nov 062013
 

Antal tecken per SMS

Om texten överstiger 160 tecken, t ex 170 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 153 tecken och i den andra delen blir det 17 tecken. Förändring gällande SMSInnehåller sms:et exakt 160 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms.

Ovanstående gäller i normalfallet.

Använder du specialtecken i sms:et, t ex ½, ¼, ¾, ² och ³, så får man bara plats med 70 tecken per sms. Om texten överstiger 70 tecken, t ex 80 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 67  tecken och i den andra delen blir det 13 tecken. Innehåller sms:et exakt 70 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Anledningen till detta är att det krävs en annan teckenuppsättning för att skicka specialtecken som tar mer utrymme.

Tidigare stoppades sms med specialtecken men vi har sett i våra loggar att det används rätt så frekvent och har därför tagit bort spärren.

feb 132013
 

Faktura till företag

Om du har licens för fler än ett internt företag måste du välja ett av dem i listan som är överst i detta sms-fönster. Det är på detta sätt som Vitec identifierar vilket företag som ska debiteras för sms:et.

Det går inte att skicka SMS om du inte tillhör något internt företag.

Mottagare

Skriv in det telefonnummer som du vill skicka SMS till. Är det fler än ett nummer så separera dem med ett semikolon (;). Det går också att dra in en eller flera person/er eller användare från exempelvis en lista till mottagarefältet. Har de ett mobiltelefonnummer visas detta i mottagarefältet. Alla mobilnummer formateras så att mellanslag och bindestreck tas bort.

Exempel: 070-123 456 skickas som 4670123456, +4670-123 456 skickas som 4670123456, 0047-70 123 456 skickas om 4770123456.

Antal tecken per SMS

Om texten överstiger 160 tecken, t ex 170 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 153 tecken och i den andra delen blir det 17 tecken. Innehåller sms:et exakt 160 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms.

Ovanstående gäller i normalfallet.

Använder du specialtecken i sms:et, t ex ½, ¼, ¾, ² och ³, så får man bara plats med 70 tecken per sms. Om texten överstiger 70 tecken, t ex 80 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 67  tecken och i den andra delen blir det 13 tecken. Innehåller sms:et exakt 70 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Anledningen till detta är att det krävs en annan teckenuppsättning för att skicka specialtecken som tar mer utrymme.

Spara SMS-meddelande

Du kan spara dina meddelanden genom att välja spara/spara som på knappen till höger om meddelandet. Du sparar då texten som en mall och kan när som helst plocka fram den och använda den igen. Om du sparar under egna mallar kan endast du se den. Sparar du under gemensamma kan alla se mallen. Det krävs att du har administratörsrättigheter för att du ska kunna spara gemensamt för alla. Om du vill ändra texten väljer du ordna SMS-mallar.

Avsändare

Har du som användare ett mobiltelefonnummer inlagt på ditt användarkort kommer det upp som standard. Det går också att skriva in en text, max 11 tecken (åäö ersätts med a eller o), eller ett annat nummer, max 16 tecken. Du kan även lämna fältet tomt om du så önskar.

Att svara på ett SMS skickat från Vitec Säljstöd

För de flesta mottagare fungerar det utmärkt att svara på ett SMS. Det kan dock vara problem att svara på ett meddelande skickat från Vitec Säljstöd. Den leverantör som Vitec använder ändrar avsändarens nummer och lägger till +46 även om avsändarnumret var inmatat som t ex 070-123456. Detta kan visas för vissa mottagare (beroende på telefonmodell) som 4670123456 (utan + eller 00). För att kunna svara behöver då mottagaren lägga till +, 00 eller byta ut 46 mot 0.

Arkivera skickade SMS-meddelande

Om du valde SMS-meddelanden från verktygsmenyn kan du välja att spara meddelandet som ett nytt SMS. Informationen sparas i ditt register när du skickar meddelandet.

Skicka SMS

Det går inte att skicka iväg SMS:et innan du har skrivit in en mottagare eller fyllt i något meddelande. Mottagarens mobilnummer måste överstiga 4 siffror.

När du klickat på knappen för skicka SMS, skickar Säljstöd en förfrågan till Vitec licensdatabas för kontroll av licenserna. Är det OK där, så skickar servern iväg SMS:et.

Servern skickar tillbaka ett svar till Säljstöd med information på hur det gått med sändningen. Om fel uppstått, så visas en dialogruta som förklarar vad felet berodde på, annars står det bara SMS skickat.

Fakturainformation

Här kan du se exakt hur många meddelanden som du och ditt företag har skickat. Se vidare hjälpen för fakturainformation

 

 Tagged with:
sep 072012
 

Nu har du möjlighet att automatiskt kunna skicka statistik via sms till säljaren. Han/hon får då enkelt reda på hur många gånger det aktuella objektet visats på internet under föregående vecka. Exempel: ”Husgatan 1 visades på internet 1012 gånger under vecka 24. Vänliga hälsningar Kalle Mäklare”.  Hur får jag tjänsten? Grundtjänsten är gratis, det enda som tillkommer är din vanliga avgift för sms. Det enda du behöver göra är att ändra en del inställningar i ditt säljstöd.

Inställningar

Tjänsten kan aktiveras på olika nivåer. Dels generellt och dels per objekt. Den generella inställningen görs under: Menyn ”Inställningar”, ”Gemensamma inställningar”, ”Internet”, ”Statistik till säljaren via sms”:

2013-03-22 13-45-26

Här väljer du dels att aktivera tjänsten generellt och dels vilka statusar objekten ska ha för att sms ska skickas till säljarna. (Observera att om du kör i en miljö med flera företag i licensen kan du nå motsvarande inställning under Företagsinställningar.)

På enskilda objekt väljer du att aktivera/inaktivera tjänsten på fliken Internetuppgifter under avsnittet meddelanden. Kryssa i rutan Skicka statistik till säljaren via sms varje vecka. Tänk på att om tjänsten inte är aktiverad i den generella inställningen, är kryssrutan på objektet inaktiverad och kan inte ändras.

2013-03-22 14-57-04

På samma sätt kan du ställa in funktionen för nya objekt. Kryssa för om du vill att dessa ska skicka statistik till säljaren eller inte:

2013-03-22 15-02-40

Så här fungerar utskicket

Informationen som ligger till grund för tjänsten är samma statistik som du ser under statistikfliken på snabbgranskningen. Utskicken sker automatiskt en gång per vecka.

Alla säljare får ett SMS förutsatt att de har ett giltigt registrerat mobiltelefonnummer och att objektet de säljer har funktionen aktiverad.

För att tjänsten ska fungera krävs det att minst en inloggad användare per internt företag ska vara inloggad i Vitec Säljstöd, mellan klockan 10:00 och 20:00, en dag i veckan