jul 092015
 

urval listor

Om du gör ett urval i någon av de olika listorna eller matar in något i ett datumfält kan du använda något av nedanstående kommando istället för att skriva in ett fullständigt datum.

nu

idag

imorgon, i morgon

igår, i går

iövermorgon, i övermorgon

iförrgår, i förrgår

vecka xx

förra/nästa/denna vecka/n

förra/nästa/denna månad/en

förra/nästa/detta år/et

förra/nästa/detta kvartal

första/andra/tredje/fjärde/1:a/2:a/3:e/4:e/1a/2a/3e/4e/1/2/3/4 kvartalet

jan/januari/feb/februari/…/nov/november/dec/december

Första/sista jan/januari/feb/februari/…/nov/november/dec/december

nästa måndag/tisdag/…/söndag

datum eller något av ovanstående tom/t o m/till och med/till datum eller något av ovanstående

t.ex. 1:a kvartalet t o m 4:e kvartalet

+/- x dagar ger dagens datum +/- x dagar

+/- x dagar och y minuter ger dagens datum +/- x dagar + y minuter
När du ska göra urval i listorna kan du använda nedanstående kommandon förutom de som har beskrivits ovan när det gäller datum.

>                            större än

<                             mindre än

=                             lika med

>=                           större än och lika med

<=                           mindre än och lika med

<>                           skilt från

Till, t o m             mellan två olika summor

 

dec 052014
 

Nedanstående beskrivning visar hur du kan exporteras säljare och köpare till ett textdokument för vidare utskick i Outlook (eller till en extern part).

Gå till Listor -> CRM Kundvård –> Julkortslista

Klicka på ”fält”.

export_personer_01

Välj ”lägg till fält”.

Ny dyker en lång lista upp i listans högra del.

Skrolla ner lite i listan och du ser mappen ”Personer”, tryck på ”+” för att expandera ut denna.

export_personer_02

När du expanderat ut denna så hittar du fler alternativ.

export_personer_03

Expandera ut Köpare (eller säljare om det är dom du ska ha en lista för) som jag vill ha en lista för.

Då kommer du till fler alternativ som har med köparen och göra. Skrolla ner tills du hittar mappen ”E-postadress”, i detta exempel så har vi redan klickat på ”+” och ser då ”E-postadress” Dubbelklickar på fältet för att lägga till det i listan.

Nu finns fältet i listan.

För varje köpare i ditt system så finns det en rad i denna lista nu. Om det inte finns en e-post angiven på köparen så är det blankt i listan.

export_personer_04

Dubbelklickar man på en köpare så kommer du in på köparen på objektet och kan komplettera med uppgiften.

Nu är listan skapad. Dags att exportera denna till en textfil.

Du kan även spara listan för framtida bruk genom att klicka på ikonen Lista längst upp till vänster (inte menyn Lista utan knappen Lista). Välj ”Spara som” och skriv vad du vill kalla din lista. Listan finns nu sparad och är nåbar i framtiden via menyn Listor.

export_personer_05

Dags att exportera innehållet i listan. Välj att  markera alla och sedan väljer funktionsknappen ”Utför” och där väljer jag ”Exportera Listdata”

export_personer_06

En dialogruta för exporten presenteras. Klicka på ”Bläddra” för att bestämma var filen du namnger ska sparas någonstans på din dator.

export_personer_07

I exemplet nedan så har vi valt skrivbordet och namnger filen ”min_textfil”. Tryck på spara för slutföra inställningen.

export_personer_08

Har du gjort punkterna ovan ser du en adress i fältet där filen ligger när allt är klart och du ser även att ”Exportera-knappen” tänts upp.

Klicka ur allt utom ”E-postadress” i fältordning.

export_personer_09

Tryck nu på ”Exporter” för att starta exporten.

Att kopiera in exporten i ditt e-postprogram

Listan som skapas i din textfil kan du nu välja att öppna och markera allt i denna via Ctrl+a och sedan kopiera ctrl+c

export_personer_10

Öppna ditt e-postprogram, exempelvis Outlook och ställ dig på ”Till:” och klistra in alla e-post med Ctrl+v. Om du inte vill att mottagarna ska se varandra så välj ”Hemlig kopia” istället för ”Till”. Ditt e-postprogram kommer automatiskt känna av e-postadresserna.

export_personer_11

Alternativet till att klistra in e-postadresserna i ditt e-postprogram är att skicka hela exportfilen till en extern partner som sköter utskicken åt dig.

 

feb 132013
 

Urval och filter i Vitec Säljstöd

Från alla listor når du urvalsknappen på verktygsraden. Här finner du Urval, Filter och Avancerat urval. Urval använder du när du endast vill visa ett urval av posterna i dina listor.

Det finns flera slags urval antingen med eller utan Filter.

