okt 092017
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2017-10-09

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 8.0

 • Hemnet. I förmedlingsuppdraget har text från Hemnet kompletterats. Gäller även text under inställningar.
 • Kapitalvinst. Rättning av att kapitaltillskott inte visades när juridisk person sålde bostadsrätt.
 • Inmatning av provision i Express uppdaterades inte såvida man inte klickade på provisionskortet. Detta är rättat

 

 

jan 302017
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2017-01-26

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 7.8

 • Kapitalvinstblanketter. Nya blanketter för inkomstår 2016 finns inlagda. Blanketterna genereras via en webservice.
 • Kommunalskattesatser, församlingar inlagda för 2017
 • Flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Nya belopp för 2017 är inlagda

 

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 7.8

Nya församlingar och kommunalskattesatser

Församlingar och kommunalskattesatser har uppdaterats för 2017.

Information om församling – distrikt -lantmäteriutdrag

 

Vi har tidigare informerat om att folkbokföring av personer från 1 januari 2016 inte längre sker efter

Församling i Svenska kyrkan- utan efter belägenhetsadress, kommun och DISTRIKT.

 

Lantmäteriet har kvalitetssäkrat den församlingsindelning som gällde 31 december 1999 som underlag till den distriktsindelning som gäller från den 1 januari 2016.

Lantmäteriet levererar alltså inga församlingar utan Distrikt.

Detta får till följd att när du gör fastighetsutdrag kommer du inte att erhålla församling.

Om du inte känner till församlingen kan du för att få fram församling tömma postnumret och därefter klicka på postsymbolen. Församlingen är kopplad till kommunalskattesatsen.

Så här visas Distrikt i fastighetsutdraget

Kapitalvinst

Deklarationsblanketter för 2016 samt nya regler för Uppskov är inlagda. Beräkningsdelarna anropas via en webservice från Vitec Finans och Försäkring.

Se separat nyhetsbrev

Boendekalkyl

Bostadsbidrag

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring för bostadsbidrag som innebär att inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs. Lagändringen kommer att börja gälla den 1 januari 2017.

Nya nivåer för inkomst från och med 1 januari 2017 är 63 500 kronor för någon av makarna (nuvarande gräns är 58 500 kronor) och för ensamstående med barn blir ny nivå för inkomst 127 000 kronor (nuvarande gräns är 117 000 kronor).

Egenavgifter

Egenavgifterna är uppdaterade för 2017.

 

Flerbarnstillägg

Ifrån januari 2017 har flerbarnstillägget ökat för det tredje barnet från 454 kr /månad till 580 kr/månad

dec 152016
 

Vad gäller för kapitalvinster för försäljningar 2016 i Vitec Säljstöd?

Svar:

Vi kommer i fortsättningen att använda Vitec Finans beräkningssnurra. Det innebär att när man från Vitec Säljstöd skriver ut eller förhandsgranskar kapitalvinster så kommer en webservice (tjänster på internet) att anropas. Information kommer att skickas från ditt objekt i Vitec Säljstöd. Kalkylen kommer att sparas som en pdf fil.

Du kan förbereda dina kalkyler redan nu som du brukar göra. Vitec har haft rutinen att gå ut med kapitlvinstblanketterna redan i november men i år har blanketterna varit försenade från SKV. Arbetssättet med kapitalvinst kommer att förändras beroende på att Säljstöd kommer att läggas ner 2018.

Vitec kommer att göra en uppdatering av Vitec Säljstöd i början av januari 2017 med blanketterna. Man kan lägga upp sina kalkyler redan nu men avvakta med den slutgiltliga beräkningen och utskriften. Mer information kommer.

