jan 072013
 

När en Viteckund går in i, lämnar eller byter mäklarkedja händer det att kundnumret hos Vitec behöver bytas. På så sätt kan man fortsätta att använda sin tidigare Vitecinstallation men med ett nytt kundnummer. Byte av 1357587277_folder_homekundnummer sker genom att en licensfil (licens32.dat) byts ut i installationen på servern. Denna fil erhålls av Vitec kundservice.

Detta hjälpavsnitt är tänkt att hjälpa dig med de förändringar som behövs vid kundnummerbyte.

Tänk på nedanstående punkter:

  • Uppdatera företagsinställningarna (e-postadress, hemsida, kontorsnamn, kedjeunika inställningar)
  • Användarens inställningar (e-postadress)
  • Utskriftsegenskaper (logotype, sidhuvud, sidfot)
  • Objektexport/import (partnerkopplingar som Diakrit, ADservice mfl, användarnamn)
  • Visningslistor, skyltar, matchningsbrev m m
  • Hemsidan (länkar tillsalu objekt, sålda objekt m m)

 

sep 182012
 

Det inträffar ibland att någon på kontoret slutar och att du då behöver ändra om bland användarna i Vitec Säljstöd. Detta tips och trix ska belysa ämnet och visa hur du ska gå till väga. Du bör läsa hela artikeln innan du börjar. För att nedanstående ska fungera behöver du vara inloggad som användare SYSTEM eller vara en användare som har systemrättigheter.

På vårt fiktiva företag finns en användare som heter Stefan Pettersson. Han är mäklare men har nu slutat. Användaren Stefan har ett antal moduler/licenser som är kopplade till honom och som ska frigöras, exempelvis för en eventuell nyanställd.

Ett vanligt misstag är att man går in på Stefans mäklarkort och byter ut namnet till en ny persons. Det finns flera anledningar till varför man inte ska göra så. I stället för att räkna upp dessa så förklarar vi hur du bör göra.

Börja med att välja menyn ”Listor och Övriga listor”. Välj listan som heter ”Användare med uppgifter för systemansvarig”.

Börja sedan med att lägga upp den nya användaren genom att klicka på knappen ”Ny användare/kontaktperson”. Välj därefter att dubbelklicka på Stefans namn för att öppna upp hans mäklarkort.
Se bild ovan

Ta bort kryssen vid ”Kontaktperson” och ”Tillåt inloggning”. Du får då upp nedanstående dialog.

Obs: För att ta bort inloggningsmöjligheter till Budgivning Internets adminsida måste ”Tillåt inloggning” bockas ur.

I vårt exempel har vi valt att Magnus Johnsson ska stå som ägare. Tryck på knappen ”Ersätt” när du valt den nya ägaren. Bekräfta dialogrutan med ”Ja”.

Öppna nu den nya användarens uppgifter och kontrollera att rätt moduler blir ikryssade. Stefans tidigare moduler/licenser är nu frisläppta och kan kopplas till den nya användaren. För att kontrollera att allt har fungerat tittar vi på ett av Stefans gamla objekt. Öppna upp objektets egenskaper. Dessa hittar ni enklast genom att högerklicka på objektet ute i en lista. Där står mycket riktigt Magnus som ägare. Se bild nedan.

Viktigt! Att vara ägare till ett objekt innebär inte samma sak som att man är handläggare eller kontaktperson på ett objekt. På Stefans objekt och kunder står fortfarande Stefan som handläggare/kontaktperson. Glöm inte att ta bort krysset på visitkort under Internetuppgifter. Om inte det görs kommer personen att ligga kvar på kontorssidan (om denna administreras via Vitec).

Samma sak gäller arkiverade affärer. Om Stefan fortfarande har aktuella objekt bör du gå in på respektive objekt och byta till en ny handläggare/kontaktperson. Uppgifterna i arkivregistret bör inte ändras. Det kan vara bra att se att det var Stefan som sålde objektet en gång i tiden. Vill du trots allt massuppdatera handläggare finns en funktion för detta under menyn Inställningar, Gemensamma inställningar samt Ersätt handläggare. Denna funktion ska du köra innan du tar bort användaren som kontaktperson, i vårt fall Stefan. När användaren inte längre har ett kryss för kontaktperson kan du inte komma åt dennes namn längre. Exempel på hur en massuppdatering ser du på nedanstående skärmbild. Vår rekommendation är dock att inte köra denna utan att manuellt uppdaterar eventuella intag/till salu objekt som Stefan står på. Du kan ändra handläggare på flera poster i listan samtidigt genom att markera ett antal objekt i listan. Sedan väljer du i snabbmenyn till vänster, valet ”Utför”, samt ”Övrigt” och ”Handläggare”, samt ”Ändra handläggare”.

aug 292012
 

Ny licensfil via Internetuppdateringen

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera programmet” för att ladda ner en ny licens.

