Vitec App

 

Vitec App (iPhone)app_iphone

Produkten ”Vitec App för Fastighetsmäklare” är i ett utfasningsläge

Vitec har ersatt produkten med Vitec Express – nästa generations mäklarsystem – som till skillnad från Vitec App kan köras på alla plattformar och har betydligt mer funktionalitet.

Enligt utfasningsplanen som kommunicerades sommaren och hösten 2015 ska Vitec App plockas bort från App Store den 30 juni 2016 för att begränsa nya nedladdningar. Då några kunder till Vitec ännu inte har tillgång till Vitec Express kommer Vitec att förlänga möjligheten att hämta Vitec App på App Store (prel. året ut).

Vitec har dock inte något support- eller underhållsåtagande på produkten efter 30 juni 2016, varför de STARKT rekommenderar sina kunder att från och med 1 juli 2016 använda Vitec App ENBART som en informationskälla, en ”förlängd arm till mäklarsystemen” för att få tillgång till information i mobila situationer. Kort sagt BARA titta – INTE göra – då det finns risk för att kritiska funktioner (till exempel att lägga bud) inte längre håller kvalitet.