aug 172015
 

Windows 10 släpptes sommaren 2015 och Vitec produktsupport har blivit kontaktade av en del kunder som börjat att uppdatera sin Windows till denna version. Problemet kan även uppkomma efter vissa Windows 10 uppdateringar.

Vitec produktsupport har blivit uppmärksamma på att några kunder har haft problem med att kunna spara PDF filer i Vitec Säljstöd. Uppdateringen till Windows 10 tar Windows 10inte med programmet Amyuni. Detta tredjepartsprogram använder Vitec för att skapa PDF filer (för att spara till journalen, disk samt vid e-post av dokument).

stopp

Nedanstående gäller även om det inte går att spara en blankett som Worddokument i Vitec Säljstöd

 

Åtgärden är att manuellt gå in i Amyuni mappen, avinstallera den version som är installerad och sedan göra en ny installation.

 1. Avsluta Säljstöd
 2. Högerklicka på din Säljstödsikon på skrivbordet och välj Egenskaper med vänster musknapp
 3. Välj knappen ”Öppna filsökväg”som finns under fliken Genväg
 4. Dubbelklicka på mappen Program
 5. Dubbelklicka på mappen System32
 6. Dubbeklicka på mappen Paket
 7. Dubbelklicka på mappen  Amyuni
 8. Dubbelklicka på filen Uninstal.bat (programmet avinstalleras så inget skräp ligger kvar av det gamla)
 9. Dubbelklicka  på filen Install.exe för att installera
 10. Stäng rutorna och starta Säljstöd igen

Om det kommer upp information om att filer saknas vid uninstal.bat (punkt 8), ignorera detta.

pdf_borta

maj 282013
 

Fråga:
Jag har problem med att e-posta från mitt Vitec Säljstöd.

Svar:
Som en första åtgärd kan det bero på vilken version av Office som är installerat. Det måste nämligen vara en fullt installerad klient på datorn. Ex. så fungerar inte alla Office 365 versioner eller dom versioner som har funktionen Click and run.

Är du osäker så kan du se på vår Officeguide och jämföra med din egen version.

För att kolla vilken version du använder, klicka på fliken ”Arkiv” välj sedan att klicka på ”Office

141020epost_felsokning01

Här kan du se vilken version du använder.

141020epost_felsokning02

Annat program eller Officeversion som ej stöds

Använder du annat e-post program än Office eller har en version av Office som Vitec inte stödjer bör du även se efter att du har rätt markering i dina inställningar. Detta gör du under ”Hjälp” , ”Om Vitec Säljstöd” och klicka på inloggad användare ”ditt namn” och välj ”E-postutskick” till vänster. Välj ”Vitec SMTP Klient och fyll i dina uppgifter (fås av din internetleverantör). Spara.

141020epost_felsokning03

Godkänd version av Office

Har du rätt version av Microsoft Office väljer du istället att klicka i ”Microsoft Outlook” i bilden ovan.

Fungerat tidigare

Har det fungerat tidigare men slutat beror det oftast på Windows säkerhetskontext. Den sk. UAC. (User Account Control). Anledningen beror förmodligen på rättigheterna i din Capitex mapp eller om du kör startfilen (genvägen till ditt mäklarsystem Säljstöd) i någon form av kompabilitetsläge. När en uppdatering görs av Windows, Säljstöd eller Outlook så är det flera filer som byts ut till nya eller att nya tillkommer. Då gäller inte tidigare rättigheter dessa filer som ändrats eller är nya (beror på vilken säkerhets nivå man har i sin dator). Har inte UAC rätt behörighet så låter den inte vissa system kontakta varandra om dom inte ligger på samma behörighetsnivå. Resultatet i det här fallet blir det att Säljstöd inte kan skicka någon E-post.

1413827677_BeOS_stopEfter som detta rör behörighet i din Windows är detta inget Vitec gör/ställer in. Om du inte är teknisk kunnig i Windows rekommenderas du att ta hjälp av lokal tekniker.

Guiden innehåller 3 olika åtgärder. OBS! Tänk på att du bör veta vad du gör. Är du osäker talar du med din lokala tekniker!

 

Så här gör du.

Åtgärd 1.

 1. Säkerställ att du är inloggad med administratörsrättigheter i Windows.
 2. Normalt är Vitec Säljstöd installerat under ‘c:\program (x86)\Capitex\’ i Windows 7 eller i Windows 8.

