okt 122016
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2016-10-10

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 7.7

 • Anpassningar har gjorts med anledning av implementering av kommersiella fastigheter i Express
 • I denna version har det arbetats med prestandaoptimering genom att en rad bakomliggande SQL-frågor har skrivits om vid både hämtning av information till listor, urval som rättigheter m m.

 

 

maj 252016
 

Kan ej logga in Vitec Säljstöd (Cant find c:\User\) samt x antal fel på diverse chillifiler18_4_2013_11_40_4196_Dot_net

Bakgrund

Ibland händer det att Vitec Säljstöd Office inte startar av olika anledningar. En av anledningarna är när man får ett fel som lyder Cant find c:\User\(Användare), samt klagar på flera chili filer i olika benämningar. Detta fel beror på att det finns en fil som inte kan registreras i Windowsfunktionen .NET. Ominstallation av Säljstöd Office kommer inte fungera. Inte heller installation till annan plats/mapp.

Lösning

Lösningen är att lägga in en fil manuellt på rätt plats. Är du inte bekant med hur man kopierar filer i utforskaren, ta hjälp av din tekniker.

 • Gå in i din installationsmapp för Säljstöd Office. Ligger oftast under.
  • C:\Program Files (x86)\Vitec
   eller
  • C:\Program Files (x86)\Capitex

Alternativt den mapp som du valde vid den nya installationen om någon ändring gjordes. Det går även att hitta till mappen genom att högerklicka på Säljstöds ikonen på skrivbordet, välj ”Egenskaper” och klicka på knappen ”Öppna filsökväg” under fliken ”Genväg” som borde vara vald som standard.

 • Nu skall du klicka dig vidare till mappen ”Program” Där efter nästa mapp som heter ”Runtime” Nu bör du befinna dig här (ev Capitex istället för Vitec). C:\Program Files (x86)\Vitec\Program\Runtime
 • Leta reda på filen ” regtlibv12.exe”. Högerklicka på denna fil och välj ”Kopiera”
 • Gå nu till Windowsmappen och Microsoft.NET Framework mapparna. Du hittar dom här:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\

Vi skall klistra in filen i båda mapparna. Om vi börjar med C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\ så finns det flera versioner av Microsoft.NET. I skrivandets stund så är det version 4 som gäller. Men kan komma att ändras i framtida uppdateringar. Gå in i mappen v4.x.xxxx Sifforna efter v4. Kan komma att ändras.

dotnet_1_160525

Gå in i mappen

dotnet_2_160525

 • Högerklicka på valfritt ställe där det är fritt. Dvs. inte på någon mapp eller fil och välj ”klistra in”. Nu finns filen ”reglibv12.exe” med i denna mapp.
 • Nu backar vi tillbaka i katalogstrukturen och gör likadant för den andra mappen C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 (i skrivandets stund). ”Samma utförande som ovan
 • Starta nu Säljstöd Office så kommer filerna att registreras på i vanlig ordning.
dec 222015
 

Vitec har tidigare använt en certifikat utfärdat på Capitex AB. Detta är nu utbytt till ett certifikat utfärdat på Vitec Software Group AB. Nya certifikat kan ge ett varningsmeddelande när de 1450809754_icon-137-document-certificateinstalleras. Allt eftersom certifikatet installeras uppfattas det som säkert och varningen kommer att upphöra.

Installera du Vitec Säljstöd Office i driftmiljö/molnet/komplett kan varningen se ut så här (exempel från webbläsaren Chrome):

certifika01

Välj pilen efter ordet ”Kasta” och välj Behåll filen.

I webbläsaren Internet Explorer kan man vara tvungen att lägga till http://*.vitec.net som en ”trusted” site. Hör med din lokala tekniker om du är osäker.

