mar 222016
 

Om ett objekt med status ”Under intag” inte kommer ut på nätet/marknadsplatserna/partnerkoppling finns några punkter som bör kontrolleras.question-mark-1019993_640

Har objektet en huvudhandläggare?

huvudhandlaggare160322
Har objektet visa eller visa inte på internetuppgifter?Är objektet arkiverat eller inte?

Har objektet ett internt företag med huvudtillhörighet, Ja?

Kontrollera sedan inställningar för marknadsplatsöverföringen:

marknadsplatsoverforing_inst_160322

 

 

 

mar 082016
 

stoppquestion-mark-1019993_640Vitec produktsupport får mycket frågor om inmatning och beräkning i likvidavräkningen. Nedan kommer lite tips som kan vara bra att du kontrollerar innan du kontaktar oss.

 

Försäljning föregående år, tillträde detta år (under Ekonomi)

Glöm inte att gå in på ”Ekonomi” på objektet för att uppdatera objektet med korrekta uppgifter. Det räcker att gå in på sidan och sedan gå vidare.

likvidavr_06

Finns ett värdeår inmatat på objektet (under Ekonomi)?

likvidavr_01

Kommunal avgift/fastighetsskatt (under Ekonomi)

likvidavr_02

De första fem åren (räknat på det du matat in under värdeår) förekommer ingen avgift/fastighetsskatt. År 5 till 10 är det halv avgift/fastighetsskstt. Efter 10 år full avgift. För mer information om skattesatser för olika objektkategorier, se www.nyckelfakta.se

Finns ett tillträdesdatum på objektet (under Kontrakt/tillträde)?

likvidavr_03

Handpenningen deponerad

likvidavr_04

Bocka inte ur ”Deponerad hos mäklaren” när handpenningen är utbetald!

likvidavr_05

Två och tresidig likvidavräkning (Blankett Likvidavräkning)

likvidavr_07

Välj mellan två och tresidig likvidavräkning längst upp i blanketten. Här kan du även ställa in om ören skall användas/avrundas.

Fördelning av handpenning mellan säljare och mäklare (provision)

likvidavr_08

Fördelningen sker ej automatiskt, denna behöver du göra själv.

Övrigt som säljaren skall betala eller erhålla från köparen

likvidavr_09

Detta matas in under Övrigt.

 

nov 062014
 

Fråga:

Jag vill byta telefonnummer i Vitec Säljstöd, på företagets uppgifter eller/och för en användare.

 


Svar:

För företaget

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för företaget

byta_telefonnummer_1

Uppdatera telefonnummer till företaget och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_2

För användaren

Välj menyn ”Inställningar”

Välj ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på det länken för den inloggade användaren

byta_telefonnummer_3

Uppdatera telefonnummer för den inloggade användaren och stäng fönstret för att spara

byta_telefonnummer_4

 

 

dec 052012
 

Hur gör man gör att byta e-postadress i Vitec Säljstöd?

E-postadressen finns på användarens användarkort. E-postadressen som finns här fungerar även som inloggning till Vitec App samt visas på objektbeskrivningen på marknadsplatserna.

 

Välj menyn ”Hjälp” och ”Om Vitec Säljstöd”

Klicka på namnet på den inloggade användaren

Användarens användarkort öppnas. Korrigerar raden för e-postadress

Stäng kortet med krysset uppe i högra hörnet och förändringen är sparad. Starta om Säljstöd.

Nästa gång du gör en marknadsplatsöverföring uppdateras objekten på marknadsplatserna samt inloggningen i Vitec Appen.

okt 182012
 

Du har väl inte missat menyn ”Hjälp” i Vitec Säljstöd? Där finns ett antal viktiga funktioner som du kan ha nytta av.

Vi vill lyfta fram några av funktionerna.

Begär fjärrhjälp startar ett fjärrstyrningsprogram som gör det möjligt att dela ut din skärm till Vitecs kundservice. Genom att läsa upp koden som visas kan kundservice se ditt Vitec Säljstöd och utbilda eller felsöka.

Nyheter i denna programversion visar vad som är förändrat i installerad version. Versionsnyheterna visas vid installation men här kan alla användare och inte enbart den som installera se vad som är nytt.

Testa bandbredd är ett prestandatest för att se vilken hastighet ditt Vitec Säljstöd har mot er egen server. Ett enkelt sätt att testa det interna nätverket på kontoret. Används även av kundervice för att undersöka frågor av typen ”det går segt”.

Om Vitec Säljstöd är ett sätt att snabbt kunna nå den inloggade användarens inställningar samt företagsinställningar. Klicka på ditt namn eller företagsnamn för att kunna visa och ändra.

jun 202012
 

Capitex kan inte kommunicera med Outlook Express. Varken Microsoft eller vi har något integrationsmöjlighet till det programmet. Outlook Express är ett ”Budget” program som är gratis och är nästan uteslutande till för att ta emot och skicka e-post ifrån programmet. För att Vitec Säljstöd ska kunna interagera måste du ha riktiga Outlook som kommer med Officepaketet, annars måste du ställa in säljstödet att skicka e-post via SMTP server istället.

För att ändra om du vill skicka via Microsoft Outlook eller via en SMTP server för dig själv behövs inte några speciella rättigheter men om du ska göra det för andra användare måste du ha systemrättigheter i säljstödet. Följ nedanstående instruktioner för hur du ska gå tillväga.

