maj 292015
 

Kom i gång med Vitec Onlineklient och optimera din upplevelse

Vitec Driftservice ger dig möjlighet att arbeta i Vitec Säljstöd Office med servern och databasen i molnet och ansluta mot Vitecs Onlineserver med hjälp av en lokal klient och en Internetuppkoppling.

För att komma igång med Vitec Driftservice ska du följa de steg som beskrivs i den här snabbguiden.

Innan du påbörjar installationen av Vitecs Onlineklient, kör Windows update för att säkerställa att du har uppdaterade Windowskomponenter. Är Windows inte uppdaterat kan det hända att installationen misslyckas och få göras om.

Gå till http://vsshostingclient.maklare.vitec.net från den dator du vill installera från

Klicka på ”Kör”

2015-05-29_13-44-35

Beroende på vilken webbläsare man använder så öppnas eller sparas filen på lite olika sätt. Efter filen är nedladdad, öppna den nedladdade filen.

I nästa läge kommer det upp varningsrutor (exemplet nedan är från Internet Explorer). Klicka på ”Kör/Run” alternativt ”Ja/Yes” tills rutan för klientinstallationen kommer upp.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_002

Fyll i kundnummer och Accessnyckel (som e-postats till kontaktpersonen på kontoret), klicka sedan på ”installera klient”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_004

Vill man installera programmet på en annan sökväg än den angivna, klicka då på den länkade sökvägen för att ändra installationssökväg. Vill du använda föreslagen sökväg tryck ”Installera klient” direkt.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_003

Vänta ett litet tag medan servern kontaktas för installation. Installationsprogrammet ansluter nu till servern.

Installationen startar. Vänta till installationen är klar. Tiden det kan ta beror på uppkopplingshastighet samt din datorns kapacitet.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_005

När installationen är klar, klicka på OK.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_006

Har du haft Vitec Säljstöd tidigare på din dator kan den nya installationen skrivit över din tidigare installation. Du har då två ikoner på skrivbordet. Den genväg som skall användas heter numer ”Vitec Säljstöd Office”.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_007

 

Första uppstarten

När man startar programmet med den nya genvägen kommer man mötas av rutan nedan.

Klientinstallation_VSS_Driftservice_008

När inloggningsrutan kommer upp, logga in med samma uppgifter som innan installationen.

Optimera din upplevelse av Onlineklienten

Om din anslutning mot Vitec Komplett/Driftsservice är långsamt/segt kan orsaken vara flera. En sämre uppkoppling till Internet, långa svarstider på din uppkoppling, andraslowprogram/bakgrundsprocesser som körs vid sidan om Vitec Säljstöd eller en hårt belastad server hos Vitec.

Vitec har skrivit ihop ett antal råd hur du själv på några minuter kan optimera din upplevelse av din nya Onlineklient. Ett av tipsen som bör kontrolleras/åtgärdas är att bocka ur en inställning i Internet Explorer (oavsett om du använder denna Webbläsare när du surfar). Denna inställning i Internet Explorer påverkar prestandan kraftigt negativt om den är ibockad.

Tips hur du optimerar hastigheten för Vitec Onlineklient

 

 

 

dec 122014
 

Vilken central server är jag inloggad på?

En del av Vitecs kunder kör en central lösning av Vitec Säljstöd. Det innebär att en driftpartner som DGC, Donator eller Atea sköter servern och att användaren har en Citrixklient för att koppla upp sig mot servern.

Några av de felmeddelande som kan uppkomma i Vitec Säljstöd kräver att i felsökningssyfte information om vilken server som du som kund är inloggad på. Detta går till på följande sätt:

Börja med att leta reda på programmet ”Citrix Receiver”. Den brukar finnas nere vid klockan.

citrix_rec_01

Högerklicka på Citrix Receiver och välj ”About”.

Välj ”Advanced” och ”Connection Center”

citrix_rec_02

Leta reda på programmet ”Vitec Säljstöd”. Ovanför programmet ser du vilken server du är ansluten till.

citrix_rec_03

Rapportera in till Vitec Kundservice vilken server som Säljstöd körs på.

Observerar att nästa gång du loggar in hos din driftspartner kan du eventuellt hamnar på en helt annan server. Vilken server du hamnar på kan ev styras av slumpen eller belastningen.

 

sep 172013
 

Inloggningsdialog vid uppstart av Vitec Säljstöd

Fråga: Vid uppstart av Vitec Säljstöd kommer det upp en dialogruta med en fråga om användarnamn och lösenord. Vad skall jag mata in?

Svar: Vitec Säljstöd levereras vid nyinstallation alltid med en användare med namn ”System”. Lösenordet är tomt/blankt. Denna användare är till för att kunna logga in och lägga upp de användare som skall köra Vitec Säljstöd. Det bör inte användas dagligen utan enbart för Systemunderhåll. Lämpligtvis sätts ett lösenord på detta konto för att förhindra inloggning av andra.

Inloggningsdialog

jun 202012
 

För att göra en reparation av Capitexinstallationen kan Säljstöd startas upp med en växel, /repair. Nedanstående text förklarar steg för steg hur denna gå till.

Högerklicka på Capitexikonen i startmenyn och välj egenskaper.