Så här ser det nya certifikatet ut:

certifika02

 

dec 162015
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2015-12-16

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

  • Köpekontrakt/överlåtelseavtal. Rättning har gjorts av att det stod objektbeskrivning i ny funktion bifoga filer. Detta uppkom endast i sparade kontrakt/överlåtelseavtal och var inget som skrevs ut.
  • Budgivning-inställning. Rättning har gjorts av att krysset vill inte ha info om bud inte togs hänsyn till om man i nya inställningar skrev att alla budgivare ska ha sms.
 • Söker på person finns nu i Express
sep 232015
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2015-09-23

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

 • Branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal. Textjusteringar har gjorts i dessa dokument.
 • Mäklarjournal. Journal mäklarlagen har anpassats till Express.
 • Ny länk till mäklarhjälpen har lagts in samtidigt som länk till mäklarens lagbok tagits bort
 • Driftservice. Översyn har gjorts av dubblettsammanslagning.
 • Förmedlingsuppdrag-rutor för distansavtalslagen skrivs ut även om uppdragsgivare saknas.
 • Faktura förmedlingsprovision. Rättning har gjorts av beräkning för momspliktigt belopp när man valt tillägg som inte är momspliktiga.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd Office 7.3

Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd Office version 7.3pdf-64-64

aug 212015
 

Prestandaförbättring driftservice i Windows 10

Det finns en inställning i din dator som du kan kontrollera och som hos en del kunder förbättrat prestandan direkt. Detta bör samtliga våra komplettanvändare ställa in för att få en bättre användarupplevelse. Även om du använder en annan webbläsare som Chrome, Opera, Firefox  eller Safari så bör du göra denna prestandainställning.

Gör så här:

Har du Windows 7 eller Windows 8 / 8.1 klickar du här istället!

Öppna upp Microsofts nya webbläsare ”Edge

Edge

Gå in på valfri sida. Ex: www.google.se

Gå upp i högra hörnet till dom 3 prickarna.

edge2

Klicka på ”Öppna med Internet Explorer

edge3

 

I Internet Explorer, öppna menyn Verktyg och sedan på Internetalternativ.

Åtgärder vid långsam koppling Vitec Komplett

Välj fliken Anslutningar. Klicka på knappen LAN-inställningar.

Åtgärder vid långsam koppling Vitec Komplett

Avmarkera ”Automatisk identifiering av inställningar”.

Åtgärder vid långsam koppling Vitec Komplett

Bekräfta med OK

 

Att kontrollera själv

Om din anslutning mot Vitec Komplett/Driftsservice är långsamt/segt kan orsaken vara flera. En sämre uppkoppling till Internet, långa svarstider på din uppkoppling, andra slowprogram/bakgrundsprocesser som körs vid sidan om Vitec Säljstöd eller en hårt belastad server hos Vitec.

Börja med att kontrollera följande:

 1. Har du genomfört prestandainställningen som nämns i guiden nedan?
 2. Upplever hela kontoret att det går långsamt/är problem? Frågan behöver ringas in för att se om det är ett allmänt problem eller i din dator/uppkoppling
 3. Vilken anslutning sitter du/kontoret på? Ett bra sätt att kolla både sin hastighet ner och till internet är via www.bredbandskollen.se
 4. Om datorn är ansluten via trådlös anslutning (Wifi), testa att köra med en nätverkskabel. Det finns mycket som kan störa en wifi signal
 5. Är det i något speciellt moment som programmet känns långsamt? Kalender? Intag? Objektregistrering? Bilder? Vitec behöver denna uppgift för att kunna felsöka.
 6. Har Säljstöds körts på ett annat nätverk, exempelvis hemma. Är det samma resultat?

Ovanstående är frågor som Vitec kundservice kommer att ställa dig vid en eventuell felanmäl. För snabb hantering är det därför bra om du kan börja att testa ovanstående fem punkter innan du ta kontakt med Vitec kundservice.

maj 292015
 

Kom i gång med Vitec Onlineklient och optimera din upplevelse

Vitec Driftservice ger dig möjlighet att arbeta i Vitec Säljstöd Office med servern och databasen i molnet och ansluta mot Vitecs Onlineserver med hjälp av en lokal klient och en Internetuppkoppling.

För att komma igång med Vitec Driftservice ska du följa de steg som beskrivs i den här snabbguiden.

Innan du påbörjar installationen av Vitecs Onlineklient, kör Windows update för att säkerställa att du har uppdaterade Windowskomponenter. Är Windows inte uppdaterat kan det hända att installationen misslyckas och få göras om.