nov 192015
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2015-11-19

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Förmedlingsuppdrag-Hemnets nya priser. I förmedlingsuppdragen finns nu en uppdaterad bilaga Annonsering på Hemnet med nya priser som gäller från 1 december 2015.
 • Kapitalvinstblanketter för 2016 är inlagda.
 • Inställning vid budgivning-du kan nu välja vem som ska få information om nya bud via sms/e-post om du kör express.
 • Boendekalkyl är framrullad ett år.
 • Basbelopp, skiktgränser, fastighetsavgift är uppdaterade för 2016.
 • Kundkännedom uppdragsgivare och köpare. Dessa har uppdaterats med textändringar.
 • Köpekontrakt och överlåtelseavtal har uppdaterats med att du kan bifoga pdffiler.
 • Köpekontrakt byggnad arrenderad mark finns nu även för storhus.
 • Driftservice.Rättning av fel om man sparade vid fältet lämnar i sälsjtöd.
 • Driftservice. Översyn har gjorts av dubblettsammanslagning.
 • Förmedlingsuppdrag-rutor för distansavtalslagen skrivs ut även om uppdragsgivare saknas
 • Driftservice. Ändring har gjorts som ser till att id för aktuell datamiljö inte genereras om, vid tillfälligt avbrott i kommunikationen mellan klient och server
 • Faktura förmedlingsprovision. Rättning har gjorts av beräkning för momspliktigt belopp när man valt tillägg som inte är momspliktiga.
dec 012014
 

Versionshistorik Vitec Säljstöd 6.9a

Nyheter

 • Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare
  • Kapitalvinstberäkning. Justering har gjorts av blankett K2.
  • Express. Ändringar har gjorts i Säljstöd med anledning av visning och bud i Express. Läs gärna mer i nyhetsbrevet för 6.9 som finns under Hjälp.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9

pdf-64-64Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd version 6.9

Publiceringsdatum: 2014-11-20

nov 202014
 

Versionshistorik Vitec Säljstöd 6.9

Nyheter

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Kapitalvinstblanketter för 2015 är inlagda.
 • Boendekalkylen är framrullad ett år. Nya basbelopp och kommunal fastighetsavgift för 2015 är inlagda.
 • Anpassning för Express. I denna version har ändringar gjorts för visning och bud för att detta ska fungera i Express.Objekt har förinställt visa inte på marknadsplats om du kör Express. Detta beroende av att när du kör Express överförs objekten direkt till marknadsplats.
 • Om du inte har ett starkt lösenord inmatat på användaruppgifterna kommer du att få en uppmaning att göra detta när du startar programmet.
 • Överföringsstatus. Knapp till sidan överföringsstatus finns nu i kortet internetuppgifter.
 • FMF ny logotyp. För dig som tillhör FMF finns en ny branschförbundslogga.
 • Fastighetsutdrag. När du kör via bärbar dator och hämtar fastighetsutdrag är vissa sidor för stora vilket gör att man inte ser knappar för att gå vidare i guiden. Vi har nu fördelat information på fler sidor vilket gör att du kommer att se knapparna även när du kör via bärbar dator
 • Användarinställningar. Vi har utökat valet att användaren ska visas på internet till att även gälla på kontorsnivå.
 • Tilläggsklausuler i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal. Mäklarsamfundet har gjort en revidering av tilläggsklausulerna i branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal.
 • Adresser till inskrivningskontor och lantmäterikontor. Vi har uppdaterat adresser till vissa inskrivningskontor. Du måste importera dessa under Arkiv-importera myndigheter.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9

pdf-64-64Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd version 6.9

Publiceringsdatum: 2014-11-20

nov 282013
 

Om skrivaren inte får med hela kalkylen på utskriften

Blanketterna har med åren utnyttjat en allt större del av en A4-sida. Vid utskrift på skrivare kan det ibland hända att utskriften klipps av nertill eller i t ex högermarginal. Det finns sätt att rätta till det här i skrivarens inställningar. Alla skrivare är olika med olika konfigurationer och dialogerna kanske inte överensstämmer med de som visas här, men skalning bör visas på ett eller annat sätt.

Beroende på om man skriver ut från Vitec Säljstöd eller skriver ut en pdf så ser dialogerna lite olika ut.

Om man skriver ut direkt från Vitec Säljstöd:

hela kalkylen på utskriften

Här kan man enklast anpassa utskriften genom att ändra skalningen till t ex 99,5 %, eller vad som behövs för att allt ska komma med.

Om man skriver ut en pdf kan dialogen se ut så här:

hela kalkylen på utskriften

Här är det enklast att välja Fit eller något motsvarande (”Anpassa till sida”) så skalas utskriften om så att den passar den yta som just denna skrivare skriver ut på.

jun 142012
 

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren om Kapitalvinstberäkning 2011.