Välj knappen Sök uppdatering nere till höger för att kontrollera din nuvarande licens mot vårt kundregister

Du ser dina licensförändringar under fliken med samma namn.

Obs: Välj inte ”Starta nedladdning” då denna hämtar en ev ny version (läs mer längre ner för programuppdatering). När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad. Stäng fönstret. Klart!

 

Uppdatering av befintligt Säljstöd

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera programmet” för att ladda ner en ny version. Klicka nu på ”Sök uppdateringar”. När sökningen är klar klickar du på ”Starta nedladdning”

När detta är klart får du starta om programmet för att programmet ska bli installerad. Är ni flera på kontoret behöver samtliga vara urloggade ur Capitex Säljstöd för att uppdatering skall ske.

 

Uppdatering av ny modul i Säljstöd

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera Capitex Säljstöd” för att ladda ner en ny licens.

Klicka nu på fliken ”Sök uppdateringar” till vänster om Licenförändringar. Välj sedan knappen ”Sök uppdateringar#  När sökningen är klar klickar du på ”Starta nedladdning”.

När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad
Efter omstarten bör ni först köra en ny Programuppdatering via Internet för att se till att hämta hem eventuella programfilerna till den modul ni hämtat licensfilen för

Starta därefter åter om Vitec Säljstöd.

Nu är det dags att gå igenom vilka användare som har rätt att köra vilka moduler i VitecSäljstöd. Användarna hittar du via menyn Listor, Övriga listor samt Användare med uppgifter för Systemansvarig. Observerar att ni måste vara inloggade som användare SYSTEM eller en användare med Systemrättigheter för att kunna se menyalternativet. Öppna upp den användare som skall kunna köra den nya modulen och se till att ett kryss finns för modulen som avses.

Uppdatering av ny användare

Logga in i Säljstöd. För att kunna hämta hem uppdateringen behöver du vara inloggad med systemrättigheter
Klicka på menyn ”Verktyg”, välj ”Uppdatera Capitex Säljstöd” för att ladda ner en ny licens. Välj inte ”Starta nedladdning” då denna hämtar en ev ny version

När detta är klart får du starta om programmet för att licensen ska bli installerad
Nu är det dags att lägga upp den nya användaren  i Vitec Säljstöd. Inställningar för användarna hittar du via menyn Listor, Övriga listor samt Användare med uppgifter för Systemansvarig.Observerar att ni måste vara inloggade som användare SYSTEM eller enanvändare med Systemrättigheter för att kunna se menyalternativet
Tryck nu på knappen för ”Ny användare/kontaktperson”.

 

TipsLäs mer här hur du lägger upp en ny användare

 

 

 

 

 

maj 102012
 

Vid uppstart av Vitec Säljstöd kontrolleras automatiskt om antal tillåtna licenser stämmer med antal licenser som är utdelade. Om fördelade licenser är fler än antalet inköpta licenser visas information om detta. Efter varje modul visas först antal fördelade licenser. Inom ( ) visas hur många licenser som är inköpta. Samtliga användare kommer att få upp informationen.

När du startat Säljstöd finns under menyn ’Verktyg’ och ’Fördela modullicenser till användarna…’. Omfördelning kan förutom vid uppstart ske här.

Bakgrund:

I listan till vänster visas de moduler där antal användare inte stämmer med antalet inköpta licenser. Det är dessa moduler som kräver en aktiv handling. Dialogrutan ’Fördelning av modullicenser’ kommer att visas vid uppstart tills du gjort en omfördelning.

Användare som har ’administratörsrättigheter’ i Vitec Säljstöd har möjlighet att omfördela modullicenserna.

Gör så här:

Markera en modul i listan till vänster. Vårt exempel visar ’Annonsmodul’. 12 st användare har denna modul aktiverad men licensen tillåter enbart 11 st.  Välj vilka 11 personer som i fortsättningen ska ha tillgång till modulen. Repetera ovanstående med övriga moduler i listan nedan.

När samtliga moduler är omfördelade tänds knappen ’OK’. Tryck på denna för att bekräfta.

Knappen ’Avbryt’ stänger dialogen vid denna uppstart men återkommer vid nästa, tills omfördelning har utförts.