Gå till http://vsshostingclient.maklare.vitec.net från den dator du vill installera från

Klicka på ”Kör”

2015-05-29_13-44-35

Beroende på vilken webbläsare man använder så öppnas eller sparas filen på lite olika sätt. Efter filen är nedladdad, öppna den nedladdade filen.

I nästa läge kommer det upp varningsrutor (exemplet nedan är från Internet Explorer). Klicka på ”Kör/Run” alternativt ”Ja/Yes” tills rutan för klientinstallationen kommer upp.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_002

Fyll i kundnummer och Accessnyckel (som e-postats till kontaktpersonen på kontoret), klicka sedan på ”installera klient”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_004

Vill man installera programmet på en annan sökväg än den angivna, klicka då på den länkade sökvägen för att ändra installationssökväg. Vill du använda föreslagen sökväg tryck ”Installera klient” direkt.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_003

Vänta ett litet tag medan servern kontaktas för installation. Installationsprogrammet ansluter nu till servern.

Installationen startar. Vänta till installationen är klar. Tiden det kan ta beror på uppkopplingshastighet samt din datorns kapacitet.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_005

När installationen är klar, klicka på OK.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_006

Har du haft Vitec Säljstöd tidigare på din dator kan den nya installationen skrivit över din tidigare installation. Du har då två ikoner på skrivbordet. Den genväg som skall användas heter numer ”Vitec Säljstöd Office”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_007

 

Första uppstarten

När man startar programmet med den nya genvägen kommer man mötas av rutan nedan.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_008

När inloggningsrutan kommer upp, logga in med samma uppgifter som innan installationen.

Optimera din upplevelse av Onlineklienten

Om din anslutning mot Vitec Komplett/Driftsservice är långsamt/segt kan orsaken vara flera. En sämre uppkoppling till Internet, långa svarstider på din uppkoppling, andraslowprogram/bakgrundsprocesser som körs vid sidan om Vitec Säljstöd eller en hårt belastad server hos Vitec.

Vitec har skrivit ihop ett antal råd hur du själv på några minuter kan optimera din upplevelse av din nya Onlineklient. Ett av tipsen som bör kontrolleras/åtgärdas är att bocka ur en inställning i Internet Explorer (oavsett om du använder denna Webbläsare när du surfar). Denna inställning i Internet Explorer påverkar prestandan kraftigt negativt om den är ibockad.

Tips hur du optimerar hastigheten för Vitec Onlineklient

 

 

 

dec 122014
 

Vilken central server är jag inloggad på?

En del av Vitecs kunder kör en central lösning av Vitec Säljstöd. Det innebär att en driftpartner som DGC, Donator eller Atea sköter servern och att användaren har en Citrixklient för att koppla upp sig mot servern.

Några av de felmeddelande som kan uppkomma i Vitec Säljstöd kräver att i felsökningssyfte information om vilken server som du som kund är inloggad på. Detta går till på följande sätt:

Börja med att leta reda på programmet ”Citrix Receiver”. Den brukar finnas nere vid klockan.

citrix_rec_01

Högerklicka på Citrix Receiver och välj ”About”.

Välj ”Advanced” och ”Connection Center”

citrix_rec_02

Leta reda på programmet ”Vitec Säljstöd”. Ovanför programmet ser du vilken server du är ansluten till.

citrix_rec_03

Rapportera in till Vitec Kundservice vilken server som Säljstöd körs på.

Observerar att nästa gång du loggar in hos din driftspartner kan du eventuellt hamnar på en helt annan server. Vilken server du hamnar på kan ev styras av slumpen eller belastningen.

 

dec 012014
 

Versionshistorik Vitec Säljstöd 6.9a

Nyheter

 • Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare
  • Kapitalvinstberäkning. Justering har gjorts av blankett K2.
  • Express. Ändringar har gjorts i Säljstöd med anledning av visning och bud i Express. Läs gärna mer i nyhetsbrevet för 6.9 som finns under Hjälp.
Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9

pdf-64-64Nyhetsbrev för Vitec Säljstöd version 6.9

Publiceringsdatum: 2014-11-20