Vilka deklarationsblanketter skall jag använda?

K5 Försäljning Småhus och ägarlägenhet
K6 Försäljning Bostadsrätt
K7 Försäljning Näringsfastighet
K8 Näringsbostadsrätt
K12 Okvalificerade andelar Onoterade företag
K2 Uppskov – bostad

Broschyrer för den som vill läsa mer

Försäljning av bostadsrätt (SKV 321)
Försäljning av näringsfastighet (SKV 313)
Försäljning av småhus och ägarlägenhet (SKV 379)
Bostadsföreningar och deras medlemmar – Skatteregler (SKV 378)

I vilken version finns blanketterna som ska lämnas in i maj 2011?

Alla försäljningar med kontraktsdatum under 2010 ska redovisas på nya blanketterna och lämnas in i maj 2011. I Säljstöd version 5.42 finns de nya blanketterna. Den blankett som ska användas för 2010 kommer i slutet av året och därför får vi använda den gamla (2009 års) under hela inkomståret 2010.

Varför skrivs det ut RESULTAT över blanketterna?

Skatteverket vill ha in redovisningar på rätt ”årsblankett”.
Kolla kontraktsdatum vid försäljningen – rätt inmatat?
RESULTAT kommer att skrivas ut på blanketterna för alla försäljningar med kontraktsdatum under 2011.

Hur ställer man om i kalkylen från näring till privat?

I flödet under kalkyluppgifter kan man byta objekttyp.

En bostad två kalkyler

Försäljning av en bostad kan föranleda två kalkyler. När personerna har olika ingångsvärden.
T. ex. en person har köpt in sig i huset vid ett senare tillfälle. Eller om en person ska ta alla förbättringarna.

Gör så här:

 • Begär ny kalkyl, båda personerna förs över.
 • Klicka på ordet säljare i flödet.
 • Radera person nr 2.
 • Behåll person nr 1.
 • Ändra ägarandelen till 1/1 för person 1, längst ner på sidan, klicka på sparaknappen.
 • Upprepa fr. pkt 1 men behåll nu person 2 istället.

Nu finns två kalkyler i journalen varje kalkyl med namn för respektive person.
I kalkylen ska man nu mata in halva belopp om de är 50 % ägare. Alltså halva försäljningspriset, halva mäklararvodet, halva inköpskostnaden, hälften av förbättringarna.

Kan jag begära en viss del av framräknat uppskovsbelopp?

Ja, vid beräkning av slutligt uppskovsbelopp. Se flödet under Nytt uppskovsbelopp, Beräkna nytt, Begära del av.

Hur stort uppskovsbelopp får jag när jag vill ha preliminärt?

Uppskov med hela vinsten men max takbeloppet (din ägarandel).

Jag har fyllt i uppskovsuppgifter men programmet räknar inte något uppskov?

Beräkning av uppskovsbelopp vid köp av billigare bostad (ex 1 och 2)

Ex 1

Vinst 987 000 kr
Försäljningspris 3 350 000 kr
Inköpspris 1 400 000 kr
Prisskillnad differens 1 950 000 kr

Vinsten minus prisskillnaden
987 000 – 1 950 000 kr = – 963 000 kr uppskov kan inte medges

Ex 2

Vinst 987 000 kr
Försäljningspris 1 800 000 kr
Inköpspris 1 400 000 kr
Prisskillnad differens 400 000 kr

Vinsten minus prisskillnaden
987 000 – 400 000 kr = 587 000 kr uppskov kan medges

Beräkning av uppskovsbelopp vid köp av dyrare bostad (ex 3)

Ex 3

Vinst 1 500 000 kr
Försäljningspris 2 000000 kr
Inköpspris 2 400 000 kr

Uppskov kan medges med 1 450 000 kr (takbelopp). Alltid max 1 450 000 kr i uppskov fr.o.m. inkomstår 2010. Två delägare 725 000 kr.

Förbättringarna kommer inte med – vad är det för fel?

Kolla kontraktsdatum vid försäljning och vid inköp att det är rätt inskrivet i programmet.
Kolla att alla datum på förbättringarna är inom tidsrymden mellan försäljning och köp.

