sep 232015
 

I Vitec Express finns inställningar för att ditt Vitec Express skall kunna hantera e-post via Microsoft Exchange. Dessa inställningar beskrivs mer i denna dokumentation:

PDF ikonInställningar Exchange för Vitec Express

exchange_avancerat01En av inställningarna för Exchange är Avancerade inställningar. Dessa skall användarna som regel aldrig vara inne på. Fälten skall i de flesta fall vara tomma.

Inställningar för Exchangesynkronisering som används i mobilen fungerar inte i Vitec Express. Mobila enheter (iOS, Android osv) använder Microsoft ActiveSync för att synkronisera med Exchange. Vitec Express använder Microsoft Exchange Webservices (EWS)

Vitec Express kan klara av att slå upp serveradress och domän automatiskt om användaren anger korrekt e-postadress, lösenord och eventuellt användarnamn. Om användarnamn eller inte krävs är lite olika mellan olika servrar.

Vi får ibland frågan om vilken adress som man skall ha. Den frågan måste man ställa till sin leverantör av e-post tjänst. Använder man sig av Microsofts egna Exchange server så kan man använda denna adress.

https://outlook.ilait.se/EWS/Exchange.asmx

Gällande portar så använder vi oss endast av standardportar.