dec 192017
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2017-12-19

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 8.0c

 • Boendekalkylen är uppdaterad med nya basbelopp skiktgränser, fastighetsskatt för 2018
  • Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr
  • Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr
  • Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr
  • Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr
  • Fastighetsskatt ändras takbeloppet från 7 687 kr till 7 812 kr

Klicka på bilden för större exemplar

jan 302017
 

Nyheter

Publiceringsdatum: 2017-01-26

Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare 7.8

 • Kapitalvinstblanketter. Nya blanketter för inkomstår 2016 finns inlagda. Blanketterna genereras via en webservice.
 • Kommunalskattesatser, församlingar inlagda för 2017
 • Flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Nya belopp för 2017 är inlagda

 

Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 7.8

Nya församlingar och kommunalskattesatser

Församlingar och kommunalskattesatser har uppdaterats för 2017.

Information om församling – distrikt -lantmäteriutdrag

 

Vi har tidigare informerat om att folkbokföring av personer från 1 januari 2016 inte längre sker efter

Församling i Svenska kyrkan- utan efter belägenhetsadress, kommun och DISTRIKT.

 

Lantmäteriet har kvalitetssäkrat den församlingsindelning som gällde 31 december 1999 som underlag till den distriktsindelning som gäller från den 1 januari 2016.

Lantmäteriet levererar alltså inga församlingar utan Distrikt.

Detta får till följd att när du gör fastighetsutdrag kommer du inte att erhålla församling.

Om du inte känner till församlingen kan du för att få fram församling tömma postnumret och därefter klicka på postsymbolen. Församlingen är kopplad till kommunalskattesatsen.

Så här visas Distrikt i fastighetsutdraget

Kapitalvinst

Deklarationsblanketter för 2016 samt nya regler för Uppskov är inlagda. Beräkningsdelarna anropas via en webservice från Vitec Finans och Försäkring.

Se separat nyhetsbrev

Boendekalkyl

Bostadsbidrag

Riksdagen har fattat beslut om en lagändring för bostadsbidrag som innebär att inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs. Lagändringen kommer att börja gälla den 1 januari 2017.

Nya nivåer för inkomst från och med 1 januari 2017 är 63 500 kronor för någon av makarna (nuvarande gräns är 58 500 kronor) och för ensamstående med barn blir ny nivå för inkomst 127 000 kronor (nuvarande gräns är 117 000 kronor).

Egenavgifter

Egenavgifterna är uppdaterade för 2017.

 

Flerbarnstillägg

Ifrån januari 2017 har flerbarnstillägget ökat för det tredje barnet från 454 kr /månad till 580 kr/månad