1. Klicka på menyn ”Listor -> Övriga listor -> Användare med telefonnr och e-postadress”

2. Dubbelklicka på användaren som du vill ändra inställningen för (Se blåmarkerad rad i bilden nedan)

3. Då användarkortet har öppnats upp ska du klicka på E-postutskick

4. För att skicka med Microsoft Outlook (Microsoft Outlook Express stöds inte av integrationen) behöver du inte göra någonting om det ser ut som i bilden ovan. Om du inte har Microsoft Outlook måste du ställa in en SMTP-server (SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol) för att kunna skicka e-post från Capitex Säljstöd följ nedanstående steg:

 

* 1. Klicka på knappen ”Capitex SMTP Klient”
* 2. Skriv in adressen till din internetleverantörs SMTP-server, det är den server som du ansluter mot då du skickar e-post, inte den som du hämtar e-post från
* 3. Ange vilken port som datorn ska ansluta på (Normalt sett är det port 25 men kontrollera detta med din internetleverantör för att säkerställa det)
* 4. Vissa internetleverantörer kräver att man anger användarnamn, normalt sett är det samma användarnamn som då du tar emot e-post
* 5. Om Internetleverantören kräver användarnamn så kräver de också ett lösenord, detta är normalt sett samma lösenord som då du tar emot e-post

Vissa internetleverantörer kräver en krypterad förbindelse då du skickar e-post. Om din leverantör gör det måste du kryssa i ”Säker anslutning” annars kommer inte e-postbrevet att kunna skickas.

* 6. Stäng användarkortet så sparas informationen du nyss fyllt i

Se bild nedan för en illustration över var du ska fylla i de olika uppgifterna

5. Du kan prova att skicka ett e-postbrev till dig själv för att kontrollera att det fungerar genom att klicka på menyn ”Arkiv -> Ny -> Övrigt -> E-post..”

6. Fyll i din e-postadress i fältet ”Till”, skriv sedan ett ämne och eventuellt någon text i meddelandet. Om du inte gör det finns risken att ditt e-postprogram eller antivirusprogram markerar e-postbrevet som skräppost, vilket gör att det inte hamnar i din inkorg i ditt e-postprogram.

7. Om programmet inte kan skicka e-postbrevet kommer du att få upp en dialogruta enligt nedan, klicka då på knappen ”Visa information”

I nedanstående fall så är någon uppgift fel ifylld. Kontrollera då uppgifterna enligt steg 4 i denna guiden

Att programmet misslyckades med att skicka e-postbrevet syns också längst ner till höger i programmet bredvid kundnumret och illustreras med ett kuvert och en gul triangel med ett svart utropstecken i

Om det inte går att ställa in inställningarna

Om alla fält är utgråade enligt bilden nedan så är det inställt i Systeminställningar -> Outlookintegrering att alla användare ska skicka via Outlook. Man måste då ta bort bocken (se bild 2) och spara inställningen. Om man har ett användarregisterkort öppet så måste man stänga det och öppna det på nytt för att fälten ska vara upplåsta.

jun 142012
 

1. Högerklicka på objektet som du vill marknadsföra som ytterligare kategori eller som du vill byta kategori på, välj där ”Utför” och sedan ”Byte av objektkategori”

2. Välj mellan ”Jag vill marknadsföra objektet som ytterligare en kategori” och ”Jag har registrerat objektet fel och vill byta kategori” överst i dialogrutan som öppnades.

3. Välj vilken objektkategori du vill byta till, till exempel mellan villa och fritidshus eller bostadsrättslägenhet och villa.

Observera: Om du byter mellan ett objekt som överlåtes och ett objekt som är en äganderätt, arrenderätt, andelsrätt eller tomträtt, måste du ange vilken upplåtelseform det nya objektet ska ha. Om du däremot byter mellan till exempel en tomt och en villa så kommer det nya objektet att ha samma upplåtelseform som originalobjektet.

4. Läs igenom texten ”Att tänka på” om du är osäker på vad som kommer att hända, klicka därefter på ”OK” om du vill skapa ett nytt objekt eller ”Avbryt” för att avbryta. Inget nytt objekt kommer då att skapas och du kommer tillbaka till listan med objekt då dialogrutan har försvunnit.

5. Om du klickade på ”OK” har nu en kopia av objektet skapats med din valda objektkategori, det nya objektets objektkort kommer då att öppnas upp. Gå igenom och kontrollera så att alla uppgifter har kopierats rätt.

Observera: Information som inte är gemensam hos båda objektkategorierna kommer inte att kopieras, detta gäller speciellt om du till exempel vill marknadsföra ett lantbruk eller en näringsfastighet som någon annan objekttyp. Information som till exempel månadsavgift på en lägenhet kommer inte heller att kopieras till en villa då de uppgifterna inte går att mata in på en villa.

6. Nu kommer du att ha två objekt i listan (se bild 3). Kom ihåg att avmarkera originalobjekt för överföring till internet om du byter kategori för att du registrerat objektet fel. Om du marknadsför ett objekt som ytterligare en kategori bör du enbart jobba med dokument på originalobjektet för att inte riskera att blanda ihop dem. Om du gör ändringar på ett av objekten måste du även göra samma förändring på det andra objektet om du vill att de ska återspegla samma information.

jun 132012
 

Fråga: Var finns information för nybörjare i Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare?

Svar: Det finns ett kom-i-gång häfte för Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare med information om det vanligaste funktionerna. För mer information se I Vitec Säljstöd under menyn ”Länkar”,  ”Dokument” och ”Kom i gång”.