dec 122017
 

Publicera en Gård på Hemnet från Vitec Säljstöd

Hemnet har gått ut med nedanstående information.

Gård Hemnet

Klicka på bild för större exemplar

För att en gård skall få kod 330 Gård utan bruk behöver objektet läggas upp som ett Lantbruk och någon av inriktningarna skall vara:

 • Fritid
 • Hästgård
 • Övrig

maj 252016
 

Användarbild

För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Säljstöd.

I användarkortet, som du kan nå genom att klicka på ”Hjälp” – ”Om Vitec Säljstöd…” och sedan på ditt namn vid ”Inloggad användare”, hittar du platsen för användarbild under ”Internetuppgifter” och sedan ”Bilder”.

mäklarbild

Klicka på bilden för större variant

Det går att hämta flera bilder hit för olika ändamål så det du behöver tänka på när det gäller bild till nätbeskrivningen är att bildkategori ska vara ” Porträtt” och att kryssrutan ”Till internet” ska vara markerad.

Kontrollera på sidan ”Användaruppgifter” att Ska visas på Internet/Visitkort är ibockat.

mäklarbild

Klicka på bilden för större version

Du måste göra en marknadsplatsöverföring så att bilden blir åtkomlig via internet.

aug 292014
 

Starka lösenord i Vitec SäljstödStarka lösenord i Vitec Säljstöd

Viktigt om Lösenord

För att använda tjänsten fastighetsutdrag krävs ett lösenord. Likaså för tjänsterna Överföringsstatus, Utdragsrapport för fastighetsutdrag, Leveransrapport för sms, Vitec App, Beslutsstöd och Driftservice.

Från denna version kräver vi ett s k ”starkt lösenord” för dig som inte har ett lösenord i din användarprofil. Saknas lösenord när du ska använda någon av ovanstående tjänster visas en informationsruta med text vad som gäller. Väljer du att svara Ja på frågan om du vill ange ett lösenord, visas en dialogruta där du kan ange detta.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Du anger lösenordet två gånger för att säkerställa att du skrivit rätt. Krav är att lösenordet ska vara;

 • Minst åtta tecken långt
 • Innehålla tecken från tre av följande fyra teckengrupper
 1. Versaler
 2. Gemener
 3. Siffror
 4. Specialtecken (övriga).

När du loggar in i Säljstöd känner programmet av om du har ett ”nytt” lösenord eller ett ”gammalt” (från en tidigare version). Är det ett gammalt lösenord, krävs inte ”starkt lösenord” d v s vi gör inte någon skillnad på gemener och versaler. Är det ett nytt lösenord (registrerat i version 6.7b eller senare) måste lösenordet anges exakt som det gjordes när det registrerades.

I användarkortet har textboxen för lösenord ersatts av en knapp. För att ange/byta lösenord klickar du alltså på knappen. Du får då upp samma dialogruta som visas då du väljer att ange lösenord i samband med att du t ex ska göra ett fastighetsutdrag. Men om du byter lösenord, måste du först ange ditt gamla lösenord först. Detta för att försvåra för en annan användare att byta ditt lösenord.

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Starka lösenord i Vitec Säljstöd

Dialogrutan som visas vid uppstart då du har licens för ”Appen” och inte har ett lösenord har kompletterats med en text som beskriver vilka regler som numera gäller för lösenord, d v s minst åtta tecken osv.

sep 032013
 

Överföringsstatus marknadsplatser

Vitec kundservice få en hel del samtal/e-post med frågor av typ ”mitt objekt syns inte på Hemnet”, och ”är objektet raderat nu”. Denna information kan du som användare själv söka fram direkt i Vitec Säljstöd. I de fall Hemnet support behöver ett ”ID” för att kunna felsöka finns detta att utläsa här.

I Vitec Säljstöd finns en ”spårningsfunktion” för att se vilken status ett objekt har på nätet. Denna funktion når du via vyn ”Alla objekt – Översikt”:

Överföringsstatus marknadsplatser

För att komma åt funktionen krävs att du på din Vitec Säljstödsinloggning har ett lösenord. Det anger du enklast via menyn Hjälp – Om Vitec Säljstöd – och sedan klicka på ditt namn och sedan ange lösenord enligt bilden nedan:

Överföringsstatus marknadsplatser

 

Genom att markera ett objekt i listan till vänster och välja fliken ”Överföringsstatus” kopplas Vitec Säljstöd upp mot Vitecs servrar för att visa status i realtid. Informationen visas för de marknadsplatser som kan väljas i licensen. Nedanstående bild visar hur HemnetID kan hittas:

overfaringsstatus_id

I exemplet ovan kan vi se att objektet raderades från Hemnet samt datum för åtgärden. Det skall heller inte visas på Blocket Mäklare och/eller HittaHem.se då dessa val inte gjorts på objektets sida ”Internetuppgifter”.