Alternativt:
C:\program\
C:\program files\
C:\program files (x86)

 1. Högerklicka på Capitex mappen (Mappen som Säljstödet ligger i ) och välj
  ’Egenskaper’.

141020epost_felsokning04

5. Klicka på ’Redigera’.

6. Här kontrollera du om du har full behörighet på din användare samt att även ”Alla” finns med i listan med full behörighet. Finns båda med och har full behörighet behöver du inte gå vidare. Om inte så måste du lägga till detta. Klicka på ‘Lägg till’

141020epost_felsokning05

7. Skriv ‘Alla’ i rutan (‘Everyone’ om engelskt operativ) Klicka sedan på ’Kontrollera namn’ (Check name).
Gruppen får en rad under sig om den blivit vald korrekt

141020epost_felsokning06

 1. Markera ‘alla’ i listan och bocka i rutan för fullständiga rättigheter (Alla rutorna kommer att bockas för)

Klicka sedan på ’OK’ längst ner.

Datorn börjar vanligen arbeta och sätta rättigheter för alla filer i katalogen och underkataloger.

Upprepa det här steget för gruppen ’Användare’ om rättigheterna saknas där också.

141020epost_felsokning07

När allt är klart. Starta ditt system och testa om det slår igenom som det skall.

Åtgärd 2.

Om det fortfarande inte fungerar måste du även kolla så din genväg inte ligger i kompabilitetsläge.

Detta kollar du enkelt genom att högerklicka på Säljstödsikonen på skrivbordet eller i startmenyn. (Obs! Du kan inte klicka på ikonen i listraden) Då får du gå in i Windows menyn och högerklicka eller om du går till Capitex mappen igen och högerklicka på filen Capitex.exe (programfilen). När du högerklickat skall du välja ”Egenskaper”. Välj sedan fliken ”Kompabilitet”.

141020epost_felsokning08

Här skall allt vara ur bockat. I många fall kan kompabilitetsläge vara i bockat och ett val av operativsystem vilket den inte skall ha.

Är allt i sin ordning gör du inget. Är kompatibilitet i bockat, ändra enligt ovan och verkställ.
Testa och kör igen.

Åtgärd 3.

Fungerar det fortfarande inte? Då testar du att högerklicka ”enligt tidigare anvisningar” och istället för egenskaper väljer ”kör som administratör”. Du kan i vissa fall även behöva köra ditt e-post program som administratör så att båda systemen ligger på samma säkerhetskontext.

Fler lösningsförslag med Outlook kopplingen

1. När man skickar mail från Vitec Säljstöd via Outlook får man varning att ett program försöker få åtkomst till Outlook.

Det första man ska prova i detta fallet är att under menyn Systeminställningar->Outlookintegrering, välja att skicka e-post för samtliga (översta kryssrutan)

Outlook

Om detta ändå inte fungerar så beror detta oftast på att programmets Plugin inte är registrerad rätt eller att Outlook är inställt på att varna om antivirus inte är giltigt.

Observera att Säljstöds Plugin endast registreras på den användare som gör registreringen av Säljstöd! Med andra ord, om en annan användare loggar in på samma dator kan alltså programmets Plugin vara fel registrerad för denna användare.

Lösning på Windows XP

Vitec har sedan våren 2014 ingen support på Windows XP. Microsoft uppdaterar inte heller denna version av Windows.

Lösning Windows Vista/Windows 7

Det bästa sättet att lösa detta problem är att se till att Outlook sköter hanteringen. Outlook 2007 + 2010 har en funktion där denna varning inte dyker upp om man har ett giltigt antivirus. Inställningen hittas i Outlook under Säkerhetscenter->Programmeringsåtkomst

Standardinställningen i Outlook här är att ”varna mig om misstänkt aktivitet när antivirusprogrammet är inaktivt eller inaktuellt”

Outlook

Den bästa lösningen är att låta Säkerhetscentret ta hand om detta. Om du får en varning, kontrollera så antivirus är aktivt och aktuellt.

OBS!! Detta fungerar INTE på servrar då Säkerhetscenter kontrollerar antivirus status via MS Security Center som inte finns på servrar! Mer info under sektionen Lösning terminal server.

 

Lösning Terminal Server/Citrix

Eftersom Outlook förlitar sig på MS Security Center som inte finns på servrar så kan man inte använda Outlooks inställning att varna om antivirus är inaktivt eller inaktuellt. Så då finns det 2 lösningar:

1. Sätt Outlook att aldrig varna om misstänkt aktivitet.

2. Använda Vitec Säljstöds plugin, ställ in den i Säljstöd:

 • Använd för samtliga användare
 • Använd alltid

3. Detta gör att Säljstöds plugin skall aktiveras, dock så aktiveras denna plugin bara på den användare som gör själva registreringen av filen. Här måste man skapa ett login-script som skapar denna registernyckel för alla användare som skall kunna utnyttja detta.

