okt 232013
 

Installation av Vitec Säljstöd i Windows 8

I handledningen för installation (se Filarkivet) av Vitec Säljstöd finns nedanstående information:

win8 inst komplettering

Detta fungerar inte i Windows 8/8.1

Nedanstående åtgärd görs efter att installationen är genomförd på en Windows 8 maskin.

För att hitta till rätt kataloger som skall delas ut, gå till Capitex mappen där du valde att installera Vitec Säljstöd och dubbelklicka på filen WINSYS32.CII och välj att öppna filen med Anteckningar.

win8 inst komplettering 02

Vanligtvis finns installationen på dessa sökvägar:

C:\Program (x86)\Capitex
C:\Program\Capitex

Det som är intressant är de fält som visar vilka mappar som skall delas ut med fulla rättigheter.

win8 inst komplettering 03

I detta exempel skall du alltså gå till C:\ProgramData\Capitex\40EQD0K98TABHLVN. Här finns följande mappar:

win8 inst komplettering 04

När dessa 3 mappar är utdelade med full behörighet går du tillbaka till WINSYS32.CII och byter ut den lokala sökvägen till nätverkets sökväg.

win8 inst komplettering 05

Byts till

win8 inst komplettering 06

Välj att spara ändringarna.

För att komma åt mkClient på din klient dator måste även Capitex mappen eller där du valt att installera Säljstöd delas ut med fulla rättigheter.

Normalt ligger installationen på dessa sökvägar:

C:\Program (x86)\Capitex
C:\Program\Capitex

Den rödmarkerade mappen skall delas ut med fulla rättigheter.

Tänk på!

Att brandväggar, virusprogram kan blockera åtkomsten och kan därför behöva kompletteras med regler. Hur detta utförs hänvisar vi till produktens manualer.

 

jun 142012
 

En vanlig fråga till supportavdelningen är hur man kan arbeta på distans. Vi skall försöka ge ett kort sammanfattning på frågan om att kunna nå Vitec Säljstöd  hemifrån. Det finns tre vägar att välja mellan:

1. Ni låter en lokal tekniker installera en VPN router på kontoret. Pris ca 2000-3000 kronor för hårdvaran plus installationen. Sedan kan ni med hjälp av en funktion som finns i Windows, VPN (virtuellt privat nätverk), hemma ställa in en uppkoppling mot kontorets VPN router. Ni kan installera Vitec Säljstöd hemma på samma sätt som man installera en nätverksklient på jobbet (mkclient) men allt data hamnar på jobbet så att det bara finns en version av ert register. Inga avgifter till Vitec men kräver en lokal tekniker som kan fixa inställningarna plus VPN routern. Inga löpande kostnader. Hör med er lokala tekniker för att gå vidare med denna lösning.

2. Lägg ut driften av Vitec Säljstöd på ett hostingföretag. Säljstöd körs alltid på hostingföretagets server och ni kopplar upp dit både från jobbet och från hemmet (eller vad ni sitter i världen). På datorn ni kopplar upp ifrån behövs en programvara som ni få från hostingföretaget. Ofta förekommer någon form av inloggning motsvarande den som Internetbankerna brukar använda sig av (koder, dosa). Ofta tar hostingföretaget betalt per användare. Telecomputing och Donator är några av många företag i denna bransch. Även Vitec erbjuder hostingtjänster.

3. Installera ett fjärrstyrningsprogram som Gotomypc eller motsvarande på servern eller på din dator på jobbet. Lämna denna påslagen när du gå hem (skärmen kan du givetvis slå av). Gå in från valfri dator och gå till http://www.gotomypc.com (eller motsvarande programs inloggningssida) och logga in med ditt konto. Ett tillfälligt program installeras i datorn du kopplar upp ifrån. Nu kan du fjärrstyra din server eller arbetsdator och göra allt som du kan göra på jobbet. När uppkopplingen är klar avinstalleras programet autoamtiskt.

jun 132012
 

Byta dator – flytta Vitec Säljstöd

Fråga:

Jag har Vitec Säljstöd på min dator och denna skall bytas ut. Jag kör inte Vitec Säljstöd i nätverk. Hur för jag lättast över Vitec Säljstöd till en ny dator?

Svar:

1. Uppdatera Vitec Säljstöd på din gamla dator så att du kör den senaste versionen. Detta gör du via menyn ”Verktyg” och ”Uppdatera programmet”

2. Nyinstallera Vitec Säljstöd på den nya datorn med hjälp av en nerladdningslänk som erhålls via vår produktsupport.

3. Uppdatera Vitec Säljstöd efter nyinstallationen så du har den senaste versionen på din nya dator.

4. Gör en säkerhetskopia i Vitec Säljstöd på den gamla datorn (menyn Verktyg). Säkerhetskopian görs med fördel till ett USB minne eller en extern USB hårddisk. Även CD/DVD skivor fungerar men då krävs att backupen sparas på hårddisken och sedan bränns ner till skivor med ett externt program

5. Återläs säkerhetskopia i den nya datorn. Detta gör i Vitec Säljstöd via menyn Verktyg.  Är din dator istället en klient i ett nätverk skapas en ny klientinstallation med programmet MKCLIENT. Se installationsanvisningen under menyn Filarkiv för mer information om klientinstallationer.