mar 182014
 

Microsoft Office 365 med Vitec Säljstöd

Hur fungerar Vitec Säljstöd tillsammans med Office 365? Följande gäller.office365logoorange-100023492-gallery

Office365 finns i ett antal versioner. Exempelvis finns det versioner för Student, Business och Enterprise. Alla versioner fungerar inte med Vitec Säljstöd och detta beror på att det finns två varianter av Office Suiten man kan ladda hem och installera på sin dator. Den ena versionen kallas ”Skrivbordsversion” och den andra ”installerade fulla klienter”. Den version som kallas ”Skrivbordsversion” är en ”bantad” version av Office där alla filer inte installeras på den lokala datorn, vilket innebär att denna kommer INTE fungera med Vitec Säljstöd.

Detta innebär om att du som Vitec Säljstöds kund vill köra Säljstöd med Office 365 så måste du välja en version av Office365 där man kan använda ”installerade fulla klienter” eller ”hela, installerade Officeprogram”.. Nedan ser du en jämförelsen från Microsofts webb när det gäller Business versionerna. Här kan du endast använda Office 365 Business samt 365 Business Premium  tillsammans med Vitec Säljstöd.

 

Läs mer om Microsoft Office 365 här.

office365

feb 182013
 

Nu slipper du göra om dina filer till textfiler före import beroende på att du kan importera direkt från Excel-filer, Access-filer och andra databaser såsom SQL, Oracle och dbase.

ImpEx

 

Du väljer vilken fil du vill hämta information ifrån och därefter vilket kalkylblad som ska användas.

Impkal

 

När du valt detta får du fram filens fältnamn i den vänstra listan och du kan koppla ihop dem med fältnamnen i Säljstöd som visas i den högra listan. Du väljer genom att markera ett fält i vardera listan och klickar på välj mellan rutorna. Du kan också dubbelklicka i den högra listan för att bekräfta valet.

I den nedersta rutan i fönstret ser du vilka fält som är sammankopplade. Du har också möjlighet att ange om några av fälten är unika för att minska risken för dubbletter i ditt register. Organisationsnummer, personnummer och kundnummer är exempel på unika fält som är bra att använda vid import. Mobilnummer är ett annat som också kan vara unikt för en person.

För fastigheter är fastighetsbeteckning i kombination med kommun ett bra unikt fält att använda vid import.

feb 132013
 

2013-03-19 09-25-38

Med guiden Månadsrapport tar du fram information om objekt för en period och sänder iväg den till Mäklarstatistik.

Denna guide måste köras av en användare i systemet som har rätt att läsa alla objekt som tillhör företaget, annars kommer inte statistiken att bli komplett.

Börja med att välja vilket internt företag som du vill ta fram statistik för. Du kan välja bland de företag som du tillhör. Välj sedan period (flera månader kan väljas). Alla objekt som har kontraktsdatum (d v s normalt är sålda) under vald period kommer att tas med.

2013-03-19 09-27-54

Tryck på knappen Nästa

En lista med objekten för vald period visas. Normalt ska alla med men om du avmarkerar något objekt kommer det inte med i statistiken.

2013-03-19 09-30-16

Om du dubbelklickar på en rad öppnas objektkortet och då kan du kontrollera och komplettera uppgifterna innan de skickas iväg. Om du ändrar något på objektkortet måste du uppdatera listan med hjälp av den blåa uppdateringsknappen nere till höger.

2013-03-19 09-39-07

Listan med objekt visar en rad uppgifter för att det skall bli lätt för dig att få överblick över objekten. Om du skickar statistik till ditt huvudkontor så finns det en överenskommelse om vad som skall skickas.

När statistik skickas till Mäklarstatistiks så tas t ex inte provisionen med. Vilken information som skickas dit framgår om du väljer att granska uppgifterna i Excel i guidens sista steg.

När det gäller objekt med privatflaggan satt kommer dessa alltid med i listan oavsett vem som har privatmarkerat objektet. Detta för att affären blir offentlig när handlingar kommer till inskrivningsmyndigheten och för att statistiken ska bli komplett.

Sista steget i guiden visar en bekräftelse på vilken period, mottagare mm som är vald. De uppgifter som skickas till Mäklarstatistik kan granskas med Microsoft Excel. Tryck på Slutför för att skicka statistiken. En kopia av brevet kommer att sparas i listan ”E-post som är skickade”.

2013-03-19 09-40-19

Läs även: Schemalägg månadsrapporten