jan 292016
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2016-01-28

Vitec Säljstöd Office

I denna version finns uppdaterade församlingar och kommunalskattesatser för 2016. Boendekalkylen är uppdaterad med ändrade gränser för grundavdrag och jobbskatteavdrag för löntagare och pensionär. Egenavgifterna är förändrade för personer födda före 1937 och personer födda 1938-1950. Nya budgetsiffror är inlagda

Basbelopp och Statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar statlig inkomstskatt med 20 % kommer inte att räknas upp för inkomståret 2016., utan förblir 430 200 kr.
Den övre skiktgränsen d v s den inkomstnivå över vilken man betalar 25 % räknas upp som vanligt 2016 vilket medför att den övre skiktgränsen blir 625 800 kr.

Egenavgifter
Egenavgifterna har uppdaterats för 2016. Allmän löneavgift är sänkt från 10,15 % till 9,65 %. Arbetsmarknadsavgift är sänkt från 2,64 % till 0,10 %. Se tabell i programmet.

Förvaltningsutgifter
Tidigare hade man rätt att göra avdrag på 1 000 kr för förvaltningskostnader. Detta har slopats från 2016.

Jobbskatteavdrag
Nya gränser för jobbskatteavdrag har lagts in. För de som har arbetsinkomster över ca 50 000 kr/månad kommer jobbskatteavdraget att trappas av.

Kommunal fastighetsavgift
Maxavgiften 7 262 kr höjs till 7 412 kr från 1 jan 2016.
Hyreshus, bostäder är höjt från 1 243 kr till 1 268 kr/lägenhet.

Pensionsavdraget slopas
Rätten att göra avdrag för premie för pensionsförsäkring med ett fast belopp om 1 800 kr slopas från 2016.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till ca 10 000 kr/månad. Skatten sänks även för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kr/månad.

Särskild löneskatt för äldre
En särskild löneskatt på 6,15 % införs på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Även de som bedriver aktiv näringsverksamhet och har fyllt 65 vid årets ingång kommer att omfattas av den särskilda löneskatten på 6,15 %.
När det gäller aktiv näring omfattas även de som inte fyllt 65 men som uppburit hel ålderspension av den nya löneskatten.

Uppdaterade dokument
På begäran av Mäklarsamfundet har vi ändrat tilläggsklausulen gällande villkor om avstyckning i följande dokument:
– Köpekontrakt branschgemensamt
– Köpekontrakt Lantbruk
– Köpekontrakt Storhus.

Matchning i Vitec Express – inställning i Säljstöd Office
Vitec Express blir mer och mer Komplett och många användare arbetar nu här med olika funktioner. I Vitec Express kan du lägga upp spekulanters önskemål och utföra matchningar. Matchningsfunktionen i Express bygger dock på att det finns koordinater angivna, så att systemet kan matcha spekulantens önskemål om område. Detta behöver förberedas i Säljstöd. Enklast lägger du in koordinater genom att rita upp en polygon för varje definierat område. I Säljstöd ser du tydligt vilka områden som har polygoner utritade. Vitec Express tar endast hänsyn till dessa områden vid matchningar som utförs i Express.

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd Office 7.5

Nyhetsbrev i PDF format innehållande nyheterna i Vitec Säljstöd Office version 7.5pdf-64-64

apr 072014
 

FAQ dokument överlåtelseavtal samt köpekontrakt

Vitec kundservice har sammanställt en FAQ med vanliga frågor och svar om Vitec Säljstöds blanketter överlåtelseavtal samt köpekontrakt.faq

Sedan en tid tillbaka har samtliga Vitecs Mäklarprogram uppdaterade avtalsmallar för överlåtelser av fastigheter och
bostadsrätter.

Läs mer i Mäklarsamfundets information om bakgrunden och syftet:

Bakgrund och syfte

FAQ överlåtelseavtal (14-02-14)

FAQ köpekontrakt fastighet (14-02-14)