I nedanstående exempel har något inte fungerat vid överföringen. Överföringen till Blocket Mäklare gav ett felmeddelande. Under Kontaktuppgifter vid fel finns uppgifter om lämpliga åtgärder om objektet trots flera försök (testa alltid att försöka igen) inte publiceras:

Överföringsstatus marknadsplatser

 

maj 162013
 

Kom i gång med Blocket via Vitec Säljstöd

Vitec Säljstöd har en koppling till Blocket Bostad, http://www.blocket.se/bostad/saljes

För att få tillgång till funktionen att skicka objekt från Vitec Säljstöd behövs en licensförändring.

Gör så här:

 1. Ta kontakt med Blocket och beställ tjänsten.
  OBS: Glöm inte att skicka din företagslogotype till Blocket. Överförs ej från Säljstöd.
 2. Vitec kundservice få ett meddelande att ett avtal är klart
 3. Vitec kundservice aktiverar licensförändringen
 4. Mäklarkontoret informeras via e-post att allt är klart

Nu är det dags att uppdatera ditt Vitec Säljstöd för att hämta ner den nya licensen:
Så här uppdaterar du Vitec Säljstöd

Startar om Säljstöd efter uppdateringen.

Gå till menyn ”Inställningar”, ”Systeminformation” och ”Licensinformation”. Här skall nu Blocket Mäklare finnas med:

Blocket

Öppna ett objekt och gå till sidan ”Internetuppgifter. Här finns nu den nya marknadsplatsen med som ett alternativ:

Blocket

Observerar att du måste välja marknadsplatsen på respektive objekt som du vill annonsera.

Ställ in Blocket som marknadsplats på nya objekt

Om marknadsplatsen skall vara grundinställt på objektets sida ”Internetuppgifter” vid nyuppläggning av objekt bör detta ställas in.

Välj menyn ”Inställningar”, ”Gemensamma inställningar”, ”Internet” och ”Marknadsplatsöverföring”. Välj en objektkategori och välj Blocket Mäklare under överföring:

Blocket

Observerar att ovanstående inställning är gemensam för samtliga på kontoret. Valet ovan påverkar nyupplagda objekt, inte de som redan finns i Vitec Säljstöd när inställningen utförs.

Tips

Objekt som överförs visas efter en viss fördröjning. Ibland kan denna fördröjning vara några timmar.

jan 072013
 

Slutpris på Hemnet, hur fungerar det?

Hemnet vidareutvecklar prisstatistik och som ett led i detta har man infört begreppet slutpris. Hemnets mål är att skapa ett attraktivt innehåll i form av aktuell och heltäckande slutprisstatistik vad gäller objektslag villa, bostadsrätt och fritidshus. Mäklare som förmedlar slutpris får i utbyte kundleads. Om du vill att slutpris ska överföras till Hemnet kryssar du i rutan ”För över slutpris till Hemnet”.

För att kunna visa slutpriser och få kundkontakter krävs att mäklarföretaget har ett samarbetsavtal kring detta med Hemnet. För mer information om slutprissamarbetet, kontakta Sofia Dalmalm på e-postadressen sofia@hemnet.se

Inställningen i Vitec Säljstöd finns under menyn ”Inställningar”, ”Gemensamma inställningar”, ”Internet” och ”Hemnet – slutpris”. Standardinställningen i Vitec Säljstöd är att inte föra över slutpris.

Slutpris på Hemnet

När inställningen om slutpris till Hemnet är aktiverat öppnas ytterligare ett val upp inne på objektet och sidan ”Internetuppgifter”. Detta val bockas i när objektet är sålt och Säljare och köpare godkänner att slutpris visas publikt.

Slutpris på Hemnet

Inställningen för slutpris förs över automatiskt via en bakgrundsprocess.

Har du som användare kopplingar till flera interna företag behövs ytterligare en inställning. Om denna inte ställs in kommer enbart slutpris för ditt huvudföretag att föras över.

Tillhör du flera interna företag, glöm inte en extra inställning

Välj menyn ”Inställningar”, ”Egna inställningar”, ”Internet”, ”Överföring till Vitec Beslutsstöd”

slutpris_hemnet_flera_foretag

Sätt en bock vid ”Överför statistik för objekt som har tillhörighet…”

 

dec 052012
 

Hur gör man gör att byta e-postadress i Vitec Säljstöd?

E-postadressen finns på användarens användarkort. E-postadressen som finns här fungerar även som inloggning till Vitec App samt visas på objektbeskrivningen på marknadsplatserna.

 

Välj menyn ”Hjälp” och ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på namnet på den inloggade användaren

Användarens användarkort öppnas. Korrigerar raden för e-postadress

Stäng kortet med krysset uppe i högra hörnet och förändringen är sparad. Starta om Säljstöd.

Nästa gång du gör en marknadsplatsöverföring uppdateras objekten på marknadsplatserna samt inloggningen i Vitec Appen.