Genom att använda filter kan du välja att se bara dina egna poster, eller byta internt företag för att begränsa/utöka antalet poster i listan.

Vill du enbart se poster begränsade av t ex de som bor inom ett postnummerområde, väljer du Urval . Där kan du göra urval på samtliga fält som kan läggas till i listan.

Urval

Urval

 

Med hjälp av funktionen Urval kan du sortera ut poster efter bokstav eller siffror. Du använder fältet med texten Allt för att skriva in dina urvalskriterier. Skriv in den bokstav du vill göra urval på och tryck Enter eller Tab. Då får du upp de poster i listan som börjar på den bokstaven. Har du till exempel skrivit in bokstaven A i fältet för förnamn kommer endast de personer som har ett förnamn som börjar med bokstaven A att visas i listan. I ett numeriskt fält kan du också använda tecknen > (större än) och < (mindre än) samt <> (skilt från), för att få fram ett intervall på till exempel antal rum. Du kan också skriva urvalet i klartext som större än och mindre än. Du kan kombinera urval genom att skriva in urval i flera fält. T ex de med förnamn som börjar med A och som är födda senare än 1960. Skriv A i urvalsfältet under förnamn och >591231 i personnummerfältet.

Om du vill hitta t ex en person snabbt kan du skriva in början på namnet direkt när du öppnat en personlista. Säljstöd gör då en sökning i den kolumn som har första sorteringsordning. Öppnar du exempelvis en lista Alla personer så är sorteringsordningen efternamn. Skriver du in de första bokstäverna i efternamnet på den person du söker kommer den första som stämmer in på sökningen att markeras.

Fältet kan användas som listruta med alternativen Finns data och Finns inte data. Om du t ex står i fältet Mobiltelefon i en personlista och väljer Finns data kommer du att få en lista över alla personer som har ett mobiltelefonnummer registrerat. Om du väljer Finns inte data kommer du att få en lista över de personer som saknar mobiltelefonnummer. Låter du Allt stå kvar i fältet görs inget urval på mobiltelefonnummer. Du kan göra urval på alla fält som går att lägga till i listan.

Exempel på urval

Om du gör ett urval i någon av de olika listorna eller matar in något i ett datumfält kan du använda något av nedanstående kommando istället för att skriva in ett fullständigt datum.

nu
idag
imorgon, i morgon
igår, i går
iövermorgon, i övermorgon
iförrgår, i förrgår
vecka xx
förra/nästa/denna vecka/n
förra/nästa/denna månad/en
förra/nästa/detta år/et
förra/nästa/detta kvartal
första/1:a/1a/1 kvartalet t o m 4:e kvartalet
jan/januari
feb/februari
dec/december
första/sista jan/januari
första/sista dec/december
nästa måndag/tisdag/../söndag
datum tom/t o m/till och med/till (något av ovanstående)
+/- x dagar ger dagens datum +/- x dagar
+/- x dagar och y minuter ger dagens datum +/- x dagar + y minuter

När du ska göra urval i listorna kan du använda nedanstående kommandon förutom de som har beskrivits ovan när det gäller datum.

> större än
< mindre än
= lika med
>= större än och lika med <= mindre än och lika med <> skilt från
till
till och med

Filter

När du arbetar med en lista kan du välja vad som ska visas i listan med hjälp av ett filter. Detta filter innebär att du väljer Ägare, Status och Tillhörighet. På detta sätt kan du välja att arbeta med listor som endast innehåller egna kunder eller objekt.

Vid varje rubrik finns en listruta med alternativ. Under fältet Ägare kan du välja att bara visa dina egna poster i listan. Alternativet är att du ser Alla användares poster.

Under Status kan du välja att visa dina aktiva eller inaktiva poster i listan. Väljer du inaktiva är det dina arkiverade och klarmarkerade poster du ser.

Under Tillhörighet kan du välja att visa alla poster, poster med tillhörighet till de interna företag som du som användare är kopplad till, eller poster som hör till ett annat internt företag.

Filter

Listorna i programmet är mycket kraftfulla och du har själv möjlighet att bestämma hur de ska se ut. Du kan välja sorteringsordning, vilka kolumner/fält som ska vara med och i vilken ordning kolumnerna ska visas. Du kan t ex göra ett urval på dem som bor inom ett visst postnummerområde och har viss inkomst och sedan spara listan. Du kan när som helst gå tillbaka till den sparade listan och få fram aktuellt urval. Du kan också skapa en genväg till listan i navigationen för att snabbt kunna nå den utan att använda menyerna.

jun 142012
 

Fråga: Går det att söka på fakturanummer på fakturor som jag skapat och sparat i Säljstöd?

Svar: Välj menyn ”Listor” och sedan ”Övriga listor”. Här finns en lista för fakturor. I denna kan man göra ett urval på ett fakturanummer.