Två typer av förbättringar: Krav för avdrag:
Ny, – till och ombyggnad: minst 5 000 kr under ett kalenderår.

Förbättrande reparationer: minst 5 000 kr och bara avdrag för de 5 år som föregår inkomståret. Ex. Kontraktsdatum vid försäljningen är under 2010, alla förbättrande reparationer för åren 2009, 2008, 2007, 2006 och 2005 kommer med i beräkningen.

Det räcker att de två typerna ovan tillsammans är 5 000 kr under ett kalenderår. Aldrig avdrag för den del säljaren fått ROT avdrag för.
Avdragsgill kostnad minus skattereduktion kommer med i beräkningen. I exemplet ovan 75 000 kr minus 30 000 dvs 45 000 kr.

Varför raden avdragsgill kostnad?
Den avdragsgilla kostnaden är kostnaden för den förbättrande reparationen eller underhållet efter avdrag för eventuellt slitage. Du får göra avdrag endast för den del av utgiften som medfört att bostaden är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet.

Försäljning av tomtmark

Försäljning av mark ska vanligtvis redovisas som försäljning av en näringsfastighet på blankett K7.
I programmet genererar tomt en K7 blankett. Undantagsvis kan försäljning redovisas enligt reglerna för privatbostadsfastighet om det under försäljningsåret eller något av de två föregående åren har funnits en konkret och påvisbar avsikt att tomten skulle bebyggas med en bostad för säljarens eller dennes närståendes boende (privatbostad). Bedömningen av om försäljningen ska redovisas som privatbostadsfastighet eller som en näringsfastighet, görs vid dagen för försäljningen. Sker försäljningen till en närstående som har för avsikt att bebygga tomten för bostadsändamål, då ska beskattningen ske enligt reglerna för försäljning av privatbostadsfastighet. Om försäljningen däremot sker till en person som inte är närstående, då ska beskattningen ske enligt reglerna för näringsfastighet.
Bostadsrätter – Schablonmässigt inköpspris

För bostadsrätter som är anskaffade före 1974 beräknas inköpspriset som om bostadsrätten hade anskaffats den 1 januari 1974. Inköpspriset beräknas då till 150 % av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet den dagen. Föreningens förmögenhet beräknas efter taxeringsvärdet för 1974 på föreningens fastighet och med hänsyn till övriga tillgångar och skulder enligt bokslutet för det räkenskapsår som avslutats närmast före 1974. Kan du visa att inköpspriset översteg 150 % av bostadsrättens andel i föreningsförmögenheten, får du använda det verkliga inköpspriset.
Om du behöver uppgift om bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974 ska du kontakta bostadsrättsföreningen.
Förbättrande reparationer och underhåll jämställs med förbättringsutgifter och får dras av om de nedlagts under avyttringsåret eller de fem föregående åren och om de medfört att lägenheten är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet av bostadsrätten. För andra förbättringskostnader gäller inte den tidsgränsen.
Förbättringsutgifter före 1974 får inte räknas med.

Villor – Schablonmässigt inköpspris

För villor som är anskaffade före 1952 beräknas inköpspriset som om villan hade anskaffats den före 1952. Användaren ska lägga in taxeringsvärdet 1952. Programmet räknar upp taxeringsvärdet med 150 %.
Förbättringar före 1952 får inte beräknas med.

Omkostnadsbelopp benefika fång

Om bostadsrätten har förvärvats genom bodelning, arv eller gåva övertar förvärvaren den tidigare ägarens inköpspris.

jun 142012
 

Fråga: När kommer de nya blanketterna för Kapitalvinstberäkningen? Jag vill räkna på försäljningar under 2011.

Svar: Under vecka 4 släpps en ny version av Säljstöd som innehåller de nya kapitalvinstblanketterna. Du kan redan nu göra dina kalkyler men avvakta med att skriva ut tills de nya blanketterna kommer. Om du gör en kalkyl nu behöver du inte göra om dem när blanketterna är ute. Det räcker att du skriver ut från den nya versionen. Alla belopp kommer att skrivas ut på rätt ställe på de nya blanketterna.