Nyckel som skall läggas till är denna nedan och den behöver bara läggas till en gång per användare:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\AddIns\cpxOutlookPlugin.Connect]

”FriendlyName”=”Capitex Outlook COM-addin”

”Description”=”This component gives Capitex Säljstöd the possibility to syncronize calendar and send emails through Outlook”

”LoadBehavior”=dword:00000009

”CommandLineSafe”=dword:00000000

 

När man försöker göra en koppling till Outlook på ett eller annat sätt på Windows Vista eller Windows 7, får man felmeddelande i likhet med ”The remote server machine does not exist or is unavailable”.

Lösning:

Detta beror troligtvis på att man kör Outlook och Säljstöd i olika UAC lägen och för att kontrollera det, starta aktivitetshanteraren och lägg till fältet nedan:

Outlook

Kontrollera sedan att Outlook.exe och Csystem.exe körs i samma läge

Outlook

Om dom inte gör det, så är det förmodligen så att det ena eller det andra programmet körs som administratör. Kontrollera genväg och exe filer under kompatibilitet så att inte ”kör som administratör” är ibockad.

feb 132013
 

Du har möjlighet att få e-postbrev från Outlooks inkorg synkroniserade till Vitec Säljstöd. Om avsändaren finns i systemet finns det möjlighet att få e-postbreven kopplade till detta företag eller person, så att du lätt kan gå in och titta vad som skickats till dig från detta företag/person. Det går även att från ett företag eller person få e-postmeddelande synkroniserade och kopplade direkt på aktuellt företag eller person.

Så här använder du e-post synkroniseringen

Du når den genom att i menyn Verktyg välja Synkronisera Outlook och E-post.

osynkMeny

 

När du valt att synkronisera e-post i menyn kommer Outlook att visa denna dialog.

osynkout

 

Du måste bocka i ”Tillåt åtkomst för” och sedan trycka ”Ja” för att e-postbreven ska kunna synkroniseras från Outlook.

Hur du väljer vilka e-postbrev som ska synkroniseras

osynkEpos

 

I listan över e-postbrev som är hämtade från Outlooks inkorg bockar du för de e-postbrev som du vill få över till Vitec Säljstöd. Det finns även möjlighet för dig att ändra sorteringsordningen i listan, det gör du genom att klicka på kolumnhuvudet på den kolumn du vill sortera efter. När du bestämt vilka e-postbrev som ska synkroniseras trycker du på knappen ”Synkronisera”.

Hur du konfigurerar inställningarna

Inställningarna för E-post synkroniseringen når du under Egna inställningar, E-post och Synkronisering.

osynkinst

 

Under Spara inkommande e-post väljer du hur E-postbreven ska sparas i Vitec Säljstöd.

· Alternativ 1 (i journalen på det företag som avsändaren är kontaktperson för)

· De e-postbrev som har en avsändare som är kontaktperson i ett företag kopplas till detta företag.

· Alternativ 2 (i journalen på avsändaren)

· De e-postbrev som har en avsändare som finns som företag/person i systemet kopplas till dessa.

· Alternativ 3 (i e-postlistan om avsändaren inte finns registrerad som person)

· De e-postbrev där ingen avsändare kan hittas i Vitec Säljstöd läggs till men kopplas inte till något företag eller någon person. Du hittar dessa e-postbrev under övriga listor E-post.

Om t ex både alternativ 1-2 är bockade kommer e-postbreven att kopplas på avsändaren om han finns i systemet, är han dessutom kontaktperson i ett företag så kommer e-postbrevet även att kopplas till detta företag.

Avsändarens e-postadress måste överensstämma med ett företags eller en persons förstahandsval bland e-postadresser för att koppling ska göras.

Synkronisering från företag och person

Om du vill koppla e-postbrev från Outlook till ett visst företag eller person i Vitec Säljstöd gör du så här:

UtEpSync

 

Högerklicka på aktuellt företag eller person och välj ”Utför” och sedan ”Synkronisera e-post”. Därefter gör du på vanligt sätt och de e-postmeddelanden som du väljer kommer att kopplas till det företag eller person som du har markerad. Du kan också göra synkroniseringen inifrån registerkorten från den meny som du finner vid ikonen ovanför flödet.

dec 052012
 

Hur gör man gör att byta e-postadress i Vitec Säljstöd?

E-postadressen finns på användarens användarkort. E-postadressen som finns här fungerar även som inloggning till Vitec App samt visas på objektbeskrivningen på marknadsplatserna.

 

Välj menyn ”Hjälp” och ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på namnet på den inloggade användaren

Användarens användarkort öppnas. Korrigerar raden för e-postadress

Stäng kortet med krysset uppe i högra hörnet och förändringen är sparad. Starta om Säljstöd.

Nästa gång du gör en marknadsplatsöverföring uppdateras objekten på marknadsplatserna samt inloggningen i Vitec Appen.