”Faktura – neutral”. Nu skapas dokumentet och redigeringsfönstret öppnas.

Nu kan du välja att skriva ut, förhandsgranska eller e-posta ditt dokument. Men först kontrollerar du layout på utskriften, detta gör du genom att klicka på knappen ”Egenskaper” i verktygsraden.

I Egenskaper för utskriftsdokumentet klickar du på fliken Layout. Vi börjar med sidhuvudet, här finns olika val för hur du vill att det ska se ut längst upp på dokumentet. Väljer du logotyp får du ytterligare ett val under fil. Du har också möjlighet att välja placering för ditt  sidhuvud, till vänster, höger eller i mitten. Vill du att utrymmet skall vara tomt, t ex om du skriver ut på papper med förtryckt logotyp väljer du alternativet <Ingen>

Du kan även välja adressplacering för ditt dokument samt byta färg på titelraden. Klicka bara på färgboxarna för att byta till en annan färg.

I samma ruta kan du välja olika sidfötter till dokumentet. Det finns en som är anpassad för kvittenser och fakturor, men det finns även ett par andra som följer med programmet. Vill du att utrymmet skall vara tomt väljer du alternativet <Ingen>.

Nu är det dags att spara inställningarna så att du slipper göra om samma sak varje gång du skriver ut. Kryssar du i den översta bockrutan sparar du inställningarna för nya fakturor i programmet (eller för den aktuella utskriften du har öppnat). Den andra bockrutan betyder att u sparar inställningarna för alla nya utskrifter i programmet. Med bockrutan ”Visa denna dialog innan utskrift” menas att du kan ställa in om du vill att denna ruta (egenskapsrutan) skall visas varje gång du skriver ut eller e-postar i framtiden. Har du bestämt dina layouter en gång för alla kan det ju vara onödigt att få fram egenskapsrutan varje gång! Längst ner kan du spara en skrivskyddad kopia av ditt dokument om du bockar för i rutan. Ett extra dokument sparas i Journalen, ett arkivdokument som du inte kan ändra i. Du kan också skapa arkivdokumentet direkt från dokumentets verktygsrad om du vill det.

Till sist kan du titta på ditt layoutval på fliken Granska layoutval. Klicka på OK för att bekräfta dina val om du är nöjd.

jun 142012
 

Fråga: Går det att söka på fakturanummer på fakturor som jag skapat och sparat i Säljstöd?

Svar: Välj menyn ”Listor” och sedan ”Övriga listor”. Här finns en lista för fakturor. I denna kan man göra ett urval på ett fakturanummer.

jun 132012
 

Fråga: I Säljstöd finns möjlighet att skriva ut etiketter i form av A4 blad med 3 kolumner med 8 rader i varje, totalt 24 etiketter. För att få ett etikettark som passar gäller det att tänka på toppmarginal, bottenmarginal samt vänstermarginal.

Svar: Vitec föreslår ett etikettark som heter Zweckform 3422 och där varje etikett är 3,5 x 7 cm.