dec 122014
 

Vilken central server är jag inloggad på?

En del av Vitecs kunder kör en central lösning av Vitec Säljstöd. Det innebär att en driftpartner som DGC, Donator eller Atea sköter servern och att användaren har en Citrixklient för att koppla upp sig mot servern.

Några av de felmeddelande som kan uppkomma i Vitec Säljstöd kräver att i felsökningssyfte information om vilken server som du som kund är inloggad på. Detta går till på följande sätt:

Börja med att leta reda på programmet ”Citrix Receiver”. Den brukar finnas nere vid klockan.

citrix_rec_01

Högerklicka på Citrix Receiver och välj ”About”.

Välj ”Advanced” och ”Connection Center”

citrix_rec_02

Leta reda på programmet ”Vitec Säljstöd”. Ovanför programmet ser du vilken server du är ansluten till.

citrix_rec_03

Rapportera in till Vitec Kundservice vilken server som Säljstöd körs på.

Observerar att nästa gång du loggar in hos din driftspartner kan du eventuellt hamnar på en helt annan server. Vilken server du hamnar på kan ev styras av slumpen eller belastningen.