dec 052014
 

Nedanstående beskrivning visar hur du kan exporteras säljare och köpare till ett textdokument för vidare utskick i Outlook (eller till en extern part).

Gå till Listor -> CRM Kundvård –> Julkortslista

Klicka på ”fält”.

export_personer_01

Välj ”lägg till fält”.

Ny dyker en lång lista upp i listans högra del.

Skrolla ner lite i listan och du ser mappen ”Personer”, tryck på ”+” för att expandera ut denna.

export_personer_02

När du expanderat ut denna så hittar du fler alternativ.

export_personer_03

Expandera ut Köpare (eller säljare om det är dom du ska ha en lista för) som jag vill ha en lista för.

Då kommer du till fler alternativ som har med köparen och göra. Skrolla ner tills du hittar mappen ”E-postadress”, i detta exempel så har vi redan klickat på ”+” och ser då ”E-postadress” Dubbelklickar på fältet för att lägga till det i listan.

Nu finns fältet i listan.

För varje köpare i ditt system så finns det en rad i denna lista nu. Om det inte finns en e-post angiven på köparen så är det blankt i listan.

export_personer_04

Dubbelklickar man på en köpare så kommer du in på köparen på objektet och kan komplettera med uppgiften.

Nu är listan skapad. Dags att exportera denna till en textfil.

Du kan även spara listan för framtida bruk genom att klicka på ikonen Lista längst upp till vänster (inte menyn Lista utan knappen Lista). Välj ”Spara som” och skriv vad du vill kalla din lista. Listan finns nu sparad och är nåbar i framtiden via menyn Listor.

export_personer_05

Dags att exportera innehållet i listan. Välj att  markera alla och sedan väljer funktionsknappen ”Utför” och där väljer jag ”Exportera Listdata”

export_personer_06

En dialogruta för exporten presenteras. Klicka på ”Bläddra” för att bestämma var filen du namnger ska sparas någonstans på din dator.

export_personer_07

I exemplet nedan så har vi valt skrivbordet och namnger filen ”min_textfil”. Tryck på spara för slutföra inställningen.

export_personer_08

Har du gjort punkterna ovan ser du en adress i fältet där filen ligger när allt är klart och du ser även att ”Exportera-knappen” tänts upp.

Klicka ur allt utom ”E-postadress” i fältordning.

export_personer_09

Tryck nu på ”Exporter” för att starta exporten.

Att kopiera in exporten i ditt e-postprogram

Listan som skapas i din textfil kan du nu välja att öppna och markera allt i denna via Ctrl+a och sedan kopiera ctrl+c

export_personer_10

Öppna ditt e-postprogram, exempelvis Outlook och ställ dig på ”Till:” och klistra in alla e-post med Ctrl+v. Om du inte vill att mottagarna ska se varandra så välj ”Hemlig kopia” istället för ”Till”. Ditt e-postprogram kommer automatiskt känna av e-postadresserna.

export_personer_11

Alternativet till att klistra in e-postadresserna i ditt e-postprogram är att skicka hela exportfilen till en extern partner som sköter utskicken åt dig.

 

sep 102013
 

Fråga:

Kan man skicka julkort via e-post från Vitec Säljstöd?

Svar:

Ja. Gör enligt nedanstående:

Välj menyn ”Listor”, ”CRM – Kundvård” och ”Julkortslistan”

Julkort

Listan visar nu samtliga objekt som har kontraktsdatum innevarande år

Julkort via e-post

Markera med CTRL eller SHIFT de objekt som utskicket skall gälla. Vill du ha med samtliga markerar du ett objekt och väljer CTRL + A

Julkort via e-post

Välj knappen Skriv ut och Kommunicera

Julkort via e-post

Välj E-post bland valen i ”Kommunikationssätt”. Välj även från ”Mottagarkategori”  om det är Köpare eller Säljare som är mottagare. Vill du göra utskick till båda kategorierna väljer du en i taget och repeterar sedan detta tips för den andra kategorin.

Julkort via e-post

Tryck ”Nästa”

En sammanställning över vem som får utskick och vilket kommunikationssätt som kommer att användas

Julkort via e-post

Tryck ”Nästa”

Julkort via e-post

Skriv in meddelandet (E-post/brev)

Julkort e-post

Komplettera med de kontaktuppgifter som skall finnas med.

Tryck ”Slutför”

jun 202012
 

Julkort i Vitec Säljstöd

Julkort eller etiketter till säljare och köpare för att skicka julkort är en vanlig fråga till Vitec kundservice.

Börja med att i Säljstöd välja menyn ”Listor” och listan ”Kundvård”. (Denna lista saknas i vissa Säljstödsvarianter.) Välj listan ”Julkortslista”.

Julkort

I listan kommer nu samtliga objekt som har ett kontraktsdatum under år 2008 upp. Detta kan du se genom att kontrollera att det står = detta år under kolumnen kontraktsdatum.

Julkort

Markera personerna du vill skicka till eller välj direkt knappen ”Skriv ut”, ”Övrig listutskrift” och alternativet ”Etikett”. För att markera enskilda personer använd tangentbordets Shift och/eller Ctrl och markera med musen.

Julkort

Välj vilka du vill skriva ut etikett för (samtliga eller markerade). Välj sedan ”Skriv ut på skrivaren”.

Julkort

I nästa dialogruta kan du välja om det är säljarna eller köparna som etiketten ska skrivas ut för. I nedanstående exempel har vi valt ”Säljare”. Under Adresstyp väljer du vilken adress som etiketten ska skrivas ut för. Förinställt är ”Ordinarie adress”.

Julkort

Dags för det sista steget, utskriften. Säljstöd skriver ut på etiketter anpassade till laserskrivare. Etikettarken finns under många namn, ett är Zweckform 3422. Viktigt är att det ska vara 8 etiketter x 3 och att de har en storlek som är 35 mm x 70 mm. Skriv gärna ut adresser på ett vanligt papper och ta med dig detta till bokhandeln eller ditt kontorsvaruhus. De kan då hjälpa dig så att du får rätt etiketter.