Se till att hela textfältet ”Mål” är blåmarkerat därefter högerklicka på den blåa raden och välj Kopiera. Då du gjort detta kan du klicka på knappen ”Avbryt”

Klicka på startmenyn och välj ”Kör”. Högerklicka därefter i det vita fältet och välj ”Klistra in”

Då sökvägen står i det vita fältet skriver du ” /repair”. Observera att det är ett mellanslag innan snedstrecket. Tryck därefter på ”OK”

Du kommer att få upp ett svart fönster, tryck därefter på valfri tangent utom tangentkombinationen ”Ctrl + C”

Reparationen startar och kan ta allt mellan 10-30 minuter beroende på hur snabb din dator är

Under ”Steg 1” Kan du få upp dialogrutor om att reparationen inte kan registrera eller avregistrera programkomponenter. Filnamnet finner du efter det sista bakåtvända snedsträcket. Observera att filnamnet kan visas uppdelat på två rader om inte hela sökvägen inklusive filnamn får plats på en rad.

I bilden nedan är filnamnet ”pdfcreactivex.dll”, denna fil går inte att avregistrera och därför kommer dialogrutan alltid att visas vid avregistrering om du har möjlighet att spara pdf-filer i säljstödsprogrammet.

Skriv ALLTID ner vilken fil som dialogrutan hänvisar till för att vi ska kunna göra en felsökning om problemet skulle kvarstå efter reparationen

Då reparationen ska du åter igen trycka på valfri tangent, då stängs det svarta fönstret.

Nu kan du starta säljstödet som vanligt igen

jun 202012
 

Vid uppstart av Vitec Säljstöd få du vid vissa tillfällen upp en meddelandesida som ser ut enligt följande:

Till vänster finns Capitex Nyheter och de nyheter som är olästa markeras med en avvikande färg (skärmdumpen visar att allt är läst). Under nyheter publicerar Capitex information av allmän karaktär. Det kan vara nya versioner, nya nummer av vår kundtidning, juridiska nyheter eller större störningar. Nyheterna som visas styrs efter vilka programmoduler som du har installerat. Du kommer därför att se för dig relevant information.

Under Tips & Trix finns de vanligaste tipsen från http://www.capitex.se. Genom att klicka på länken kommer du till vår hemsida och till tipset du vill ta del av.

Notering: Tips och Trix uppdateras inte längre på www.capitex.se

I övre vänstra hörnet visas vilket användarkonto som använts vid inloggning och vilket företag som denna användare är kopplad till.

I övre högra hörnet ser du vilken version som är installerad just nu samt om det finns några driftstörningar. För att prenumererar på driftstörningar via e-post klicka på länken ”Till driftinfo”. Ange valfri e-postadress och du kommer automatiskt att få ett e-post när driftstörningar föreligger, samt när dessa avhjälps. Observerar att det är driftstörningar på servrar och tjänster driftade av Capitex.

Meddelande från Capitex visas automatiskt vid uppstart av Säljstöd när Capitex ”pushar” ut information. Du kan när som helst nå denna sida även när du har Säljstöd startat. Ett tips är att titta på driftinformationen vid upplevda störningar innan du ta kontakt med Capitex support. För att nå sidan från Säljstöd väljer du menyn Hjälp och Meddelande från Capitex

För att avsluta Meddelande från Säljstöd stänger du fönstret med krysset uppe till höger.

jun 142012
 

Windows 7 har funnits på marknaden ett bra tag och levereras nu i många nya datorer.

Vi har lokaliserat diverse problem som kan uppstå när man kör Capitex med Windows 7. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika dessa problem så kommer här lite rekommendationer.

UAC
• Stäng ALDRIG av UAC:n på klienterna utan låt den alltid vara på högsta eller näst högsta nivån (Default)

Tips! För att snabbt komma åt och kontrollera nivån på UAC:n kan man trycka på Startknappen, skriva ”UAC” i sökfältet och trycka Enter.

Capitex.exe
• Kör ALDRIG Capitex.exe som Administratör, d v s trots att användarkontot inte har adminrättigheter i Windows så ska du inte ställa in att Capitex ska köras som Administratör.

De två förutsättningarna ovan innebär att den virtuella Windowsmappen där vissa Capitexfiler lagras inte kommer att användas. Den virtuella mappen kan med andra förutsättningar ställa till diverse problem.

Windowsanvändare utan administratörsrättigheter
Ovanstående rekommendationer innebär att användare som inte har administratörsrättigheter i Windows inte heller kan uppdatera Capitex när nya versioner hämtas. Då måste användare med adminrättigheter i Windows logga in och köra igång Capitex första gången  eller välja ”Kör som administratör” (högerklicka på startikonen) och logga in för att uppdateringen skall gå igenom.

Capitex PDF-skrivare i Windows 7,  64-bitars

För att få Capitex PDF-skrivare att fungera i 64-bitars Windows 7 så finns det två åtgärder. Den som beskrivs här rättar till största delen av de problem som finns:
1. Gå till Start – Enheter och skrivare
2. Högerklicka på Capitex PDF Converter och välj ”Egenskaper för skrivare”
3. Gå till fliken ”Avancerat” och markera ”Buffra utskriftsjobb så att utskriften i programmet slutförs snabbare”
4. Ta bort bocken för ”Aktivera avancerade utskriftsfunktioner”.

Om ovanstående åtgärd inte löser problemen så är nästa steg att skapa en ny port för PDF-skrivaren enligt följande:
1. Gå till Start – Enheter och skrivare
2. Högerklicka på Capitex PDF Converter och välj ”Egenskaper för skrivare”
3. Klicka på fliken Portar/Ports
4. Skapa en ny lokal skrivarport. Döp den t ex till CPXPDF
5. Kryssa i den nya porten för Capitex PDF Converter

Tips! För att ta reda på om du kör 64-bitars Windows så kan man gå via ”Start” – ”Högerklicka på Dator” och välja ”Egenskaper”. Under rubriken System finns den informationen.